Tài liệu về : “GIAO AN DAY THEM TOAN 6 CA NAM

GIAO AN DAY THEM TOAN 6 CA NAM

GIAO AN DAY THEM TOAN 6 CA NAM
... dùng các số 3 ;6; 8 để ghép thành các số tự nhiên có hai chữ số HS : 36; 38; 63 ; 68 ; 83; 86 Hỏi :Hãy viềt tập hợp B HS: B={ 36; 38; 63 ; 68 ; 83; 86} Vậy số phần tử của tập hợp B là 6 phần tử Bài3 ... 3544, 765 0, 267 00, 765 125 a, Số chia hết cho 4 là 124; 3544; 267 00 b, Số chia hết cho 2 và 5 là: 267 00; 765 0 c, Số chia hết cho 3 và 9 là: 267 00 d, Số chia hết cho 5 là : 765 0, 267 00; 765 125 e, ... ] 6, 30.{175:[355-(135+37.5)]} 7, 160 (2 3 .5 2 - 6. 25 8, 5871: [928 ( 247- 82). 5] 9, 132- [1 16- (132- 128) 2 10, 16: {400: [200- (37+ 46. 3)]} 11, {184: [ 96- 124: 31]- 2 }. 365 1 12, 46 ...
 • 136
 • 4,791
 • 111

Giao an Tu chon Toan 6 ca nam

Giao an Tu chon Toan 6 ca nam
... + 43 = 4373. 67 . 101= 67 67 423. 1001 = 423 423 d/ 67 . 99 = 67 .(100 – 1) = 67 .100 – 67 = 67 00 – 67 = 66 33 998. 34 = 34. (100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932 Bái 4: Tính nhanh các phép ... Chứng tỏ rằng: a/ 6 100 – 1 chia hết cho 5. b/ 21 20 – 11 10 chia hết cho 2 và 5 Hướng dẫn a/ 6 100 có chữ số hàng đơn vị là 6 (VD 6 1 = 6, 6 2 = 36, 6 3 = 2 16, 6 4 = 12 96, …) suy ra 6 100 – 1 có ... Ư (6) , Ư(12), Ư(42) và ƯC (6, 12, 42) b/ B (6) , B(12), B(42) và BC (6, 12, 42) ĐS: a/ Ư (6) = { } 1;2;3 ;6 Ư(12) = { } 1;2;3;4 ;6; 12 Ư(42) = { } 1;2;3 ;6; 7;14;21;42 ƯC (6, 12, 42) = { } 1;2;3 ;6 b/ B (6) ...
 • 61
 • 1,177
 • 10

Giáo án dạy thêm toán 6

Giáo án dạy thêm toán 6
... Kim Oanh - Trường THCS Nhân Hoà – Vĩnh Bảo - Hải Phòng 3 Giáo án dạy thêm Toán 6 Năm học 2010 - 2011 67 . 101= 67 67 423. 1001 = 423 423 d/ 67 . 99 = 67 .(100 – 1) = 67 .100 – 67 = 67 00 – 67 = 66 33 ... Chứng tỏ rằng: a/ 6 100 – 1 chia hết cho 5. b/ 21 20 – 11 10 chia hết cho 2 và 5 Hướng dẫn a/ 6 100 có chữ số hàng đơn vị là 6 (VD 6 1 = 6, 6 2 = 36, 6 3 = 2 16, 6 4 = 12 96, …) suy ra 6 100 – 1 có ... Ư (6) , Ư(12), Ư(42) và ƯC (6, 12, 42) b/ B (6) , B(12), B(42) và BC (6, 12, 42) ĐS: a/ Ư (6) = { } 1;2;3 ;6 Ư(12) = { } 1;2;3;4 ;6; 12 Ư(42) = { } 1;2;3 ;6; 7;14;21;42 ƯC (6, 12, 42) = { } 1;2;3 ;6 b/ B (6) ...
 • 56
 • 2,754
 • 52

Giáo án dạy thêm toán 6(SLÔ)

Giáo án dạy thêm toán 6(SLÔ)
... 430 + 43 = 4373. 67 . 101= 67 67 423. 1001 = 423 423 d/ 67 . 99 = 67 .(100 1) = 67 .100 67 = 67 00 67 = 66 33 998. 34 = 34. (100 2) = 34.100 34.2 = 3400 68 = 33 32 B i 4: Tính nhanh các phép tính: ... 23 46 S chia ht cho 5l :7800; 63 75 S chia ht cho 3 l: 63 75; 5241; 23 46; 9207 S chia ht cho 9 l: 9207 BT 2: Xét xem các hiệu sau có chia hết cho 6 không? 14 a/ 66 – 42 Ta cã: 66 6 , 42  6 66 ... 90 trang, viết 90 . 2 = 180 chữ số. - Từ trang 100 đến trang 2 56 có (2 56 100) + 1 = 157 trang, cần viết 157 . 3 = 471 số. Vậy em cần viết 9 + 180 + 471 = 66 0 số. Ngày dạy: 6A:22/9/2010. 6B: 21/9/2010....
 • 74
 • 460
 • 5

Bài soạn Giáo án Dạy thêm Toán 7 Năm học 2010-2011

Bài soạn Giáo án Dạy thêm Toán 7 Năm học 2010-2011
... xut hin ca giỏ tr trong dóy giỏ tr ca du hiu l tn s ca giỏ tr ú . -Bng kờ cỏc giỏ tr khỏc nhau ca dóy v cỏc tn s tng nl bng tn s 4. S trung bỡnh cng , mt ca du hiu - L giỏ tr trung bỡnh ca du hiu ... TR NG THCS NG C S N GIO N D Y THấM TON 7 Trên 45 50 Trên 50 55 Trên 55 60 Trên 60 65 Trên 65 - 70 15 12 12 10 6 N = 100 Bài 4: Ngời ta đếm số hạt thóc trên mỗi bông lúa lấy từ khu trồng ... bình cộng. ( Chia các lớp : Trên 100 120 ; trên 120 140 ; trên 140 160 ; ; trên 240 260 ). 102 175 127 185 181 2 46 180 2 16 165 184 170 132 143 188 170 232 150 159 235 105 190 218 153 123 III.Củng...
 • 52
 • 639
 • 6

Giáo án day thêm Toán 9 (21 buổi)

Giáo án day thêm Toán 9 (21 buổi)
... 9. Tính 40.10 ; 45.5 ; 13.52 ; 162 .2 80.45 ; 48.75 ; 4 ,6. 90 ; 4,14.5,2 10. Rút gọn 2832 1 46 + + 432 168 632 ++ ++++ Buổi 2: Ôn luyện một số hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông I. Hệ ... xxx b) 1112 −−=−− xxx 212 =++ xx c) 1 164 499 161 6 +−=+++−+ xxxx d) 2014749 7 1 7525 5 1 2792 =−−−−− xxx e) x xx =+ − − − 1 3 72 2 63 g) 9 9 12525 4 1 16 5 380 16 12 1 459 22 22 = + − + ++−+ xx xx ... nghiệm : 2 1 x y = = c. 0 35 4 2 6 0 75 6 9 , , , x y x y + = = 5 6 ( ) ( ) 1 05 12 7 8 1 5 12 18 , , , x y x y + = = 5 6 ( ') ( ') (5) + (6) : 2,55x = 10,2 x = 4 Hay vào phơng...
 • 40
 • 2,025
 • 49

Giáo án dạy thêm Toán 9

Giáo án dạy thêm Toán 9
... .sin 169 ,1 46 A B AH AB B KQ cm = = = HS làm bài 64 . Gv yêu cầu hs khác nhận xét. Bài tập 64 : (SBT) đờng cao của hình thang xấp sỉ 1,1 96 (cm). Bài tập 65 (SBT) HS: đọc bài 65 Gv: Tìm đờng cao ... AB= 9 cm, AC = 6, 4 cm AN = 3 ,6 cm, Góc AND = 90 0 Góc DAN = 34 0 Hãy tính : a./ CN b./ góc ABN c./ góc CAN d./ AD. GV: đọc đề bài tập 43 SBT trang 95. Hs thực hiện : 0 0 143 /. 26 /. 472,4/. ... Thang AB dài 6, 5 m tựa vào tờng làm thành một góc 60 0 so với mặt đất . Hỏi chiều cao của thang đạt đợc so với mặt đất ? Ta có : 0 .sin 6, 5.sin 60 ........ AH AB B cm = = Vậy chiều cao của thang...
 • 34
 • 2,340
 • 29

Giáo án dạy thêm Toán 7

Giáo án dạy thêm Toán 7
... + 4 ,6 + (-18) = (31,4 + 4 ,6) + (-18) = 36 - 18 = 18 g) (-9 ,6) + 4,5) - (1,5 - = (-9 ,6 + 9 ,6) + (4,5 - 1,5) = 3 h) 12345,4321. 2 468 ,91011 + + 12345,4321 . (-2 468 ,91011) = 12345,4321 . (2 468 ,91011 ... .1.25 31 ,64 5 0,8.(7 0,8).1,25.(7 0,8) 31, 64 0,8.7,8.1, 25 .6, 2 31 ,64 6, 24.7,75 31 ,64 48, 36 31, 64 80 E = + + ữ = + + = + = + = + = 3 3 0,75 0 ,6 7 13 11 11 2,75 2,2 7 3 3 3 3 3 4 5 7 ... thuyết vận dụng 3 5 ) 4 9 5 3 9 4 20 27 36 47 36 a x x x x + = = = = Vậy x = 47 36 1 5 ) 3 6 5 1 6 3 5 2 6 7 6 b x x x x + = = + + = = Vậy x = 7 6 Học thuộc bài và làm bài tập SGK V. Rút...
 • 54
 • 5,821
 • 77

Giáo án dạy thêm Toán 7

Giáo án dạy thêm Toán 7
... .1.25 31, 64 5 0,8.(7 0,8).1, 25.(7 0,8) 31 ,64 0,8.7,8.1, 25 .6, 2 31 ,64 6, 24.7,75 31 ,64 48, 36 31 ,64 80 E     = + − +  ÷     = + − + = + = + = + = 12 GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO 7 3 3 0,75 0 ,6 7 13 11 ... + 4 ,6 + (-18) = (31,4 + 4 ,6) + (-18) = 36 – 18 = 18 g) (-9 ,6) + 4,5) – (1,5 –) = (-9 ,6 + 9 ,6) + (4,5 – 1,5) = 3 h) 12345,4321. 2 468 ,91011 + + 12345,4321 . (-2 468 ,91011) = 12345,4321 . (2 468 ,91011 ... : a/ 14 ,61 – 7,15 + 3,2 Cách 1: 14 ,61 – 7,15 + 3,2 ≈ 15 – 7 + 3 ≈ 11 Cách 2: 14 ,61 – 7,15 + 3,2 = 7, 46 + 3,2 = 10 ,66 ≈ 11 b/ 7, 56 . 5,173 Cách 1: 7, 56 . 5,173 ≈ 8 . 5 ≈ 40. Cách 2: 7. 56 . 5,173...
 • 83
 • 1,719
 • 32

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm
... xung quanh hình khi xuất hiện mũi tên hai chiều là kéo lớn hoặc thu nhỏ. 4)Củng cố: GV:Cho HS đọc phần ghi HS quan sát và thực hiện HS quan sát và thực hiện 2.Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang ... phần lý thuyết và làm các bài tập 1, 2, 3 SGK trang 102. Người soạn : Nguyễn Đình Tr ường THCS Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN Giáo án Tin học lớp 6 96 Năm học 2008-2009 BÀI TẬP I. Mục tiêu: - Giúp ... Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN Giáo án Tin học lớp 6 1 Năm học 2008-2009 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS MÔN TIN HỌC Cả năm : 37 tuần = 70 tiết Học kỳ I : 19 tuần : 18 tuần đầu x 2 tiết/tuần = 36...
 • 105
 • 11,763
 • 76

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP