Tài liệu về : “Đề thi vào lớp 10 môn Toán Trường THPT chuyên Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2013 - 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Trường THPT chuyên Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Nội năm học 2013 - 2014

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Trường THPT chuyên Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội năm học 2013 - 2014
... Đề thi vào lớp 10 môn Toán Trường THPT chuyên Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Nội năm học 2013 - 2014 Bài 1: 1) Tìm các số tự nhiên n để 7 2013 +3 n có chữ số hàng đơn vị là 8. ... đường tròn ngoại tiếp OEF. Chứng minh O, M, K thẳng hàng. Bài 5: Trong mặt phẳng cho 6 điểm A1, A2,..., A6 trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng và trong 3 điểm luôn có 2 điểm có khoảng cách ... thực thỏa mãn a+b+4ab=4a 2 +4b 2 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A=20(a 3 +b 3 )−6(a 2 +b 2 ) +2013. Bài 4: Cho tam giác ABC không phải là tam giác cân. Đường tròn (O) tiếp xúc vói BC, AC, AB...
 • 1
 • 2,232
 • 42

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN, BÌNH ĐỊNH NĂM 2013-2014 NĂM HỌC 20132014

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN, BÌNH ĐỊNH NĂM 2013-2014 NĂM HỌC 2013 – 2014
... SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN NĂM HỌC 2013 2014 Đề chính thức Môn thi: TOÁN (chung) Ngày thi: 14/06 /2013 Thời gian: 120 phút Bài ... của A và B với: A = 2014 2015 2013 1 2013 1   ; B = 2012 2013 2013 1 2013 1   www.VNMATH.com GIẢI ĐỀ THI 10 CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN BÌNH ĐỊNH MÔN TOÁN CHUNG Ngày thi: 14/06 /2013 - Thời gian: 120 ... và B Đặt a = 2013 (a > 0) Ta có: A = 2014 2015 2013 1 2013 1   = 2014 2015 1 1 a a   , B = 2012 2013 2013 1 2013 1   = 2012 2013 1 1 a a   Xét hiệu A – B = 2014 2012 2015 2013 1 1 1...
 • 4
 • 2,123
 • 74

4 đề thi vào lớp 10 môn Toán của Thanh Hóa năm học 2008-2009

4 đề thi vào lớp 10 môn Toán của Thanh Hóa năm học 2008-2009
... 21111 =++++ xxxx Sở GD&ĐT Thanh hoá Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT - Đề C Năm học 200 8-2 009 2 Đề chính thức Đề B Đề chính thức Đề C Môn : Toán Ngày thi: 25/6/2008 Thời gian làm bài: 120 phút ... Thanh hoá Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT - Đề b 1 Đề chính thức Đề A Năm học 200 8-2 009 Môn : Toán Ngày thi: 25/6/2008 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2,0 điểm): Cho hai số: x 1 = 2- 3 ; x 2 ... GD&ĐT Thanh hoá Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT - Đề A Năm học 200 8-2 009 Môn : Toán Ngày thi: 25/6/2008 Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (2,0 điểm): Cho hai số: x 1 = 2- 3 ; x 2 =2+ 3 1. Tính:...
 • 4
 • 3,060
 • 53

Đề thi vao lop 10 Môn Toán 80-09

Đề thi vao lop 10 Môn Toán 80-09
... 2b 2c a 2c 2a b 2a 2b c + + + + + -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - hết -- >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- - >-- Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Đề số 1 Hä vµ tªn thÝ sinh: ............................................................, ... phú thọ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên Hùng Vơng năm học 200 8-2 009 Môn Toán (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Toán) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề thi có 01 ... 2 sở giáo dục và đào tạo phú thọ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên Hùng Vơng năm học 200 8-2 009 Hớng dẫn chấm môn Toán (Cho bài thi chuyên Toán, ngày thi 26/6/2008) Câu lời giảI sơ lợc Điểm...
 • 5
 • 1,935
 • 24

500 bo de thi vao lop 10 mon toan

500 bo de thi vao lop 10 mon toan
... n cho m n. Hãy tính tỷ số m n . 16 D C B A E F Đề luyện thi vào 10 GV: Nguyễn Thoại Đề số 33 (Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 1996 Đại học khoa học tự nhiên) Bài 1. Cho x > 0 hãy tìm giá trị ... y x + + + . Dấu đẳng thức xảy ra khi nào ? 17 Đề luyện thi vào 10 GV: Nguyễn Thoại Đề số 35 (Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 1998 Đại học khoa học tự nhiên) Bài 1. a) Giải phơng trình 2 2 8 2 ... ab ac bc = + + + + + nhận giá trị nguyên dơng. 18 Đề luyện thi vào 10 GV: Nguyễn Thoại Đề số 37 (Đề thi vào 10 hệ THPT chuyên 199 1-1 992 Đại học tổng hợp) Bài 1. a) Rút gọn biểu thức 3 6 2 3 4...
 • 262
 • 3,214
 • 29

GOI Y GIAI DE THI VAO LOP 10 MON TOAN

GOI Y GIAI DE THI VAO LOP 10 MON TOAN
... ý lời giải thi tốt nghiệp môn Toán Hôm nay, thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT. VnExpress.net giới thi u gợi ý lời giải môn Toán của thầy La Văn Thịnh - giáo viên ... của thầy La Văn Thịnh - giáo viên Hocmai.vn. > Gợi ý lời giải môn Văn / Sinh học / Địa lý / Vật lý * Đề thi tốt nghiệp môn Toán 2009 ...
 • 5
 • 626
 • 5

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN
... DỤC VÀ ÐÀO TẠO TP.HCM KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 200 7-2 008; KHÓA NGÀY 2 0-6 -2 007 MÔN THI: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (4 điểm) a) Chứng ... Gọi d là uớc số chung của a và b. Chứng minh . Câu 6: (6 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đuờng tròn (O) (AB < AC). Các tiếp tuyến với (O) tại B và C cắt nhau tại N. Vẽ...
 • 2
 • 589
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP