Tài liệu về : “De toan luyen thi DH CD 2002 2012 full

De toan luyen thi DH CD 2002 2012 full

De toan luyen thi DH CD 2002 2012 full
. là trung điểm của 1 CC thì ( ) 11 CCDDME hình chiếu vuông góc của MP trên () 11 CCDD là 1 ED . Ta có NCEDNCDNCCEDCECDCNC 1111 0 111111 90 === . Từ đây. 0,5 ® nhatvietedu.vn bộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao Đẳng năm 2002 đề chính thức Môn thi : toán, Khối B. (Thời gian làm bài : 180 phút)...
 • 192
 • 95
 • 0

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 1

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 1
... www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0________________________________________________________________________________Câu I.1) Khảo sát sỷồ biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm ... IVa.Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Đềcác vuông góc, cho elipE) :x9+y422=1,www.khoabang.com.vnLuyện thi trên mạng Phiên bản 1.0________________________________________________________________________________và...
 • 2
 • 167
 • 4

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 2

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 2
... định phỷơng trình các đờng thẳng tiếp xúc với cả 2 đỷờng tròn trên.Câu IVb. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi với các đỷờng chéo AC = 4a, BD = 2a, chúng cắtnhau tại O. Đỷờng cao của hình ... hai số nguyên dỷơng p và q khác nhau.Tính tích phân I =02cospx cosqx dx.www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________Câu I.1) ... SO = h. Mặt phẳng qua A, vuông góc với SC, cắt SB, SC, SD lầnlỷỳồt tại B, C, D.1) Xác định h để BCD là tam giác đều.2) Tính bán kính r của hình cầu nội tiếp hình chóp theo a và h.Câu Vb.Hai góc...
 • 2
 • 117
 • 1

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 3

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 3
... =x1+|x|.www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________2) Tính tích phânI=1e2xln xdx.Câu IVb. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. ... minh:1)SBSM+SDSN=3;2)13ÊVV1Ê38,trong đó V là thể tích hình chóp S.ABCD, V1là thể tích hình chóp S.AMKN.www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________ ... Câu I.Cho m là một số nguyên dỷơng, hãy tìm cỷồc trị của hàm sốy=xm(4-x)2.Khảo sát sỷồbiến thi n và vẽ đồ thị của hàm số khim=1.Câu II.1) ABC là một tam giác bất kì. Chỷỏng minh rằng với...
 • 2
 • 155
 • 1

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 4

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 4
... nhất.Câu IVb.Trong mặt phẳng (P) cho hình thang cân ABCD ngoại tiếp đỷờng tròn tâm O bán kính R, các cạnh đáy AB và CDthỏa mãn điều kiện AB : CD= 1:4.Trên đỷờng thẳng (d) vuông góc với (P) tại O, ... www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________Câu I.1) Khảo sát sỷồ biến thi n của hàm sốy=xxx x4324 2 12 1+.2) ... thể tích hình chóp S.ABCD.2) Chỷỏng minh rằng O cách đều 4 mặt bên của hình chóp. Từ đó xác định tâm và bán kính hình cầu nội tiếp hình chóp.www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản...
 • 2
 • 100
 • 0

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 5

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 5
... www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________Câu I.Cho ... A cố định trên Ox, còn B, C chạy trên Oy, Oz. Tìm quỹ tích của G và H.www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________Câu IVa....
 • 2
 • 90
 • 0

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 6

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 6
... www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________Câu I. ... (đơn vị diệntích).3)Tìmmđểđỷờng thẳngy=mcắtđồthịhàmsốtại2điểm A, B với OA OB.4) Khảo sát sỷồ biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số ỷỏngvớim=1.Câu II. 1) Chỷỏng minh rằng nếu 0 < x Ê y Ê z, thì ta ... cả các mặt của hình chóp S.AMPN và xác định bán kính r củahình cầu ấy.www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________...
 • 2
 • 97
 • 0

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 7

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 7
... nhất.www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________Câu I.Cho hàm sốy=x3-3x2-9x+m.www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản ... 1) Khảo sát sỷồ biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số ỷỏng vớim=0.2) Xác định m để đồ thị của hàm số đã cho cắt trục hoành...
 • 2
 • 99
 • 1

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 8

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 8
... www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________Câu...
 • 2
 • 81
 • 0

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 9

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P1 - Đề 9
... www.khoabang.com.vn Luyện thi trên mạng Phiên bản 1.0_______________________________________________________________Câu ... nghiệm trong khoảng (0 ;2).Câu III.Cho hàm sốy=x2-3x +5242.1) Khảo sát sỷồ biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số.2) Gọi (d) là tiếp tuyến của đồ thị tại điểm M có hoành độ xM=a.Chỷỏng...
 • 2
 • 93
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP