Tài liệu về : “Mẫu Bìa Giáo án đẹp nhất

Mẫu Bìa Giáo án đẹp nhất

Mẫu Bìa Giáo án đẹp nhất
... PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRÔNG ANA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KRÔNG ANA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI TRƯỜNG ... ---------------- ----------------       ----------------- ----------------- Giáo viên: Nguyễn Thò Thuỳ Tâm Giáo viên: Nguyễn Thò Thuỳ Tâm Năm học: 2008 - 2009 Năm học: 2008 - 2009 Dạy tốt...
 • 1
 • 6,753
 • 56

Mau bia giao an moi nhat va dep nhat

Mau bia giao an moi nhat va dep nhat
... HÓA PHÒNG GD – ĐT HUYỆN TUYÊN HÓA TRƯỜNG THCS SƠN HÓA TRƯỜNG THCS SƠN HÓA \ \ -------- Giáo viên Giáo viên : Phan Thanh Việt : Phan Thanh Việt Tổ : KHXH Tổ : KHXH Năm học 2009 – 2010 ...
 • 1
 • 2,819
 • 188

Bia Giao an dep nhat

Bia Giao an dep nhat
... học: 2008 - 2009 PHßNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÈM KH£ TRƯỜNG T.H.C.S thÞ trÊn s«ng thao ***    *** Giáo viên : NguyÔn Thanh TuÊn Tæ : To¸n - Lý Năm häc: 2008 - 2009 PHßNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÈM ... s«ng thao ***    *** Giáo viên : NguyÔn Thanh TuÊn Tæ : To¸n - Lý Năm häc: 2008 - 2009 PHßNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÈM KH£ TRƯỜNG T.H.C.S thÞ trÊn s«ng thao ***    *** Giáo viên : NguyÔn Thanh ... NguyÔn Thanh TuÊn Tæ : To¸n - Lý Năm häc: 2008 - 2009 PHßNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÈM KH£ TRƯỜNG T.H.C.S thÞ trÊn s«ng thao ***    *** Giáo viên : NguyÔn Thanh TuÊn Tæ : To¸n - Lý Năm häc: 2008...
 • 7
 • 1,221
 • 27

Mẫu bìa giáo án đẹp 04 ( đứng )

Mẫu bìa giáo án đẹp 04 ( đứng )
... Tên bài : Từ trái nghóa Giáo viên dạy : Huỳnh Thò Nhất PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ TUY HÒATRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DUHỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THỊHỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP THỊ ... Năm học : 2001 - 2002 Môn : Tiếng Việt 7 Tiết : Tên bài : Nói giảm Nói khoác Giáo viên dạy : Huỳnh Thò Nhất PHÒNG GD - ĐT THÀNH PHỐ TUY HÒATRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU    ...
 • 2
 • 2,094
 • 21

Tổng hợp mẫu bìa giáo án đẹp

Tổng hợp mẫu bìa giáo án đẹp
... HoàngPhòng Giáo Dục Tân PhúTrường Tiểu Học Phạm Văn Đồng Giáo viên : Nguyễn Thò HồngPhòng Giáo Dục Tân PhúTrường tiểu học Phạm Văn Đồng Giáo viên: Nguyễn Thò HồngPhòng Giáo Dục Tân ... Văn Đồng Giáo viên: Nguyễn Thò HồngPhòng Giáo Dục Tân PhúTrường tiểu học Phạm Văn Đồng Giáo viên: Nguyễn Thò HồngPhòng Giáo Dục Tân PhúTrường tiểu học Phạm Văn Đồng Giáo viên : Nguyễn ... Thò HồngPhòng Giáo Dục Tân PhúTrường Tiểu Học Phạm Văn Đồng Giáo viên: Nguyễn Thò HồngPhòng Giáo Dục Tân PhúTrường Tiểu Học Phạm Văn Đồng Giáo viên : Nguyễn Thò HồngPhòng Giáo Dục Tân...
 • 21
 • 2,298
 • 14

Mẫu bìa giáo án đẹp 2009- 2010

Mẫu bìa giáo án đẹp 2009- 2010
... Diệu Hớng dẫn Thiết kế giáo án điện tử và bài giảng môn Toán Họ và tên: Nguyễn Duy Dơng Tổ: KHTN Năm học: 2009 - 2010Trờng THCS Hoàng Diệu Giáo án Hoá học 8 Họ và tên:...
 • 6
 • 2,126
 • 95

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP