Tài liệu về : “Biểu mẫu - Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Biểu mẫu - Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Biểu mẫu - Tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
... lục IVTỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU TẠI CHỖ HQ/2010-TCBan hành kèm theo Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HÀNG ... LỤC TỜ KHAI XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ(Bản lưu Hải quan)Phụ lục số:Kèm tờ khai số...................../NK/...................TC/...............Ngày................. PLTKHQ/2010-TCA. PHÀN KÊ KHAI ... TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ (Bản lưu người khai hải quan) HQ/2010-TC A.PHẦN KÊ KHAI VÀ TÍNH...
 • 9
 • 1,138
 • 27

KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN VÀ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN VÀ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
... QUÁT VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN VÀ BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN1.1. Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở ... trò của bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển. Hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu được chuyên chở bằng đường biển, lượng hàng cũng như gia trị của mối chuyến hàng thường là ... thất.Qua thực tiễn của hoạt động kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển, nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu đã thể hiện vai trò của mình trong những mặt...
 • 23
 • 237
 • 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty TNHH Liên Vận Minh Tường.doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu tại công ty TNHH Liên Vận Minh Tường.doc
... phương tiện vận tải khác nhau với các loại hàng hoá xuất nhập khẩu khác nhau như : hàng nội trợ, hàng triển lãm, hàng ngoại giao, hàng quá cảnh, hàng viện trợ,…Họ làm đầu mối vận tải đa phương ... thông hàng hoá xuất nhập khẩu, các công ty tự hình thành nên các phòng kho vận, các chi nhánh xuất nhập khẩu hay trạm giao nhận ở các các cảng hay các ga liên vận đường sắt.Khi lực lượng sản xuất ... nền sản xuất trong nước phát triển.1.2 Tổng Quan Về Nghiệp Vụ Giao Nhận Hàng Hoá Xuất Khẩu Ở Việt Nam1.2.1 Sự hình thành và phát triển của nghiệp vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu ở Việt...
 • 87
 • 736
 • 40

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM.pdf

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM.pdf
... hàng hóa XNK tại Tp.HCM 2.1. Vài nét về hoạt động xuất nhập khẩu tại Tp.HCM 19 2.1.1. Hoạt động xuất khẩu 19 2.1.2. Hoạt động nhập khẩu 22 2.2. Thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa xuất ... 13. Những giấy tờ về hàng hoá người vận chuyển phải giao cho cảng: 1. Đối với hàng nhập khẩu: - Lược khai hàng hoá 02 bản - Sơ đồ hàng hoá 02 bản - Chi tiết hầm hàng 02 bản - Hàng quá khổ, ... hàng hóa XNK tại TP.HCM SVTH: TRẦN THỊ TRANG Trang 101 a. “ Hàng nhập khẩu hàng hoá được vận chuyển bằng tàu biển từ nước ngoài đến cảng và dỡ tại cảng của Việt Nam. b. “ Hàng xuất khẩu ...
 • 114
 • 603
 • 18

Giải pháp hoàn thiện việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp ở Thành phố HCM.pdf

Giải pháp hoàn thiện việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp ở Thành phố HCM.pdf
... - 34 / 101 - 2.2.1.3 Công tác lập và luân chuyển chứng từ kế toán xuất- nhập- khẩu hàng hóa: 2.2.1.3.1 Công tác lập chứng từ kế toán thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu: A. Khâu nhập khẩu hàng ... hưởng (Nhà Xuất khẩu) theo phương thức TTR. (Xem phụ lục số 02 “ Chứng từ nhập khẩu hàng hóa ủy thác”) B. Khâu xuất khẩu hàng hóa: Xuất khẩu trực tiếp: - Bộ chứng từ xuất khẩu hàng hóa: (a) ... nhập khẩu. + phiếu nhập kho cho lô hàng nhập khẩu. (Xem phụ lục số 01 “ Chứng từ nhập khẩu hàng hóa trực tiếp”)  Nhập khẩu ủy thác: - Bộ chứng từ nhập khẩu ủy thác hàng hóa: (1) Hợp đồng...
 • 112
 • 1,194
 • 12

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
... nh)ị* Các r i ro lo i tr :ủ ạ ừ - Buôn l uậ - L i c a ng i đ c b o hi mỗ ủ ườ ượ ả ể - Tàu đi ch ch h ngệ ướ - Tàu không đ kh năng đi bi nủ ả ể - n tỳẨ - N i tỳộ - M t kh năng tài chính c a ch ... ườ ợ - C - Đ ng đ t, núi l a phun, sét đánhộ ấ ử - N c cu n kh i tàuướ ố ỏ - N c bi n, n c sông, n c h tràn vào tàu, h m hàng, xà lan,ướ ể ướ ướ ồ ầ ph ng ti n v n chuy n ho c n i ch a hàng ơ ... (C + F)(1 + a)R/ (1 - R)ếN u A < V => I = R x Aế - Theo QTC 1990: + Đ i v i hàng nh p kh u và hàng hoá đ c mua b o hi m t i VN thì aố ớ ậ ẩ ượ ả ể ạ ≤ 10%+ Đ i v i hàng XK (bán CIF) thì...
 • 20
 • 439
 • 4

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
... nh)ị* Các r i ro lo i tr :ủ ạ ừ - Buôn l uậ - L i c a ng i đ c b o hi mỗ ủ ườ ượ ả ể - Tàu đi ch ch h ngệ ướ - Tàu không đ kh năng đi bi nủ ả ể - n tỳẨ - N i tỳộ - M t kh năng tài chính c a ch ... ườ ợ - C - Đ ng đ t, núi l a phun, sét đánhộ ấ ử - N c cu n kh i tàuướ ố ỏ - N c bi n, n c sông, n c h tràn vào tàu, h m hàng, xà lan, ph ngướ ể ướ ướ ồ ầ ươ ti n v n chuy n ho c n i ch a hàng ... – R)ếN u A < V => I = R x Aế - Theo QTC 1990: + Đ i v i hàng nh p kh u và hàng hoá đ c mua b o hi m t i VN thì a ≤ố ớ ậ ẩ ượ ả ể ạ 10%+ Đ i v i hàng XK (bán CIF) thì a b ng bao nhiêu...
 • 19
 • 477
 • 3

Bài tập bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

Bài tập bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
... đi biển, tàu gặp nạn. Tại cảng đến, tình hình tổn thất của hàng như sau: - Hàng bị sét đánh cháy thiệt hại 3000 USD - Hàng bị ngấm nước mưa thiệt hại 1000 USD - 20 kiện hàng bị TTTB do rơi xuống ... trình dỡ hàng tại cảng đích, trị giá 2000 USD - Hàng bị rơi vãi do bao bì bị rách, thiệt hại 500 USD - Chi phí thay thế bao bì bị rách là 100 USD - Mức đóng góp vào tổn thất chung của chủ hàng là ... chung của chủ hàng là 2000 USDHỏi chủ hàng được bồi thường bao nhiêu nếu chủ hàng mua bảo hiểm theo điều kiện B – ICC 1982Bài 2:Một công ty VN nhập khẩu xi măng, CIF Vũng Tàu, Incoterms...
 • 2
 • 2,919
 • 156

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP