Tài liệu về : “ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC I, LỚP 9 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 9  Đề số 2
... 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần một. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) ... 2. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời vào: A. Năm 194 7 B. Năm 194 9 C. Năm 195 1 D. Năm 195 3 3. Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức ASEAN vào thời gian: A. Tháng 7 năm 199 2 ... thời gian: A. Tháng 7 năm 199 2 B. Tháng 9 năm 199 4 C. Tháng 7 năm 199 5 D. Tháng 9 năm 199 7 4. Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm: A. Phát...
 • 3
 • 146
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC I, LỚP 9 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 2
... 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 9 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần một. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) ... Bản 2. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời vào: A. Năm 194 7 B. Năm 194 9 C. Năm 195 1 D. Năm 195 3 3. Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức ASEAN vào thời gian: A. Tháng 7 năm 199 2 B. Tháng 9 năm ... thời gian: A. Tháng 7 năm 199 2 B. Tháng 9 năm 199 4 C. Tháng 7 năm 199 5 D. Tháng 9 năm 199 7 4. Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm: A. Phát triển nông...
 • 3
 • 102
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC I, LỚP 6 đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 đề số 1
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 Đề số 1: (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần 1 Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1 (2 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một chữ ... nặng D. Đưa người Hán sang ở nước ta Câu 2. (2 điểm). Hãy nối tên nước với các thành tựu văn hoá của nước đó cho đúng 1. Ai Cập a. Vạn lí trường thành 2. Hi lạp b. Kim tự tháp 3. In -đô -nê –xi- ... đúng 1. Các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm nhất trong lịch sử loài người là ở: A. Châu Á và châu Phi B. Châu Mĩ C. Châu Âu D. Châu Mĩ La tinh 2. Chủ nô và nô lệ là hai giai cấp chính của: A. Xã...
 • 2
 • 754
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC I, LỚP 6 đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 đề số 2
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 6 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần 1 Trắc nghiệm khách quan( 4 điểm) Câu 1 (2 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một chữ ... Thăng Long D. Hoa Lư 4. Bài học lớn nhất sau thất bại của An Dương Vương chống quân xâm lược Triệu Đà là: A. Phải có tinh thần đoàn kết B. Phải có vũ khí tốt C. Phải đề cao cảnh giác với kẻ thù ... đoàn kết B. Phải có vũ khí tốt C. Phải đề cao cảnh giác với kẻ thù D. Phải có lòng yêu nước Câu 2 (2 điểm). Hãy điền các từ, cụm từ cho sẵn dưới đây vào chỗ .... cho đúng - Bạch Hạc (Phú Thọ) -...
 • 2
 • 639
 • 11

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC I, LỚP 7 ĐỀ SỐ 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 7 ĐỀ SỐ 2
... 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 7 Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phú) Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu ... CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 Đề số 2 Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 1 (3 điểm). Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm 1. C 2. D 3. A 4. B 5. D 6. B Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 2 ... Trần Nguyên Hãn Phần II. Tự luận (7 điểm) Câu 2 (5 điểm). Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. ..............................................................................................................................
 • 3
 • 436
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC I, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề số 1
... 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ I, LỚP 8 Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1 (2 điểm). Hãy khoanh tròn chỉ một ... D. Tư bản 2. Xã hội phong kiến Pháp trước cách mạng có : A. 4 đẳng cấp B. 3 đẳng cấp C. 2 đẳng cấp D. Không có đẳng cấp 3. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 17 89) và Hiến pháp 1 791 ở Pháp ... tư sản và quý tộc mới D. Vua nước Anh Câu 2 (2 điểm). Chọn và điền cụm từ thích hợp vào chỗ … dưới đây cho đúng với câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2 - Cách mệnh - Tư bản - Công nông - Thuộc...
 • 3
 • 268
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC II, LỚP 9 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1
... 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1 (2 điểm) : Hãy khoanh tròn chỉ ... sóng trong cả nước 2/ . Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào: A. Ngày 19 tháng 8 năm 194 5 B. Ngày 2 tháng 9 năm 194 5 C. Ngày 21 tháng 7 năm 195 4 D. Ngày 2 tháng 7 năm 197 6 3/. Lá cờ đỏ ... Phong Câu 2. (2 điểm). Nối thời gian tương ứng với sự kiện cho đúng: a. 19 – 5 – 194 1 1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời b. 3 – 2 193 0 2. Thành lập mặt trận Việt Minh c. 19 12 194 6 3. Hiệp...
 • 3
 • 224
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC II, LỚP 9 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1
... 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1 (2 điểm) : Hãy khoanh tròn chỉ một ... sóng trong cả nước 2/ . Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời vào: A. Ngày 19 tháng 8 năm 194 5 B. Ngày 2 tháng 9 năm 194 5 C. Ngày 21 tháng 7 năm 195 4 D. Ngày 2 tháng 7 năm 197 6 3/. Lá cờ đỏ sao ... kiện cho đúng: a. 19 – 5 – 194 1 1. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời b. 3 – 2 193 0 2. Thành lập mặt trận Việt Minh c. 19 12 194 6 3. Hiệp định Giơ-ne-vơ được kí kết d. 21 – 7 – 195 4 4. Chủ tịch...
 • 3
 • 143
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC II, LỚP 8 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 1
... 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 1: (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần một: Trắc nghiệm khách quan( 4 điểm) ... Đông Nam B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm đóng 6 tỉnh Nam C. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ nước Việt Nam D. Thừa nhận nền bảo hộ của Pháp đối với Bắc 4. Sau ... của Pháp đối với Bắc 4. Sau khi Ri-vi-e bị giết tại Cầu Giấy ( 19 - 5 - 1883) thực dân Pháp đã có hành động gì ? A. Rút khỏi Bắc như năm 1874 B. Mở cuộc đàm phán mới với triều đình C. Đem quân...
 • 3
 • 863
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC II, LỚP 8 Đề số 2

ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 2
... 1 ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 8 Đề số 2: (Thời gian làm bài: 45 phút) Phần một. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Câu 1 (2 điểm): Hãy khoanh tròn chỉ một ... Nam 2 B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm đóng 6 tỉnh Nam C. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ đất nước Việt Nam D. Thừa nhận nền bảo hộ của Pháp đối với Bắc Câu ... bảo hộ của Pháp đối với Bắc Câu 2 (2 điểm): Hãy nối tên lãnh tụ với cuộc khởi nghĩa do họ lãnh đạo cho đúng 1) Nguyễn Thiện Thuật a) Khởi nghĩa Ba Đình 2) Phạm Bành, Đinh Công Tráng b) Khởi...
 • 3
 • 757
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP