Tài liệu về : “Ôn tập chương IV - Đại số 9

9ON TAP CHUONG IV DAI SO 9

9ON TAP CHUONG IV DAI SO 9
... - 8 )∆’ = 12 -1 .( -8 ) = 9 ; ' 3∆ =VËy ph ¬ng tr×nh cã nghiÖm: x = - 4TiÕt 64 : ¤n tËp ch ¬ng IV ⇒ x1= -1 + 3 = 2 (lo¹i) ; x2 = -1 - 3 = - 4 (t/m) II> Bµi tËpTiết 64 : Ôn tập ... <4 9 175436 291 0820 191 817161514131211212827Hết giờ252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827Hết giờ252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827Hết giờ25222624233029I>Lí ... x2 - 12x - 45 = 0 175436 291 0820 191 817161514131211212827HÕt giê252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827252226242330 291 75436 291 0820 191 817161514131211212827252226242330 29 HÕt giêHÕt...
  • 12
  • 483
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP