Tài liệu về : “GA bài 9-tiết 4 GDCD lớp 12

GA bài 9-tiết 4 GDCD lớp 12

GA bài 9-tiết 4 GDCD lớp 12
... tài nguyên thiên nhiên. e. Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh. NỘI DUNG BÀI HỌC NỘI DUNG BÀI HỌC d. Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên...
 • 32
 • 4,022
 • 5

bài 4 gdcd lóp 11

bài 4 gdcd lóp 11
... GV: Tổ chức cho HS trò chơi nhanh mắt nhanh tay. - GV: Phát phiếu bài tập cho HS cả lớp. 4. Dặn dò. - HS: Làm bài tập GA GDCD 11 48 ... Học bài mới Quan sát trên thị trờng chúng ta thờng gặp các hiện tợng: - Giành giật, níu kéo ngời mua của những ngời bán - Tranh giành, giành giật của cửa hàng này với cửa hàng khác GA GDCD 11 44 ... luật. II. Tài liệu và ph ơng tiện giảng dạy Sách giáo khoa GDCD lớp 11 Câu hỏi tình huống GDCD lớp 11 III. Hoạt động dạy và học 1. Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Có ý kiến cho rằng: Năng suất lao động...
 • 5
 • 1,265
 • 9

Bài giảng trac nghiem chuong 4+5 lop 12cb

Bài giảng trac nghiem chuong 4+5 lop 12cb
... gồm cuộn dây thuần cảm có L= 4 H và tụ điện có điện dung 10pF đến 49 5pF.Lấy 2π=10 . Dải sóng thu được A. 12m đến 588m B. 24 đến 168m C. 24 đến 299m D. 12m đến 84m30/ Một mạch dao động gồm ... 90B. 60C. 4 0D. 30 35/ Biết vận tốc của ánh sang trong chân không 3.108m/s. Một ánh sang đơn sắc có bước sóng 0,75 µm có tầnsố làA. 4. 1015Hz B. 4. 10 14 Hz C.0, 04. 10 14 Hz D 4. 1016Hz36/Quang ... 250pF.Lấy 2π=10 . Dải sóng thu được A. 12m đến 588m B. 13,3 đến 66,6m C. 24 đến 299m D. 12m đến 84m56/ Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 40 pF và một cuộn dây có độ tự cảm 1mH. Chu...
 • 6
 • 93
 • 0

Bài tập sinh học lớp 12 bài tập tự luyện

Bài tập sinh học lớp 12 bài tập tự luyện
... A = T = 369 + 65 = 43 4 (nu) = 43 4/ 246 0 . 100% = 17,6% G = X = 50% - 17,6% = 32 ,4% = 32 ,4% . 246 0 = 769 (nu) Bài 5 : Một đoạn ADN ... "ông ngoại": 4! / [ 2! (4 - 2)! . 4! / [3! (4 - 3)! = 6 x 4 = 24 loại Tỉ lệ của loại hợp tử trên : 24/ 256 = 9,375% Bài 12 : Củ cải có bộ nhiễm sắc thể 2n = ... 240 0 - 4 . 20 = 2320 (nu) 2A + 3G = 3060 2A + 2G = 2320  G = 740 Gen II có : G = X = 740 (nu) A = T = 2320 / 2 - 740 = 42 0 (nu) Bài 4 : Hai...
 • 28
 • 5,526
 • 25

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lý lớp 12

Lựa chọn hệ thống bài tập, hướng dẫn giải bài tập vật lý lớp 12
... loại bài tập: bài tập giả tạo và bài tập có nội dung thực tế, bài tập luyện tập và bài tập sáng tạo, bài tập cho thừa hoặc thiếu dữ kiện, bài tập mang tính chất ngụy biện và nghịch lý, bài tập ... phân biệt các bài tập có nội dung trừu tượng, bài tập có nội dung cụ thể, bài tập có nội dung thực tế, bài tập vui. - Bài tập có nội dung trừu tượng là trong điều kiện của bài toán, bản chất ... quá trình dạy học: có thể phân biệt thành bài tập luyện tập, bài tập sáng tạo, bài tập nghiên cứu, bài tập thiết kế - Bài tập luyện tập: là loại bài tập mà việc giải chúng không đòi hỏi tư...
 • 159
 • 2,725
 • 1

bai ktra hoc ky lop 12

bai ktra hoc ky lop 12
... lan Câu 43 . Tính trạng môi mỏng tóc thẳng , lông mi ngắn là : A. Tính trạng trội không hoàn toàn B. Tính trạng trội hoàn toàn C. Tính trạng lặn E. Tính trạng liên kết giới tính Câu 44 . Tần số ... truyền D. Cách li sinh sản Câu 40 . Dạng cách li nào đánh dâusự hình thành loài mới ? A. Cách li di truyền B. Cách li sinh sản C. Cách li địa lý D. Cách li sinh thái Câu 41 . Các tính trạng : môi dày ... 7 hoa đỏ : 4 hoa trắng Câu 11. Thể lệch bội ( dị bội ) là những biến đổi về số lợng NST xảy ra ở ? A. Một hay một số cặp NST B. Một cặp NST C. Một số NST D. Tất cả các cặp NST Câu 12. Tên thể...
 • 8
 • 1,180
 • 2

bài tập chương 1 lớp 12

bài tập chương 1 lớp 12
... Cho 18 ,4 gam hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng với dung dịch NaOH 2,5M thì cần vừa đủ 100 ml. Phần trăm số mol của phenol trong hỗn hợp là A. 14, 49%. B. 51,08%. C. 40 %. D. 18 ,49 %. Câu ... anilin thu được là A. 5 64 gam. B. 46 5 gam. C. 45 6 gam. D. 546 gam. Câu 23: Chất không phản ứng với Na là A. CH 3 COOH. B. CH 3 CHO. C. HCOOH. D. C 2 H 5 OH. Câu 24: Chất thơm không phản ứng với dung ... C. Phân tử B có nhiều hơn A một nguyên tử N. Lấy 13 ,44 lít hỗn hợp X (ở 273 o C, 1atm) đem đốt cháy hoàn toàn thu được 26 ,4 gam CO 2 và 4, 48 lit N 2 (đktc). Biết rằng cả hai đều là amin bậc 1....
 • 5
 • 395
 • 7

GA kỹ thuật công nghiệp lớp 12

GA kỹ thuật công nghiệp lớp 12 cũ
... và các dây quấn - Gọi sđđ trong dây quấn sơ cấp và thứ cấp là E 1 , E 2 Ta có: E 1 = 4, 44 fn 1 max E 2 = 4, 44 fn 2 max Bỏ qua điện áp rơi ta có: E 1 = U 1 , E 2 = U 2 - Hệ số biến áp: k = E 1 ... dụ: (SGK) III. Kiểm tra, đánh giá BT 3 Tr 14 - SGK IV. Tổng kết V. Chuẩn bị bài tiếp theo Dòng điện ba pha Tiết 3 -4 II- dòng điện ba pha Ngày soạn: 14/ 9/2007 A. Yêu cầu I. Kiến thức 1. Khái niệm: ... đánh giá BT 2.10, 2.11, 2 .12 Trang 21 - SBT IV. Tổng kết V. Chuẩn bị bài tiếp theo Kiểm tra Tiết 11 Kiểm tra Chơng III Ngời soạn: Nguyễn công Nghĩa 12 Giáo án Kỹ thuật 12 điều khiển và bảo vệ...
 • 13
 • 113
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP