Tài liệu về : “Quy tac cong & Quy tac nhan

Bai tap quy tac cong quy tac nhan

Bai tap quy tac cong quy tac nhan
... sinh nắm được: - Hai quy tắc cơ bản: quy tắc cộng và quy tắc nhân. - Biết áp dụng vào từng bài toán, biết khi nào dùng quy tắc cộng hay quy tắc nhân. 2. Kỹ năng: - Sử dụng hai quy tắc đếm thành ... cách, chọn b: 4 cách ⇒ Theo quy tắc nhân có 4.4 = 16 (số). b) Gọi số cần tìm dạng ab . Hành động chọn a, b là liên tiếp. Chọn a: 4 cách, chọn b: còn 3 cách ⇒ Theo quy tắc nhân có 4.3 = 12 (số). ... phương tiện: 1. Phương pháp dạy học: - Vấn đáp gợi mở đan xen hoạt động nhóm. - Nêu vấn đề, giải quy t vấn đề. 2. Phương tiện – chuẩn bị của thầy và trò: - Giáo viên: chuẩn bị câu hỏi gợi mở. -...
 • 2
 • 385
 • 5

Quy tac cong & Quy tac nhan

Quy tac cong & Quy tac nhan
... chữ số khác có mặt một lần. Bài 12: Xếp 5 quy n sách Toán, 4 quy n sách Lý, 2 quy n sách Văn và 3 quy n sách Sử vào một tủ sách theo từng môn. Tất cả các quy n sách đều khác nhau. Hỏi có bao nhiêu ... Bài 27: Một nhóm học sinh gồm 9 nam và 6 nữ. Giáo viên cần chọn 5 học sinh dự thi: "Học sinh thanh lịch" với yêu cầu có cả nam và nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? Bài 28: Một tổ học ... chứa 5. Trong các số đó, có bao nhiêu số không chia hết cho 5. Bài 15: Có bao nhiêu cách xếp 5 quy n sách lên giá sách? Bài 16: Có bao nhiêu số điện thoại của một tổng đài nội bộ gồm các số có...
 • 2
 • 76
 • 6

Tài liệu Bài tập về đại số tổ hợp: QUY TÁC CỘNG, QUY TẮC NHÂN ppt

Tài liệu Bài tập về đại số tổ hợp: QUY TÁC CỘNG, QUY TẮC NHÂN ppt
... 1 Bài tập về đại số tổ hợp: QUY TÁC CỘNG, QUY TẮC NHÂN: 1. Một trƣờng phổ thông có 12 học sinh chuyên tin và 18 học sinh chuyên toán. ... A-= 10. 2212 3 30xxCA++< 11. 23216102xx x xA A Cx- Ê + 12 . ! ( 1)!1 *( 1)! 6xxxx =ẻ+Ơ. 13.42115.nn n nPP P P++-< 14.2 5 905 2 80yyxxyyxxACACớù+=ùùỡù-=ùùợ...
 • 4
 • 144
 • 6

Mô tả và phân tích quy trình công việc của nhân viên tín dụng khách hàng

Mô tả và phân tích quy trình công việc của nhân viên tín dụng khách hàng
... quan quản trị ngân hàng, có toàn quy n nhân danh ngân hàng để quy t định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quy n lợi của ngân hàng, trừ những vấn đề thuộc thẩm quy n của Hội đồng cổ đông.Ban ... và chức năng của các phòng banHội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quy n cao nhất của ngân hàng, có quy n quy t định về chiến lược phát triển của ngân hàng và bầu ra Hội đồng quản ... Duẩn....................................................18Sơ đồ 2.2 : Quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Oceanbank – Lê Duẩn .........25DANH MỤC BIỂU ĐỒBiểu đồ 1.1: Biểu đồ quy mô nhân sự của Oceanbank (năm 2009 –...
 • 100
 • 985
 • 6

Tối ưu hóa quy trình chiết tách, đề xuất quy trình công nghệ thu nhận dịch chiết axit hidroxycitric từ vỏ quả bứa khô với quy mô 10kg nguyên liệu mẻ

Tối ưu hóa quy trình chiết tách, đề xuất quy trình công nghệ thu nhận dịch chiết axit hidroxycitric từ vỏ quả bứa khô với quy mô 10kg nguyên liệu mẻ
... ưu hóa quy trình chiết tách, đề xuất quy trình công nghệ thu nhận dịch chiết axit hidroxycitric từ vỏ quả Bứa khô với quy mô 10 kg nguyên liệu/mẻ”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Tối ƣu quy trình ... cứu thành công việc tối ưu QTCT với quy mô phòng thí nghiệm để làm cơ sở xây dựng cho quy mô đề tài. Các thông số tối ưu cho một số công đoạn chính của quy trình đã được xác định như sau: ... quy trình nghiên cứu chiết tách HCA từ vỏ quả bứa quy mô phòng thí nghiệm, chúng tôi nghiên cứu xây dựng quy trình chiết tách (QTCT) với quy mô 10kg nguyên liệu/mẻ. Với lý do trên, chúng tôi...
 • 26
 • 106
 • 0

công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cp xây dựng - thương mại - dịch vụ vận tải quý phát và một số vấn đề về quản lý lao động tại các công ty cp ở việt nam.

công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cp xây dựng - thương mại - dịch vụ vận tải quý phát và một số vấn đề về quản lý lao động tại các công ty cp ở việt nam.
... 4DS#!(c8&(.  !)d<>. S',#&9'&3#9 >=&'( . > ... 5B;/I,b-F=BE>;YT#2&"2'L!>);"'hYT&5%& <BF ... L;!>#"IBe:P!!'h!> ;/<"#.>'h<)Q<-%/-....
 • 60
 • 122
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP