Tài liệu về : “Bài tập cuối tuần lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3
... 9561 = 9000 + 500 + 60 + 1 b) 432 7 = 4000 + 200 + 30 + 7 c) 1000 + 900 + 80 + 2 = 1982 d) 2000 + 7 = 2007 Câu 3: Viết số thích hợp vào ô trống: 25 31 8 7 2 3 5 x 3 x 2 x x 4 675 2 8 976 2 Câu ... gạo C. 4512 kg gạo D. 5412 kg gạo Câu 6: a) 284 : 4 x 9 63 x 9 b) 2 534 1629 2096 2067 + 880 ? c) 537 8 x2 4 938 + 5818 d) 9 630 : 6 10 93 + 256 x 2 Câu 7: Đúng ghi Đ sai ghi S a) 4000 + 2000 x ... 000 . c) 24 000 : 6 : 2 = 24 000 : 3 = 8000 . d) 18 000 : 3 x 2 = 18 000 : 6 = 30 00 . 1 5 phút 10 phút 15 phút 25 phút 20 phút > < = Họ tên học sinh:Trờng Lớp: Môn Tiếng Việt Câu 1: Khoanh...
 • 3
 • 5,855
 • 177

Bai tap cuoi tuan 3

Bai tap cuoi tuan 3
... thứ t cuối tháng là ngày ........ tháng ....... Còn ngày thứ ba cuối tháng là ngày ........ tháng ....... Tiếng Việt. 1. Tập đọc: Luyện đọc lại 3 bài tập đọc Tuần 3. Luyện đọc tiếp các bài tập ... Bài tập cuối tuần 3 Họ và tên: ...................................................................................... Toán Bài 1 : Đặt tính rồi tính 31 6 - 208 626 - 251 256 - 1 73 234 - 117 ... ................................................................................................................................................. Bài 3 Tính nhẩm a, 20 x 4 - 30 = ......... 50 x 3 - 40 = ......... b, 200 x 2 : 4 = ......... 30 0 : 3 + 50 = ......... Bài 4 Nhà Hoa bẻ đợc 250 bắp ngô ; nhà...
 • 2
 • 920
 • 66

BAI TAP CUOI TAN LOP 1 TUAN 7( TH)

BAI TAP CUOI TAN LOP 1 TUAN 7( TH)
... + 1 2 = + = 2 + = 3 + = 4 + = 4 Bµi 10: Nèi phÐp tÝnh víi sè thÝch hîp ( theo mÉu) +1 = 2 +1 = 3 1 + = 4 1 + 1 1 + 2 3 + 1 1 + 3 1 2 3 4 5 2 + 1 2 + 2 1 2 3 3 + = 4 + 2 = 3 + 2 = 4 Chú ý: -Về ... Bµi 3 : ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp Bµi 4: Sè ? + = + = + = Bµi 5 : Nèi phÐp tÝnh víi sè thÝch hîp Bµi 6 : ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp + = 1 2 3                3 + 1 2 + 2 2 + 2 1 + 3 ...        3 + 1 2 + 2 2 + 2 1 + 3 1 2 3 4 5             Bµi 7: Nèi phÐp tÝnh víi sè thÝch hîp Bµi 8: Sè ? 2 + 2 = 3 + 1 = 1 + 3 = 1 + 2 = 1 + 1 = 2 + 1 = Bµi 9: Sè ? 1 +...
 • 3
 • 253
 • 4

bai tap cuoi tuan 1 - lớp 5

bai tap cuoi tuan 1 - lớp 5
... PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1Họ và tên: Lớp : 5 Bài 1: Rút gọn phân số: 36 27 = 4515 = 63 42 = 4056 = Bài 2:Quy đồng mẫu số các phân số sau:5 3 và 65 76và 25 3 8và 97 Bài ... Hùng 12 3 số kẹo. Hỏi bạn nào nhận được nhiều kẹo nhất? Bài 7: Nhà bạn Hà nuôi 15 con vịt. Mẹ đã bán đi 8 con. Viết phân số chỉ số vịt còn lại. PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1 ... đến lớn:a, 3 2; 54; 157: b, 25; 3 7; 1227: Bài 6: Cô giáo có một số kẹo. Cô chia cho bạn Dũng, Minh và Hùng. Cô chia cho Dũng 41 số kẹo, chia cho Minh 6 3 số kẹo, chia...
 • 2
 • 919
 • 26

Bài soạn Đề toán ôn tập cuối năm lớp 3 - Dành cho HSG

Bài soạn Đề toán ôn tập cuối năm lớp 3 - Dành cho HSG
... số: 234 56; 235 46; 236 54; 235 64; 234 65 theo thứ tự lớn dần như sau: A. 234 56; 235 46; 236 54; 235 64; 234 65 B. 234 56; 234 65; 235 46; 235 64; 236 54 C. 234 56; 234 65; 235 46; 236 54; 235 64 D. 235 46; ... 130 . D; 131 . B; 132 . B; 133 . D; 134 . D; 135 . B; 136 . C; 137 . A; 138 . A; 139 . C; 140. A; 141. D; 142. D; 1 43. C; 144. B; 145. A; 146. C; 147. C; 148. A; 149. C; 150. B; 151. D; 152. D; 1 53. ... A; 13. D; 14. D; 15. C; 16. B; 17. B; 18. B; 19. C; 20. A; 21. C; 22. A; 23. B; 24. A; 25. B; 26. B; 27. D; 28. D; 29. D; 30 . C; 31 . D; 32 . C; 33 . C; 34 . A; 35 . A; 36 . B; 37 . B; 38 . A; 39 ....
 • 19
 • 822
 • 7

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2
... d. 8 và 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 3 : Điền số vào ô trống :Số bị trừ 40 17 45 96 83 42 88Số trừ 30 5 32 42 42 21 38 HiệuBài 4 :Điền ... BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2 (Lớp 2A)GVCN: HOÀNG MAI ÁNHBài 1: Đặt tính và tính hiệu biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a. 72 ... 40………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………b. 36 và 4 d .38 và 24…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2: Đặt tính và tính tổng biết các số hạng là:a.7...
 • 3
 • 824
 • 14

Bai tap cuoi tuan 1

Bai tap cuoi tuan 1
... .................................................................................................................................................. Tiếng Việt. 1. Tập đọc: Luyện đọc lại 3 bài tập đọc Tuần 1. Luyện đọc tiếp các bài tập đọc Tuần 2. 2. Chính tả: Luyện viết bài chính tả Tuần 2. 3. Luyện từ và câu. Câu 1. Dòng ... < = 515 32 5 6 43 4 63 792 9 73 c. Viết một chữ số bé nhất vào chỗ chấm để đợc kết quả đúng khi so sánh hai số có 3 chữ số: 516 < 5 ...1 4...2 < 450 7.. .3 = ...5... 209 > ...99 3 ..7 > ... Bài tập cuối tuần 1 Họ và tên: ...................................................................................... Toán Bài 1 Viết vào những chỗ chấm (Theo...
 • 2
 • 642
 • 57

Bai tap cuoi tuan 2

Bai tap cuoi tuan 2
... Bài tập cuối tuần 2 Họ và tên: ...................................................................................... Toán Bài 1 : Đặt tính rồi tính 638 - 215 439 - 168 561 - 152 4 23 - 167 ... Tập đọc: Luyện đọc lại 3 bài tập đọc Tuần 2. Luyện đọc tiếp các bài tập đọc Tuần 3. 2. Chính tả: Luyện viết bài chính tả Tuần 3. * Từ thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2008 soạn thời khoá biểu bình ... .................................................................................................................................................. Bài 10 a. Hình bên có .... hình chữ nhật Có ......... góc vuông b. Hình bên có .... hình tứ giác c. Hình bên có ...... hình vuông Tiếng Việt. 1. Tập đọc: Luyện đọc lại 3 bài tập đọc Tuần...
 • 2
 • 474
 • 42

Bai tap cuoi tuan 5

Bai tap cuoi tuan 5
... .................................................................................................................................................. Tiếng Việt. 1. Tập đọc: Luyện đọc lại 3 bài tập đọc Tuần 5. Luyện đọc tiếp các bài tập đọc Tuần 6. * Mỗi bài đọc to ít nhất 10 lần. 2. Chính tả: Luyện viết 2 bài chính tả tuần 6 * Viết cẩn ... Bài tập cuối tuần Họ và tên: ...................................................................................... Toán Bài 1 : Đặt tính rồi tính 19 x 2 36 x 4 54 x 3 82 x 6 39 x 4 ................................................................................................................................................. ... ý : Thứ 2 ngày 29 tháng 9 năm 2008 Hs nghỉ học cả ngày. Sáng thứ 3 ngày 30 thắng 9 năm 2008 nộp: - Bài tập cuối tuần. - Vở bài tập trắc nghiệm Toán, Tiếng Việt. - Vë bµi tËp tr¾c nghiÖm TiÕng...
 • 3
 • 884
 • 40

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP