Tài liệu về : “Mẫu lý lịch cán bộ 2C

Mẫu lịch cán bộ 2C

Mẫu lý lịch cán bộ 2C
... thẩm quyền quản CBCC: ................................................. Số hiệu cán bộ, công chức:…………………..…… Cơ quan đơn vị sử dụng CBCC: Trường THCS Đường 9 SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ... ............................................................................................................. 31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Tháng/năm: Ngạch/bậc: Hệ số lương: 32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC .............................................................................................................................................................................. ... ngành) 15.3 -Lý luận chính trị:………………….……. 15.4-Quản nhà nước:……………..………………...….. (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp,chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,….)...
 • 4
 • 700
 • 4

Mẫu Sơ yếu lịch cán bộ, công chức

Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức
... Mẫu Sơ yếu lịch cán bộ, công chức:Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản cán bộ, công chức……Số hiệu cán bộ, công chức:…………Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức……………………Ảnh ... bộ, công chức:…………Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức……………………Ảnh màu(4 x 6 cm)SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):.........................................................2. ... viên các tổ chức chính trị - xã hội…?31. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản và sử dụng cán bộ công chức............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Người...
 • 4
 • 5,121
 • 34

SƠ YẾU LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
... Mẫu 2C- BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ... 3 31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức Tháng/năm Mã ngạch/bậc Hệ số lương 32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản và sử dụng cán bộ, công chức ............................................................................................................................................ ... quản CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: …… Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC …………………… SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ảnh màu (4 x 6 cm) 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ......................................................
 • 4
 • 1,539
 • 15

Tài liệu mau ly lich cong chuc 2c

Tài liệu mau ly lich cong chuc 2c
... Mẫu 2C- BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụCơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ... quản CBCC …… Số hiệu cán bộ, công chức: ……Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC ……………………SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨCẢnh màu(4 x 6 cm)1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): 2) Tên gọi khác: ... chuyên ngành)15.3- luận chính trị: ………………… 15.4-Quản nhà nước: (Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, )15.5- Ngoại...
 • 4
 • 223
 • 1

Mẫu lịch 2C dành cho cán bộ đoàn

Mẫu lý lịch 2C dành cho cán bộ đoàn
... ảnh 2C/ TCTW-98 Bộ, Tỉnh: Đơn vò trực thuộc: Đơn vò cơ sở: ………………………………………………….. Số hiệu cán bộ, công chức 1) Họ và tên khai sinh: Nam,nữ: 2) Các ... khỏe: Cao: Cân nặng: Nhóm máu: SƠ YẾU LÝ LỊCH 25) Số chứng minh nhân dân:Thương binh loại: Gia đình liệt sỹ:  26) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỢNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ Tên trường ... hàm, chức vụ cao nhất: 17) Trình độ học vấn: - Giáo dục phổ thông: ; Học hàm, học vò cao nhất: - luận chính trò: - Ngoại ngữ: 18) Công tác chính đang làm: 19) Ngạch công chức: (mã số: ). Bậc...
 • 4
 • 730
 • 9

MẪU LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ pdf

MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ pdf
... LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN CẤP BỘ (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-UBDT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ... Đề tài, Dự án , ngày tháng năm 20 CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (Họ, tên và chữ ký) * Mẫu này cũng được dùng cho các cá nhân tham gia thực hiện đề tài. ...
 • 3
 • 184
 • 0

Mẫu Danh sách cán bộ, công nhân viên công ty

Mẫu Danh sách cán bộ, công nhân viên công ty
... DANH SÁCH CNV CÔNG TYStt Họ tênMSNV Bộ Ngày tháng năm sinhGiới Họ khẩuTạm trú/nơi ở hiện naySố CMNSĐT G.chúTP HCM, Ngày…tháng….năm...
 • 1
 • 5,558
 • 44

Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
... XÉT VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂMNăm ...................(Phiếu lấy ý kiến của tập thể đơn vị, không cần phải ký tên)I. NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN XÉT: Họ và tên cán bộ/ công chức/ viên ... ………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………Hà nội, ngày ….. tháng …. năm …… .Cán bộ tổng hợp(Ký, ghi rõ họ và tên)VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ(Ký, ghi rõ họ và tên)6 ... xếp loại kém.Hà nội, ngày ….. tháng …. năm …… .Cán bộ tổng hợp(Ký, ghi rõ họ và tên)5BM/TCCB-03-04BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA TOÀN CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁPNăm ...................Stt Đơn vịTổng...
 • 6
 • 17,720
 • 69

Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản của cán bộ công chức nữ ở Tỉnh Bolykhămxay CHĐCN Lào

Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của cán bộ công chức nữ ở Tỉnh Bolykhămxay CHĐCN Lào
... QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NỮ1.1 Năng lực lãnh đạo và quản của cán bộ công chức 1.1.1. Cán bộ, ... đề bạt đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, do đó số lượng cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản có tăng lên. Song so với yêu cầu nhiệm vụ đạet ra tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, quản còn thấp chỉ ... không nhỏ đến năng lực của cán bộ công chức nói chung, cán bộ nữ nói riêng.Chính sách thu hút cán bộ. Khi có chính sách thu hút cán bộ đã tạo điều kiện để cán bộ có kiến thức, năng lực tham...
 • 118
 • 239
 • 1

Biểu mẫu lịch tự thuật (CV curriculum vitae )

Biểu mẫu lý lịch tự thuật (CV curriculum vitae )
... LÝ LỊCH TỰ THUẬTCurriculum vitae (for foreigner)I – SƠ YẾU LÝ LICH:1. Họ và tên:Full nam:2. Giới tính:Sex:3. Ngày, tháng, ... Vietnam 10. Đã làm việc ở Việt Nam:Employment in Vietnam Tham khảo các loại biểu mẫu mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/....
 • 2
 • 1,114
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP