Tài liệu về : “vẽ tranh đề tai chu bộ đội- lop 6

vẽ tranh đề tai chu bộ đội- lop 6

vẽ tranh đề tai chu bộ đội- lop 6
... chọn nội dung đề tài Một số bức tranh, bài vẽ tốt của hoạ sĩ và học sinh Tranh vẽ của hoạ sĩ Tranh vẽ của học sinh năm trước III. Thực hành: Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài bộ đội mà em thích. ... tiết các mảng, hình ảnh chính, phụ. Bước 4: Vẽ màu. Lựa chọn màu tươi sáng hoặc theo gam màu. - Em hãy nêu cách vẽ tranh đề tài? B.2 B.4 B.3 Chú ý: Vẽ các hình ảnh nhân vật phải chú ý nhiều đến ... biên phòng Binh chủng bộ binh I. T×m chän néi dung ®Ò tµi ? Tranh vÏ néi dung g×? ? H×nh ¶nh nµo lµ chÝnh? H×nh ¶nh nµo lµ phô? ? Mµu s¾c nh­ thÕ nµo? - Bộ đội bao gồm bộ đội đặc công, công...
 • 12
 • 16,440
 • 4

vẽ tranh đề tài chú bộ đội

vẽ tranh đề tài chú bộ đội
... chọn nội dung đề tài Một số bức tranh, bài vẽ tốt của hoạ sĩ và học sinh Tranh vẽ của hoạ sĩ Tranh vẽ của học sinh năm trước III. Thực hành: Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài bộ đội mà em thích. ... tiết các mảng, hình ảnh chính, phụ. Bước 4: Vẽ màu. Lựa chọn màu tươi sáng hoặc theo gam màu. - Em hãy nêu cách vẽ tranh đề tài? B.2 B.4 B.3 Chú ý: Vẽ các hình ảnh nhân vật phải chú ý nhiều đến ... biên phòng Binh chủng bộ binh I. T×m chän néi dung ®Ò tµi ? Tranh vÏ néi dung g×? ? H×nh ¶nh nµo lµ chÝnh? H×nh ¶nh nµo lµ phô? ? Mµu s¾c nh­ thÕ nµo? - Bộ đội bao gồm bộ đội đặc công, công...
 • 12
 • 6,606
 • 6

Đổi mới phương pháp dạy vẽ tranh để tài lớp 6

Đổi mới phương pháp dạy vẽ tranh để tài lớp 6
... hiện: - Lớp 6: Làm lớp thực nghiệm. - Thực nghiệm dạy trêncác bài. + Bài 5: Cách vẽ tranh ề tài. + Bài 9: Đề tài học tập. + Bài 13: Đề tài bộ đội. + Bài 17: Đề tài tự do. + Bài 22 : Đề tài ngày ... trong phân môn Vẽ tranh đều có một đề tài cụ thể (đề tài học tập, bộ đội, mẹ của em...) nhng khi hớng dẫn ngời giáo viên đều hớng dẫn theo một quy trình chung. Giáo viên chủ yếu tập chung vào phần ... Đề tài : Đổi mới phơng pháp nhằm phát huy tính sáng tạo trong môn vẽ tranh theo đề tài của học sinh lớp 6 + Bức 3: Vẽ màu GV gọi học sinh nhận xét và từ đó học sinh nhắc lại cách vẽ tranh đề...
 • 18
 • 532
 • 1

Mỹ thuật- vẽ tranh đề tài: Bộ đội

Mỹ thuật- vẽ tranh đề tài: Bộ đội
... đơn vị bộ đội ?1 2345 6 VẼ TRANH BÀI 13ĐỀ TÀI BỘ ĐỘIMỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN VÀ VŨ KHÍtrang phục, quân tư trangVẼ TRANH BÀI 13ĐỀ TÀI BỘ ĐỘIVẼ TRANH BÀI 13ĐỀ TÀI BỘ ĐỘIII- CÁCH VẼ Em hãy ... đội đề tài bộ đội ( Vẽ trên giấy A4, màu sắc tự chọn ).( Vẽ trên giấy A4, màu sắc tự chọn ).VẼ TRANH BÀI 13ĐỀ TÀI BỘ ĐỘIIII- BÀI TẬPVẼ TRANH BÀI 13ĐỀ TÀI BỘ ĐỘI- Bài vẽ đúng đề tài chưa ... bước vẽ tranh đề tài ?Bước 1:Bước 2:Bước 3:Bước 4:Sắp xếp bố cục:-Mảng chính- Mảng phụ.Phác nét Vẽ chi tiết Vẽ màu.Em hãy vẽ một bức tranh Em hãy vẽ một bức tranh đề tài bộ đội đề...
 • 20
 • 1,037
 • 0

lớp 4 bài 7 ,vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương

lớp 4 bài 7 ,vẽ tranh đề tài phong cảnh quê hương
... tra vỡ vẽ Thứ hai ngày tháng 10 năm 2008 Mĩ thuật : Thứ hai ngày tháng năm 2008 Mĩ thuật : Bài 7 : Vẽ tranh Đề tài phong cảnh quê hương Ôn lại bài cũ : Ôn lại bài cũ : • Tranh phong cảnh vẽ gì ... nào đề vẽ tranh ? Thứ hai ngày tháng năm 2008 M thu t :ĩ ậ Bài 7 : V tranh Đ tài phong c nh quê h ngề ả ươ 1. Quan sát, nh n xétậ 2 . Hướng dẫn cánh vẽ Cách 1 Quan sát cảnh thiên nhiên và vẽ ... là chính? • Tranh phong cảnh là tranh vẽ cảnh vật là chính 1 . Quan sát, nhận xét  Tranh phong cảnh không phải là sự sao chép y nguyên mà cần được sáng tạo thông qua cảm xúc người vẽ + Xung...
 • 25
 • 9,843
 • 6

bai 15 ve tranh de tai Quan Doi

bai 15 ve tranh de tai Quan Doi
... HỌC PHAN CHU TRINHMÔN : MĨ THUẬTBài 15 : ĐỀ TÀI QUÂN ĐỘI Trang phục không quânTrang phục không quân BÀI MỚIBÀI MỚI : :VẼ TRANH VẼ TRANH ĐỀ TÀI QUÂN ĐỘIĐỀ TÀI QUÂN ... 2:Hướng dẫn vẽ Hướng dẫn vẽ Hoùat ủoọng 3 :Thửùc haứnh Hoùat ủoọng 1 : Tỡm , choùn noọi dung ủe taứi •Hoạt động 4 :Nhận xét, đánh giá•- Nội dung (rõ chủ đề) •- Hình vẽ, nét vẽ (sinh...
 • 32
 • 861
 • 1

vẽ tranh đề tài lớp 4

vẽ tranh đề tài lớp 4
... và chọn nội dung đề tài2. Cách vẽ tranh Bài 33. Vẽ tranh đề tài: Vui chơi trong mùa hè Thứ ngày 7 tháng năm 2010Bài 34. Vẽ tranh đề tài: Vui chơi trong mùa hè2. Cách vẽ tranh ... 2010Bài 34. Vẽ tranh đề tài: Vui chơi trong mùa hèThứ ngày 7 tháng năm 2010Bài 34. Vẽ tranh đề tài: Vui chơi trong mùa hèThực hànhThứ ngày 7 tháng năm 2010Bài 34. Vẽ tranh đề tài: Vui ... năm 2010Bài 34. Vẽ tranh đề tài: Vui chơi trong mùa hè Thứ ngày 7 tháng năm 2010Bài 34. Vẽ tranh đề tài: Vui chơi trong mùa hè Thứ ngày 7 tháng năm 2010Bài 34. Vẽ tranh đề tài: Vui chơi...
 • 17
 • 665
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP