Tài liệu về : “bài 20 - Lớp 7:Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

Bài soạn bai 20 De tai giu gin ve sinh moi truong - khong tai ve thi phi

Bài soạn bai 20 De tai giu gin ve sinh moi truong - khong tai ve thi phi
... thái. - Lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh,….Nhóm 4: Để bảo vệ môi trường chúng ta cần: - Nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho con người. - Xử lí các chất thải trước khi thải ra môi trường. - Trồng ... công việc gì để giữ gìn vệ sinh môi trường? Trả lời: Trồng cây, chăm sóc cây, Quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, góc học tập, nhặt rác, vệ sinh đường làng ngõ xóm ,vệ sinh sân trường ,lớp học… ... nhân: - Do ý thức của con người chưa cao trong việc bảo vệ môi trường. - Khói bụi, khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp,…Nhóm 3: Tác hại của việc ô nhiễm môi trường: - Gây mất cân bằng sinh...
 • 17
 • 289
 • 3

bài 21. Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường

bài 21. Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường
... thuật có mấy phân môn? 3 5 6 KIỂM TRA BÀI CŨ 10 ĐIỂM 4 Câu 2: Tranh tónh vật thuộc phân môn nào? Vẽ tranh đề tài Vẽ trang trí Thường thức mỹ thuật 10 ĐIỂM ÔN BÀI Vẽ theo mẫu Câu 3: Thế nào là ... một phần vật kia.Khoảng cách giữa các vật không quá rời rạc, cũng không quá tập trung làm cho bố cục không đẹp. MAU RễỉI RAẽC MAU TAP TRUNG MAU HễẽP L I-QUAN SÁT-NHẬN XÉT Vò trí của lọ, hoa ... ba câu trên đều đúng 10 ĐIỂM ÔN BÀI Câu 5: Làm thế nào để tạo ra tranh tónh vật? Vẽ Xé dán giấy Ghép hạt (đậu, ngô, gạo…) Cả ba câu trên đều đúng 10 ĐIỂM ÔN BÀI SẮP ĐẶT MẪU  Ta bày mẫu như...
 • 21
 • 563
 • 1

Bài 20_ Giữ gìn vệ sinh môi trường

Bài 20_ Giữ gìn vệ sinh môi trường
... TiÕt 20: TiÕt 20: VÏ tranh VÏ tranh §Ò tµi gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng §Ò tµi gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng NguyÔn Hoµng Linh NguyÔn Hoµng Linh ...
 • 1
 • 1,056
 • 2

Bài 20_ Giữ gìn vệ sinh môi trường

Bài 20_ Giữ gìn vệ sinh môi trường
... vẽ, màu sắc bức tranh vẽ về vệ sinh môi trường? vệ sinh môi trường? Tiết 20: Tiết 20: Vẽ tranh - Vẽ tranh - Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường Nhóm 1: Nhóm 1: 1.Tranh ... vÒ: - Néi dung - Bè côc - Bè côc - Mµu s¾c - Mµu s¾c Tiết 20: Tiết 20: Vẽ tranh Vẽ tranh Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường - Bài học hôm nay đã để lại cho - Bài ... đề tài. Tiết 20: Tiết 20: Vẽ tranh - Vẽ tranh - Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường B2:T×m bè côc B3: VÏ ph¸c h×nh. B4: VÏ chi tiÕt B5: VÏ mµu NhËn xÐt vÒ: -...
 • 13
 • 666
 • 0

Bài 20_Giữ gìn vệ sinh môi trường

Bài 20_Giữ gìn vệ sinh môi trường
... vẽ, màu sắc bức tranh vẽ về vệ sinh môi trường? vệ sinh môi trường? Tiết 20: Tiết 20: Vẽ tranh - Vẽ tranh - Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường Nhóm 1: Nhóm 1: 1.Tranh ... vÒ: - Néi dung - Bè côc - Bè côc - Mµu s¾c - Mµu s¾c Tiết 20: Tiết 20: Vẽ tranh Vẽ tranh Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường Đề tài giữ gìn vệ sinh môi trường - Bài học hôm nay đã để lại cho - Bài ... đề tài. Tiết 20: Tiết 20: Vẽ tranh - Vẽ tranh - Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường Đề tài Giữ gìn vệ sinh môi trường B2:T×m bè côc B3: VÏ ph¸c h×nh. B4: VÏ chi tiÕt B5: VÏ mµu NhËn xÐt vÒ: -...
 • 13
 • 237
 • 0

Gián án Bài giảng thi GVDG cấp Tỉnh- TN&XH: Vệ sinh môi trường (t3)

Gián án Bài giảng thi GVDG cấp Tỉnh- TN&XH: Vệ sinh môi trường (t3)
... VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1HÌNH 3 HÌNH 4Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)KHÔNG HỢP VỆ SINH HỢP VỆ SINH Việc ... năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) 7 2 Thảo ... Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1HÌNH 1 Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) HÌNH 2Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1 Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)HÌNH...
 • 18
 • 142
 • 1

Bài giảng Bài giảng thi GVDG cấp Tỉnh- TN&XH: Vệ sinh môi trường (t3)

Bài giảng Bài giảng thi GVDG cấp Tỉnh- TN&XH: Vệ sinh môi trường (t3)
... VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1HÌNH 3 HÌNH 4Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)KHÔNG HỢP VỆ SINH HỢP VỆ SINH Việc ... năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) 7 2 Thảo ... Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1HÌNH 1 Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) HÌNH 2Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1 Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)HÌNH...
 • 18
 • 420
 • 12

Bài giảng Bài giảng thi GVDG cấp Tỉnh- TN&XH: Vệ sinh môi trường (t3)

Bài giảng Bài giảng thi GVDG cấp Tỉnh- TN&XH: Vệ sinh môi trường (t3)
... VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1HÌNH 3 HÌNH 4Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)KHÔNG HỢP VỆ SINH HỢP VỆ SINH Việc ... năm 201 1 Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) Vệ sinh môi trường (tiếp theo) Bày tỏ thái độ ý kiến.ĐÚNGSAINhà máy Vedan xả nước thải trực tiếp ra sông Thị Vải Vệ sinh môi ... năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1 Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)...
 • 58
 • 73
 • 0

Gián án Bài giảng thi GVDG cấp Tỉnh- TN&XH: Vệ sinh môi trường (t3)

Gián án Bài giảng thi GVDG cấp Tỉnh- TN&XH: Vệ sinh môi trường (t3)
... VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1HÌNH 3 HÌNH 4Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)KHÔNG HỢP VỆ SINH HỢP VỆ SINH Việc ... năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) 7 2 Thảo ... Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1HÌNH 1 Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo) HÌNH 2Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 201 1 Tự nhiên và xã hội: VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ( tiếp theo)HÌNH...
 • 18
 • 70
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP