Tài liệu về : “Giáo trình kỹ thuật nhiệt - Chương 1

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 2

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 2
... đơngiảnhơn(BCD)00 01 0 011 011 113 7 10 =(Binary )10 0 010 01 2 13 7 10 = 11 21 Bảng chuyển đổi 10 00 010 1F1 711 111 5 10 00 010 0E1 611 1 014 10 00 0 011 D1 511 011 3 10 00 0 010 C1 411 0 012 10 00 0001B1 310 111 1 10 00 0000A1 210 1 010 10 019 111 0 019 10 00 810 10008 011 17 711 17 011 06 611 06 010 15 510 15 010 04 410 040 011 3 311 30 010 2 210 200 011 1 011 00000000BCDHexadecimalOctalBinaryDecimal22Sử ... nhị phân tương ứng. 11 111 5F 11 1 014 E 11 011 3D 11 0 012 C 10 111 1B 10 1 010 A 10 019 9 10 0088 011 177 011 066 010 155 010 0440 011 330 010 2200 011 1000000BinaryDecimalHexaHexaBinary6 11 Nhân 2 số nhị phânPhép ... thành mộtsố HexaBinary Hexa 21 41 Binary Æ Hexa (tt)Ví dụ: biến đổi 10 1 011 010 1 011 10 011 010 102sang Hexa56AE6A 16 10 1 011 0 10 10 11 10 011 0 10 10 10 1 011 010 1 011 10 011 010 102= A6EA6542Octal Æ HexaCách...
  • 27
  • 209
  • 3

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 3

Giáo Trình Kỹ thuật số - Chương 3
... trạng thái 11 1 011 10 10 01 110 010 10 0000xCBA47IC cổng OR 74LS328IC cổng OR 74LS32 15 29Thiếtlậpbảng chân trị 11 1 011 10 10 01 110 010 10 0000xCBA0000 1 000 1 0 1 00 1 130Thiếtlậpmạch ... 10 Ví dụ 3 >-1 < /b> Cổng OR đượcsử dụng trong mộthệthống báo động. 16 31 Thiếtlậpmạch từ biểuthức32Thiếtlậpmạch từ biểuthứcVí dụ hãy thiếtlậpmạch logic cho biểuthức x = (A + B)(B + C)6 11 Ví ... BCổng NAND8 15 IC cổng AND 74LS08 16 Cổng AND (tt)Cổng AND có thể có nhiềuhơn2 ngõvào. 19 37IC cổng NAND 74LS0038Ví dụ 3 >-1 < /b> 0Biểu đồ thời gian cho cổng NAND.9 17 Ví dụ 3-4 Biểu đồ...
  • 27
  • 210
  • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP