Tài liệu về : “bài tập kim loại tác dụng với dd muối

bài tập kim loại tác dụng với dd muối

bài tập kim loại tác dụng với dd muối
... ? Câu 3. Cho kim loại A tác dụng với dd AgNO 3 dư . Lượng chất rắn kết tủa thu được gấp 12 lần khối lượng kim loại A đem phản ứng a. Xác định kim loại A b. Nếu cho A tác dụng với dd FeCl 3 theo ... nhiều kim loại vào dd chứa nhiều muối : Câu 1.Cho 0,3 mol Al và 0,6 mol Fe tác dụng với 2 lit dd gồm Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . Phản ứng kết thúc thu được 96 gam kim loại . Lượng kim loại này tác dụng ... chứa Cu(NO 3 ) 2 và AgNO 3 thu được dd A . Cho Mg vào dd A thu được dd B và chất rắn C gồm 2 kim loại không tác dụng với dd H 2 SO 4 loãng , nhưng tác dụng với dd H 2 SO 4 đặc , nóng tạo ra khí...
 • 3
 • 2,030
 • 166

Tài liệu Bài tập Kim loại tác dụng với axit

Tài liệu Bài tập Kim loại tác dụng với axit
... so với hiđro là 17. Xác định M?A. Fe B. Zn C. Cu D. Kim loại khácBi 15: Cho 0,125 mol 1 oxit kim loại M với dd HNO3 vừa đủ thu đợc NO duy nhất và dd B chứa một muối duy nhất .Cô cạn dd B ... 13,44lít Bài 20: Cho 4,2 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại Mg , Zn tác dụng hết với dd HCl "!c 2,24lít H2 (ĐKTC). Khối lợng muối tạo ra trong dung dịch là : A. 9,75g B. 9,55g C. 11,3g D. 10,75g Bài ... Cho m gam hỗn hợp gồm Cu , Fe , Al tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 loãng "ựơc (m + 31)g muối nitrat .Nếu cho m gam hỗn hợp kim loại trên tác dụng với O2 "!c các oxít CuO, Fe2O3,...
 • 4
 • 1,731
 • 196

Bài giảng kim loại tác dụng với H20 và dd kiềm

Bài giảng kim loại tác dụng với H20 và dd kiềm
... TRẮC NGHIỆM KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI H2O VÀ DUNG DỊCH KIỀMCâu 1...
 • 3
 • 455
 • 54

phương pháp giải nhanh bài toán kim loại tác dụng với oxi

phương pháp giải nhanh bài toán kim loại tác dụng với oxi
... Chemistry Success in 20 Minutes a DayPhương pháp giải nhanh bài toán kim loại tác dụng với O21. Một số chú ý:Hầu hết các kim loại đều tác dụng với oxi (trừ Au, Ag, Pt): 2M + 2nO2 → M2On ... −=m muối = mkl + mgốc axit = moxit – mO + mgốc axit2. Bài tập áp dụng: Bài 1: Đốt cháy m gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Cu, Zn thu được 34,5 gam hỗn hợp rắn X gồm 4 oxit kim loại. Để ... họchttp://ngocbinh.webdayhoc.netChemistry Success in 20 Minutes a Day Bài 2: Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Cu, Fe ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33...
 • 4
 • 1,902
 • 99

một số bài tập về kim loại tác dụng với axit

một số bài tập về kim loại tác dụng với axit
... là: Bài 32: Cho 16,2 gam kim loại M (có hóa trò không đổi) tác dụng hết với 0,6 mol O 2 thu được chất rắn X. Cho X tác dụng hoàn toàn với dung dòch HCl thu được 13,44 lít khí H 2 (đktc). Kim loại ... thu được bao nhiêu gam muối khan. Bài 19: cho m gam sắt tác dụng với dung dịch HNO 3 sau phản ứng thu được dung dịch Y; 0,1mol NO (spk duy nhất ) và 2 gam kim loại. Tính m Bài 20: cho 11,2 gam ... Trường THPT Lạng Giang số 1 - Tỉnh Bắc Giang GV: Nguyễn Tuấn Quảng I) Bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch axit Bài 1 : Cho 1,86 g hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch HNO 3 loãng dư sau phản...
 • 3
 • 4,550
 • 169

Bài soạn SKKN- ĐỀ TÀI : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI

Bài soạn SKKN- ĐỀ TÀI : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MUỐI
... Tài: Kim Loại Tác Dụng Với Muối + “Một kim loại tác dụng với một muối (nhưng kim loại tác dụng với nước trước”+ “Một kim loại tác dụng với một muối (nhưng kim loại không tác dụng với nước)- ... “2 kim loại tác dụng với 2 muối vào chương trình hóa THCS.CHƯƠNG III: KẾT QUẢ & TIỂU LUẬN:BÀI TẬP CÁC DẠNG NHƯ SAU: A:MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐII: Kim loại tác dụng với muối ... không tác dụng với nước)- Dạng 2: “Hai kim loại tác dụng với một muối - Dạng 3: “Một kim loại tác dụng với 2 muối - Dạng 4: “Hai kim loại tác dụng với hai muối Mỗi dạng đều đi sau vào nghiên...
 • 70
 • 674
 • 14

Bài soạn nhom va kim loai tac dung voi dung muoi

Bài soạn nhom va kim loai tac dung voi dung muoi
... dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng. B. Al tác dụng với CuO nung nóng. C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng. D. Al tác dụng với axit H2SO4 ... lượng kim loại X bằng lượng X có trong A tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít H2(đktc). Cho từ từ V lít dung dịch HCl 1M vào B đến khi thu được dung dịch trong suốt trở lại.a. Kim loại ... hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là A....
 • 6
 • 356
 • 40

KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI BAZƠ VÀ BÀI TOÁN LƯỠNG TÍNH

KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI BAZƠ VÀ BÀI TOÁN LƯỠNG TÍNH
... KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI BAZƠ VÀ BÀI TOÁNLƯỠNG TÍNHBÀI TẬP HÓA HỌCCần chú ý đến 2 kim loại sau: Al, Zn. Phương trình phản ứng khi tác dụng với bazơ: Al + NaOH + H2O ... phản ứng tạo Mn+ trước bằng cách cho hợp chất chứa kim loại M hoặc đơn chất M tác dụng với H+, rồi lấy dung dịch thu được cho tác dụng với OH Phản ứng có thể xảy ra theo thứ tự xác định ... khi cho muối của một kim loại có hidroxit lưỡng tính tác dụng với dung dịch kiềm, lượng kết tủa sẽ được tạo thành theo 2 hướng: + Lượng kiềm dùng thiếu hoặc vừa đủ nên chỉ có một phần muối đã...
 • 4
 • 406
 • 21

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP