Tài liệu về : “Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro

Decision 493 phan loai no va trich lap du phong

Decision 493 phan loai no va trich lap du phong
... lý rủi ro nếu như vậy tổ chức tín dụng đó vẫn phải trích lập dự phòng rủi ro đối với vốn nhận uỷ thác. Dự Phòng Cụ Thể Dự Phòng Chung Quyết Định 493 yêu cầu trích lập hai loại dự phòng ... phòng dự phòng cụ thể dự phòng chung. Dự phòng cụ thể là loại dự phòng được trích lập trên cơ sở phân loại cụ thể các khoản nợ mà hiện nay các tổ chức tín dụng đang thực hiện được ... từng loại tài sản bảo đảm) r: tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể Như vậy, số tiền dự phòng cụ thể không chỉ phụ thuộc vào giá trị khoản nợ tỷ lệ trích lập dự phòng, mà còn phụ thuộc vào...
  • 4
  • 102
  • 0

Thực trạng giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán trích lập sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng No PTNT Hà Nội.DOC

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng No và PTNT Hà Nội.DOC
... hàng No PTNT Hà Nội thực hiện việc trích lập sử dụng dự phòng rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh.2.2.3 Tài khoản sử dụng trong việc trích lập sử dụng dự phòng rủi ro tại ... vụ kế toán trích lập dự phòng rủi ro tại ngân hàng No PTNT Hà Nội:2.2.5.1 Các căn cứ để trích lập: Ngân hàng No PTNT Hà Nội thực hiện trích lập dự phòng dựa trên việc phân loại tài sản ... hồi.1.3.3 Nghiệp vụ kế toán trích lập dự phòng rủi ro của NHTM:1.3.3.1 Căn cứ để trích lập: Việc trích lập dự phòng rủi ro của các NHTM đợc thực hiện dựa trên việc phân loại tài sản Có hoạt động...
  • 78
  • 342
  • 7

giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán trích lập sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng No ptnt hà nội

giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng No và ptnt hà nội
... thiện nghiệp vụ kế toán trích lập sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân hàng:3.2.1 Hoàn thiện căn cứ trích lập dự phòng rủi ro: Để việc trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động ngân ... trích lập dự phòng sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, cũng nh kết quả thu hồi các khoản nợ đã đợc xử lý rủi ro của tất cả các chi nhánh quận trung tâm.+ Xây dựng dự kiến trích lập dự phòng ... việc trích lập dự phòng đúng đủ. Căn cứ vào đìêu kiện thực tế của ngân hàng, ngân hàng có thể áp dụng các hình thức phân loại nợ hợp lý hơn, để việc trích dự phòng phản ánh đúng rủi ro của...
  • 14
  • 117
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP