Tài liệu về : “ Bài tập môn Tài Chính Doanh Nghiệp

Bài tập môn Tài Chính Doanh Nghiệp

 Bài tập môn Tài Chính Doanh Nghiệp
... mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia. Chính sách lãi suất, nếu tạo ra được mức lãi suất cho vay thấp hơn tỷ suất lợi nhuận bình quân sẽ có tác dụng thúc đẩy kích thích các doanh nghiệp tăng ... vực tài chính, ngân hàng. Như vậy tự do hóa lãi suất, chuyển dần sang thực hiện các công cụ gián tiếp điều hành chính sách lãi suất, giảm sự can thiệp và điều hành bằng các công cụ hành chính ... được giải quyết. Tự do hóa lãi suất là một bộ phận quan trọng của tự do hóa tài chính, thực chất của tự do hóa lãi suất chính là cơ chế điều hành lãi suất hoàn toàn để cho cung cầu vốn trên thị...
 • 8
 • 2,837
 • 18

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp
... Bài tập tham khảo 1 PHẦN I HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP Chương 1 1. Khái niệm và các quan hệ tài chính doanh nghiệp? 2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh? 3. ... yếu của công tác quản lý tài chính doanh nghiệp? 4. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tổ chức tài chính doanh nghiệp? Chương 2 1. Chi phí và phân loại chi phí của doanh nghiệp? 2. Khái niệm, nội ... sản phẩm trong doanh nghiệp? Chương 3: 1. Doanh thu của doanh nghiệp? Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp? 2. Hãy phân tích ý nghĩa của chỉ tiêu doanh thu tiêu...
 • 3
 • 474
 • 0

Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp

 Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp
... - 1 - BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chương 1: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Bài tập số 1: Có tài liệu dự kiến về tình hình sản xuất và ... chứng từ không hợp lý là 3trđ. 5. Chi phí quản lý doanh nghiệp + Khấu hao TSCĐ 70trđ; + Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp: 50trđ; + Thuế môn bài, thuế nhà đất và các khoản lệ phí phải nộp là ... nộp trong năm. 3. Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh. 4. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu doanh lợi? Bài tập số 5: Có tài liệu của Công ty sản xuất hàng tiêu dùng trong...
 • 12
 • 1,211
 • 10

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp
... doanh nghiệp Bình Yên Lập Báo cáo kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ quý 1/N của DN Bình Yên Bài 3 Doanh nghiệp X kinh doanh mặt hàng thuộc diện chịu thuế GTGT, có tình hình tài chính ... hàng 230 Hàng tồn kho 350 Vay dài hạn 120 Doanh thu hoạt động tài chính 123 Tài sản dài hạn ??? Vốn chủ sở hữu ??? Chi phí tài chính (lãi vay) 100 Tổng tài sản ??? Tổng nguồn vốn 1050 Chi phí ... cũng chính bằng giá trị thị trường. Yêu cầu: a. Tính chi phí của mỗi nguồn vốn cụ thể: nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, vốn cổ phần ưu đãi, vốn cổ phần thường b. Tính WACC BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH...
 • 10
 • 251
 • 3

Bài tập về tài chính doanh nghiệp

Bài tập về tài chính doanh nghiệp
... nhất tài sản thực và tài sản tài chính? a. Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính b. Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải c. Tài sản tài chính ... nhất tài sản thực và tài sản tài chính? a. Tài sản thực có giá trị thấp hơn tài sản tài chính b. Tài sản thực là những tài sản hữu hình, còn tài sản tài chính thì không phải c. Tài sản tài chính ... tài sản thực d. Tài sản tài chính luôn luôn được bán, còn tài sản thực luôn luôn được mua Câu 15. Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là: a. Huy động vốn b. Tạo giá trị cho doanh...
 • 78
 • 1,059
 • 11

Cau hoi on tap mon tai chinh doanh nghiep

Cau hoi on tap mon tai chinh doanh nghiep
... của doanh nghiệp Câu 9: Trình bày tóm tắt các báo cáo tài chính của doanh nghiệp và vai trò của các báo cáo tài chính đó Câu 10: Trình bày mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp với chủ doanh ... của doanh nghiệp Câu 13: Khái quát về doanh thu của doanh nghiệp, phân biệt doanh thu với thu nhập của doanh nghiệp, phân biệt doanh thu với thu của doanh nghiệp, phân biệt chi phí và chi của doanh ... lý tài chính của doanh nghiệp Câu 7: Trình bày các vấn đề cơ bản về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp ở thời điểm hiện nay Câu 8: Trình bày về doanh thu và các biện pháp tăng doanh...
 • 1
 • 396
 • 8

BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP pdf

BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP pdf
... : TCDNG_2 BÀI TẬP NHÓM MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Page | 2 BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÓM 7 _ LỚP TCDNG-2 ĐỀ TÀI: Các loại lợi nhuận, doanh lợi và ý nghĩa của doanh lợi? ... quản lý doanh nghiệp. BÀI TẬP NHÓM MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Page | 7 Trong đó:  Doanh thu thuần: Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản giảm trừ doanh thu. + Tổng doanh thu: ... lệ phí… BÀI TẬP NHÓM MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Page | 8  Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Phản ánh hiệu quả của hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Là khoản chênh lệch giữa doanh thu...
 • 19
 • 445
 • 3

Bài tập nhóm Tài chính doanh nghiệp pdf

Bài tập nhóm Tài chính doanh nghiệp pdf
... xeSố lượng xe 1000 2000 3000 4000Nhóm 7 Trang 19 Bài Tập Nhóm GVHD: TS. Nguyễn Hòa Nhân Bài tập nhóm 7 Tài chính doanh nghiệp Nhóm 7 Trang 1 Bài Tập Nhóm GVHD: TS. Nguyễn Hòa NhânTổng chi phí ... trong kỳ của doanh nghiệp. Nhóm 7 Trang 3 Bài Tập Nhóm GVHD: TS. Nguyễn Hòa Nhân1. THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP1.1. Khái niệmThu nhập của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản tiền doanh nghiệp thuđược ... doanh nghiệp trong kỳ. Là khâu cuối cùng của quá trình luân chuyển vốn.Nhóm 7 Trang 10 Bài Tập Nhóm GVHD: TS. Nguyễn Hòa Nhân2. CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆPMục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp...
 • 23
 • 351
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP