Tài liệu về : “Chương 4: Mối ghép tháo được: Ren vít

Chương 4: Mối ghép tháo được: Ren vít

Chương 4: Mối ghép tháo được: Ren vít
... M31×3,573MỐI GHÉP REN VÍTHình 4.11 Cấu tạo và qui trình chế tạo, lắp ghép vis cấy.74CHÖÔNG 4Hình 4.12 Vít caáy trong loã bít75MỐI GHÉP REN VÍT4.13 CHẾ TẠO REN VÍTCó hai cách chế tạo ren vít trong ... 4.1 sau đây:CHƯƠNG 4Hình 4.1 Hình thành ren trên mặt trụ và mặt nón4.3 REN KẸP CHẶTDùng ren vít để kẹp chặt có tác dụng như mối ghép đinh tán đã bàn ở chương trước. Mối ghép ren vít có độ ổn ... 5 8Chương 4MỐI GHÉP THÁO ĐƯC: REN VÍT4.1 KHÁI NIỆMRen vít là một mối ghép không thể thiếu được trong các kết cấu cơ khí. Ra đời cách nay trên 100 năm, ren vít được dùng với hai...
 • 37
 • 2,301
 • 15

Bài 26. Mối ghép tháo được

Bài 26. Mối ghép tháo được
... . MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC B. Bài mới 1 .Mối ghép bằng ren a. Cấu tạo mối ghép a. Quan sát hinh và hoàn thành các câu hỏi: - Em hãy nêu cấu tạo của mối ghép bu lông, đinh vít vít ... chi tiết ghép vít cấy. - Mối ghép bằng đinh vít gồm: chi tiết ghép và đinh vít. 1 .Mối ghép bằng ren a. Cấu tạo mối ghép b. Đặc điểm và ứng dụng - Kể tên một số đồ vật có mối ghép bắng ren? - ... lựa mối ghép thích hợp. - Khi tháo lắp cần thao tác đúng kĩ thuật( đủ lực, đúng dạng ren ) để tránh làm hỏng ren a. 1. Mối ghép bằng ren 2. Mối ghép bằng then và chốt a. Cấu tạo của mối ghép. ...
 • 10
 • 798
 • 12

Bài giảng bai 26 mối ghép tháo được

Bài giảng bai 26 mối ghép tháo được
... ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít Ba mối ghép trên có điểm gì giống và khác nhau?BÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép ... bằng ren gồm có những loại nào? a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít BÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông- Mối ... tiết 4 có ren Mối ghép đinh vít - Chi tiết 4 có ren, không cần đai ốcBÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít b) Đặc...
 • 24
 • 166
 • 0

Bài giảng bai 26 mối ghép tháo được

Bài giảng bai 26 mối ghép tháo được
... ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít Ba mối ghép trên có điểm gì giống và khác nhau?BÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép ... bằng ren gồm có những loại nào? a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít BÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông- Mối ... tiết 4 có ren Mối ghép đinh vít - Chi tiết 4 có ren, không cần đai ốcBÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít b) Đặc...
 • 24
 • 104
 • 0

Bài soạn bai 26 mối ghép tháo được

Bài soạn bai 26 mối ghép tháo được
... ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít Ba mối ghép trên có điểm gì giống và khác nhau?BÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép ... bằng ren gồm có những loại nào? a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít BÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông- Mối ... tiết 4 có ren Mối ghép đinh vít - Chi tiết 4 có ren, không cần đai ốcBÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít b) Đặc...
 • 24
 • 98
 • 0

Tài liệu bai 26 mối ghép tháo được

Tài liệu bai 26 mối ghép tháo được
... ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít Ba mối ghép trên có điểm gì giống và khác nhau?BÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép ... bằng ren gồm có những loại nào? a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít BÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông- Mối ... tiết 4 có ren Mối ghép đinh vít - Chi tiết 4 có ren, không cần đai ốcBÀI 26: MỐI GHÉP THÁO ĐƯC1. Mối ghép bằng ren a) Cấu tạo mối ghép Mối ghép bu lông Mối ghép vít cấy Mối ghép đinh vít b) Đặc...
 • 24
 • 81
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP