Tài liệu về : “Tự chọn Toán 6,7,8,9 (3 cột )

Chủ đề tự chọn Toán 10_ hai cột chi tiết

Chủ đề tự chọn Toán 10_ hai cột chi tiết
... tương đương với(3x- 4)( x+ 2)- (x- 2)= 4+3(x2- 4) x = -2 vậy pt vô nghiệm25x31x23x2x3)b2Điều kiện pt21xPt đã cho tương đương với pt :2(3x2-2x+ 3)= (2x- 1)( 3x+ 5) 91xVậy ... 2:Cho A(3; 4), B(2; 5). Tìm x để điểm C(-7;x) thuộc đường thẳng ABBài 3:Cho bốn điểm A(0; 1), B(1; 3), C(2; 7), D(0; 3). Chứng minh rằng :AB//CDBài 4:Cho tam giác ABC với A(3; 2), B(-11; 0), C(5; 4). Tìm toạ độ trọng ... hợpHỏiBài 4 a)Bài 1: Giải các pt65xx5x)a 21xxx1)b 2x82xx)c23xxx4x23)d2Bài 2:Giải các phương trìnhTrường THPT Nguyễn Huệ Giáo án Tự chọn Toán 10Tổ Toán 19Hãy...
 • 27
 • 59
 • 0

Bài soạn tự chọn toán 8 tuần 1,2,3.

Bài soạn tự chọn toán 8 tuần 1,2,3.
... minh:a) ( x - 1)( x2 + x + 1) = x3 - 1b) (x3 + x2y + xy2 + y3 )( x - y) = x4 - y4 2. TÝnh:a) (-2x3 + 2x - 5)x2 b) (-2x3 )( 5x - 2y2 - 1) c) (6x3 - 5x2 + x)( -12x2 ... (2x)2 - 2.2x.y + y2 = 4x2 - 4xy + y2Bµi tËp 4 : Gi¶i: a) (2x - 5y)(2x + 5y) = (2x)2 - (5y)2 = 4x2 - 25y2b) (x - 3y)(x + 3y) = x2 - (3y)2 = x2 - 9y2Bµi tËp 5: Gi¶i: a)x2 ... 2y2 )( - xy ) = - 4x4y + 5x2y2 - 2xy3c.(x2 - 2x + 5) (x - 5) =(x2 - 2x +5)x - (x2 - 2x + 5)5 =… = x3 - 7x2 + 15x - 25 Bµi tËp 5: T×m x biÕt:a) (12x - 5)( 4x - 1) + (3x - 7)( 1...
 • 7
 • 104
 • 2

Giáo án chủ đề Tự chọn Toán 10 chi tiết hai cột

Giáo án chủ đề Tự chọn Toán 10 chi tiết hai cột
... dạng: (x0a)(xx0 )+ (y0b)(yy0 )= 0hay A(xx0 )+ B(yy0 )= 0+ Cách 2: Nếu (C): (x-a)2+ (y-b)2= R2thì pttt có dạng: (x0a)(xx0 ) + (y0b)(yy0 ) = R2* Nếu (C): x2+y22ax2by+c=0 ... hợp saua) d đi qua M(2; 1) và có vtcpa =(3; 4); b) d đi qua N(2; 3) và có vtptn=(5; 1); c) d đi qua A(2; 4) và có hệ số góc k=2;d) d đi qua hai điểm A(3; 5) và B(6; 2). Đáp số:a)2 3: ; ... tròn (C) trongcác trường hợp sau:a) (C) có tâm I(1; 2) và tiếp xúc với đườngthẳng : x2y+7=0;b) (C) có đường kính AB với A(1; 1), B(7; 5); c) (C ) có tâm I(2; 3) và đi qua M(2; 3) Giải:a) Vì...
 • 32
 • 224
 • 5

Giao an tu chon toan 9(08-09)

Giao an tu chon toan 9(08-09)
... trên? ta có phơng trình đờng thẳng (d) ntn?b) A (1; 3) ; B( 3; 2) b) A(1; - 3); B(2; 3) d) A(-1; 1); B(2; 3) e) A(2; - 2); B(-1; - 2) f) A(1; 0); B(1; - 6) GV nhận xét, chốt lại cách làm.HS làm ... trên? ta có phơng trình đờng thẳng (d) ntn?b) A (-1; 3) ; B( 3; - 2) b) A(-1; - 3); B(-2; 3) d) A(1;- 1); B(-2; 3) e) A(4; - 2); B(-2; - 2) f) A(1; 0); B(1; - 6) GV nhận xét, chốt lại cách làm.HS ... bài học tự chọn môn toán 9=+=++14643323 ) xyxyxg =+=+2964421522 ) xyyxh(nâng cao) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) +=++=+43741225 ) yxyxyxyxiHĐ2:...
 • 59
 • 624
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP