Tài liệu về : “Báo cáo thực tập tốt nghiệp - kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh pdf

Báo cáo thực tập tốt nghiệp - kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp - kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.doc
... cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Toàn bộ doanh thu thuần thực hiện trong kỳ kế toán được kết chuyển vào tài khoản 911 Xác định kết quả kinh doanh . ... LÝ LUẬN VẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. I. KHÁI NIỆM:1.1. Khái niệm tiêu thụ :Tiêu thụ hay bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu về sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đã thực hiện ... phải được hạch toán riêng biệt. Các khoản giảm trừ doanh thu được tính trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định doanh thu thuần làm căn cứ xác định kết quả kinh doanh của kỳ kế toán. Về nguyên...
 • 149
 • 18,298
 • 88

Luận văn tốt nghiệp kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng

Luận văn tốt nghiệp kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng
... Chương 4:KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG ........... 52 4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI ... Cần Thơ - MEKONIMEX”. Đề tài nghiên cứu về kế toán kết quả xác định kết quả kinh doanh qua các nghiệp vụ phát sinh tại công ty tổng hợp các nghiệp vụ đó để xác định được kết quả kinh doanh cuối ... bán - CPBH: Chi phí bán hàng - CPQLDN: Chi phí quản lý doanh nghiệp - TNDN: Thu nhập doanh nghiệp - XNK: Xuất nhập khẩu Kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Thủy...
 • 122
 • 1,804
 • 28

CHUYEN DE TOT NGHIEP kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ quốc thiện

CHUYEN DE TOT NGHIEP kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ quốc thiện
... luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh tại công ... CHUNG VỀ TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ , NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1.1. Khái niệm: - Tiêu thụ hàng ... động của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán .Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được thể hiện trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thông qua chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp...
 • 63
 • 1,458
 • 15

thực trạng công tác kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thép hoà phát

thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thép hoà phát
... với những khách hàng có ký kết hợp đồng thì thực hiện thanh toán theo điều kiện quy định trong hợp đồng.Chương II:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ... bán hàng đã tiêu thụ trong kỳ, sauđó kết chuyển xác định kết quả. 25Trần Thị Huế _ Lớp C11KT4 Báo cáo thực tập tốt nghiệp + Phân bổ phí thu mua:Nợ TK 632Có TK 156 (1562)+ Kết chuyển chi ... thụ, hạch toán tiêu thụ thành phẩm sẽ cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về kết quả hoạt động kinh doanh của mình một cách cụ thể thông qua các chỉ tiêu doanh thu kết quả lỗ - lãi. Đồng...
 • 75
 • 348
 • 4

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH Công Nghệ Mạng Đa Kết Nối kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH Công Nghệ Mạng Đa Kết Nối kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.doc
... xác định kết quả kinh doanh. Vì thế việc hạch tốn doanh thu xác định kết quả kinh doanh có một vai trò rất quan trọng Kế tốn tiêu thụ hàng hố xác định kết quả kinh doanh là một trong ... sự giúp đỡ của cán bộ phòng kế tốn,em đã thực hiện báo cáo thực tập của mình với đề tài: “ Kế tốn tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh tại Cơng ty TNHH Cơng Nghệ Mạng Đa Kết Nối”5 Báo cáo ... người tiêu dùng.14 Báo cáo thực tậpCHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TỐNTIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CƠNG TY TNHH CƠNG NGHỆ MẠNG ĐA KẾT NỐI2.1. PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ VÀ THANH TỐN TẠI...
 • 63
 • 1,584
 • 23

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH TMDV XNK Tứ Quý Kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh.doc

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại cty TNHH TMDV XNK Tứ Quý Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.doc
... chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, hệ thống kế toán nói chung kế toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc tập ... tài: tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh2 .1.KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA2.1.1. Khái niệm2.1.1.1 .Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhHoạt động sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản ... tài: tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh Chỉ hạch toán vào tài khoản 511 số doanh thu của khối lượng sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ đã xác định tiêu thụ.  Giá bán được hạch toán...
 • 68
 • 1,771
 • 16

Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh

Báo cáo tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
... – Xác định kết quả kinh doanh. Sổ chi tiết xác định kết quả kinh doanh TK 91151TRƯỜNG ………………….KHOA……………………….  Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: Kế toán bán hàng xác định kết quả kinh ... có)9.3 Xác định kết quả bán hàng Để hoach toán kết quả kinh doanh kế toán sử dụng TK 911 Xác định kết quả kinh doanh .Tk này dùng để tính toán ,xác định kết quả các hoạt động kinh doanh chính ... khoản5. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh Để đáp ứng kịp thời những yêu cầu trên kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh phải thực hiện tốt những nhiệm vụ sauGhi...
 • 62
 • 846
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP