Tài liệu về : “Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế

Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế

Kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế
... quy trình thực hành vô khuẩn cơ bản trong chăm sóc, điều trị người bệnh và ở những nơi mà nhân viên y tế còn hạn chế về kiến thức, thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK). Giáo dục nhân viên y ... bài n y học viên có khả năng: 1. Phát biểu được định nghĩa nhiễm khuẩn bệnh viện. 2. Trình b y được nguyên nhân, hậu quả và các phương thức l y truyền nhiễm khuẩn. 3. Kể được các loại nhiễm khuẩn ... B Y T TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN CHO NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ 8/8/2012 BAN SON THO Ch  ThS. Phm c Mc...
 • 243
 • 1,359
 • 7

Tài liệu Dự phòng nhiễm HIV dành cho nhân viên y tế pot

Tài liệu Dự phòng nhiễm HIV dành cho nhân viên y tế pot
... 29 2Nội dung trình b y •Mục tiêu bài giảng•Các cơ sở để cho nhân viên y tế phải quan tâm đến dự phòng l y nhiễm HIV•Các đường l y truyền HIV & các đặc tính•L y nhiễm HIV trong giới ... phơi nhiễm đến lúc chuyển đảo huyết thanh là 46 ng y •95% chuyển đảo huyết thanh trong vòng 6 tháng•Chuyển đảo chậm cũng đã được thông báo 26Nguy cơ l y truyền HIVPh¬i nhiÔm víi m¸u Xuyên ... 30 gi y cho mỗi lần x 3 lần. 16L y truyền HIV: Phơi nhiễm nghề nghiệp•Nguồn phơi nhiễm phổ biến nhất là máu •Nguy cơ l y truyền HIV phụ thuộc đường l y và mức độ nặng của phơi nhiễm...
 • 43
 • 117
 • 1

Kì thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế qua cung cấp dịch vụ y tế cho nam quan hệ tình dục đồng giới

Kì thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế qua cung cấp dịch vụ y tế cho nam quan hệ tình dục đồng giới
... lý thuyết của Link và Phelan. Trong phần n y, khi bàn về kỳ thị của nhân viên y tế với MSM, chúng tôi sẽ phân tách từng biểu hiện n y qua phân tích thông tin về hiểu biết của nhân viên y tế về ... thị và phân biệt đối xử của nhân viên y tế với MSM trong việc cung cấp dịch vụ y tế được thu thập dựa vào những bộ công cụ sau (Xem phần phụ lục 1): Với nhân viên y tế: - Hướng dẫn phỏng vân ... 5. TS. Nguyễn Thu Nam Trang | 4 THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT CSYT: Cơ sở y tế FHI: Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế HCM: Thành phố Hồ Chí Minh NVYT: Nhân viên y tế HN: ...
 • 32
 • 151
 • 2

KHẢO SÁT PHỔ VI KHUẨN TRÊN BÀN TAY NHÂN VIÊN Y TẾ

KHẢO SÁT PHỔ VI KHUẨN TRÊN BÀN TAY NHÂN VIÊN Y TẾ
... họa-hình ảnh hóa- y u tố phổ vi khuẩn n y để làm tài liệu giảng d y/ huấn luyện hiệu quả hơn trong vệ sinh tay? Mục tiêu 1. Khảo sát phổ vi khuẩn trên bàn tay nhân viên y tế 2. Khảo sát liệu ... hóa chất… Vấn đề nghiên cứu 1. Phổ vi khuẩn (thường trú & vãng lai) trên bàn tay của nhân viên y tế? 2. Phổ vi khuẩn n y có liên quan gì đến các y u tố: giới tính, nghề nghiệp, vị trí ... hiện của các loại vi sinh vật (%) KHẢO SÁT PHỔ VI KHUẨN TRÊN BÀN TAY NHÂN VIÊN Y TẾ ThS.BS. Huỳnh Minh Tuấn Bệnh Viện Đại Học Y Dược huynhtuan@yds.edu.vn 090 934 9918 Số loại Tần suất Tỷ lệ...
 • 24
 • 363
 • 1

KHẢO SÁT PHỔ VI KHUẨN TRÊN BÀN TAY NHÂN VIÊN Y TẾ ppt

KHẢO SÁT PHỔ VI KHUẨN TRÊN BÀN TAY NHÂN VIÊN Y TẾ ppt
... họa-hình ảnh hóa- y u tố phổ vi khuẩn n y để làm tài liệu giảng d y/ huấn luyện hiệu quả hơn trong vệ sinh tay? Mục tiêu 1. Khảo sát phổ vi khuẩn trên bàn tay nhân viên y tế 2. Khảo sát liệu ... hóa chất… Vấn đề nghiên cứu 1. Phổ vi khuẩn (thường trú & vãng lai) trên bàn tay của nhân viên y tế? 2. Phổ vi khuẩn n y có liên quan gì đến các y u tố: giới tính, nghề nghiệp, vị trí ... hiện của các loại vi sinh vật (%) KHẢO SÁT PHỔ VI KHUẨN TRÊN BÀN TAY NHÂN VIÊN Y TẾ ThS.BS. Huỳnh Minh Tuấn Bệnh Viện Đại Học Y Dược huynhtuan@yds.edu.vn 090 934 9918 Số loại Tần suất Tỷ lệ...
 • 24
 • 252
 • 1

Mô tả công việc Nhân viên y tế

Mô tả công việc Nhân viên y tế
... BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN Y TẾMã tài liệu: 6.04.9Phiên bản: Ver 1.0Ng y ban hành: 15/02/08Bộ phận Phòng Hành chánhChức danh Nhân viên y tế Mã công việcCán bộ quản lý trực ... thuốc cho tủ thuốc hàng ng y. Kiểm tra vệ sinh bữa ăn hàng ng y. 2. Quyền hạn:• Quyết định hình thức điều trị, nơi điều trị bệnh, tai nạn lao động3. Báo cáo và uỷ quyền:• Báo cáo công việc cho ... bác sỹ cùng giải quyết.• Tham gia trực ca cùng sản xuất.• Kiểm tra khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV• Theo rõi phụ nữ trong thời kỳ có thai.• L y mẫu thức ăn lưu hàng ng y. • Theo dõi số lượng...
 • 2
 • 2,224
 • 36

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP