Tài liệu về : “Phiếu đánh giá công chức hàng năm

Bài giảng QĐ11-1998-TCCP ( QĐ về việc ban hành Quy chế đánh giá công chức hàng năm)

Bài giảng QĐ11-1998-TCCP ( QĐ về việc ban hành Quy chế đánh giá công chức hàng năm)
... trưởng-Trưởng ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ về việc ban hành quy chế đánh giá công chức hàng năm) PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM Năm Họ và tên công chức: Mã số Chức vụ: Ngạch bậc lương:Đơn vị công tác:I. ... bộ, công chức. c. Tiêu chuẩn ngạch công chức. d. Nhiệm vụ được đơn vị phân công. Điều 3. Yêu cầu đánh giá công chức a. Đánh giá công chức là một nội dung quan trọng của công tác quản lý công chức. ... tổ chức sự nghiệp khác của Nhà nước.Điều 5. Cơ quan đánh giá công chức: Cơ quan sử dụng công chức chịu trách nhiệm đánh giá công chức theo nộidung quy định.CHƯƠNG IINỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨCĐiều...
 • 8
 • 252
 • 0

Mẫu phiếu đánh giá công chức.

Mẫu phiếu đánh giá công chức.
... Phiếu đánh giá công chức hằng năm Năm 200 Họ tên cán bộ, công chức: .Mã số. Chức vụ:.ngạch công chức. .Bậc lơng. Đơn vị công tác:... I/ tự nhận xét kết quả công tác tu d ỡng rèn ... nhân dân (1)Xếp loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình, kém. Kết luận: Công chức đạt loại: Ngày tháng năm 200 Thủ trởng trực tiếp đánh giá (ký, ghi rõ họ tên) ... 8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân: Ngày tháng năm 200 Ngời tự nhận xét II/ ý kiến của tập thể đơn vị: III/ Kết quả xếp loại công chức (phần này do thủ trởng đơn vị ghi) TT Nội dung Xếp...
 • 2
 • 1,779
 • 6

Phiếu đánh giá công chức

Phiếu đánh giá công chức
... Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT BC Chu Văn An Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Năm học 2008-2009 Họ tên công chức: ... thần, thái độ phục vụ nhân dân KẾT LUẬN. Xếp loại: ……… Công chức đạt: ……………………… Đắk Lắk, ngày tháng năm 2009 Thủ trưởng trực tiếp đánh giá: ... nhân dân: … Đắk Lắk, ngày 19 tháng 05 năm 2009 Người tự nhận xét: Trần Quốc Thành II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ. III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÔNG CHỨC. (Thủ trưởng đơn vị trực tiếp ghi)...
 • 2
 • 1,078
 • 2

Tài liệu phieu danh gia cong chuc Khuyen pdf

Tài liệu phieu danh gia cong chuc Khuyen pdf
... Kém.Kết luận: Công chức đạt loại:………… Châu Thành, ngày tháng năm 2009 Thủ trưởng trực tiếp đánh giá PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂMNĂM 2009 Họ và tên công chức: PHAN MỸ DUNG Mã số: Chức vụ: ... PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂMNĂM 2009 Họ và tên công chức: PHAN VĂN THƯA Mã số: 01.003 Chức vụ: Trưởng Đài Ngạch bậc lương: A1; bậc 8Đơn vị công tác: Đài truyền ... gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị, tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị, phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức. Tuy nhiên, trong năm qua, do bản thân theo học lớp Đại...
 • 4
 • 416
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP