Tài liệu về : “Bài tập quy hoạch tuyến tính

giáo trình và bài tập Quy hoạch tuyến tính

giáo trình và bài tập Quy hoạch tuyến tính
... ̉1.Cac vi du dân đên bai toan Quy hoach tuyên ́ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ́tinh:́ 1.1 Lâp kê hoach san xuât:̣ ́ ̣ ̉ ́ 1.2 Phân bô vôn đâu t :̉ ́ ̀ ư2. Đinh nghia:̣ ̃ Ví d 2:ụ Cho bài toán QHTT có h ràng ... : Lâp hê rang buôc chinḥ ̣ ̀ ̣ ́B c 3:ướ Lâp ham muc tiêụ ̀ ̣ 2. Đinh nghia:̣ ̃ Bai toan quy hoach tuyên tinh dang tông quat̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ co dang:́ ̣Tim x = (x̀ 1, x2, …,xn) sao cho:( ... +Yêu c u t i u ầ ố ưlà:5000 10000 7000 max1 2 3x x x+ + → 1. Cac vi du dân đên bai toan Quy hoach tuyên ́ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ́tinh (QHTT):́1.1 Lâp kê hoach san xuât:̣ ́ ̣ ̉ ́ san phâm̉ ̉Chi...
  • 27
  • 265
  • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP