Tài liệu về : “Toàn bộ công thức vật lý 12

Toàn Bộ Công Thức Vật 12

Toàn Bộ Công Thức Vật Lý 12
... Công Thức Vật 12 Nguyeãn Höõu Thanh 09440054471I.DAO ĐỘNG CƠ1.Phương trình điều hòa : -li độ: Acos( ... 21 2 1 2 2 12 os( )A A A A A cϕ ϕ= + + −*Pha ban đầu của dao động tổng hợp:(ϕ) Công Thức Vật 12 Nguyeãn Höõu Thanh 09440054472 1 1 2 21 1 2 2sin sinos osA AtgAc A cϕ ϕϕϕ ... (Ω)C : Điện dung của tụ điện (Fara :F)☻Điện áp hiệu dụng: 2 2( )R L CU U U U= + − Công Thức Vật 12 Nguyeãn Höõu Thanh 09440054473- U R = I.R : Điện áp hai đầu điện trở - U L =...
 • 5
 • 1,839
 • 267

HE THONG HOA TOÀN BO CONG THUC VAT LY 12

HE THONG HOA TOÀN BO CONG THUC VAT LY 12
... F= - kx công thức độc lập với thời gian 22 22vA xω= +5.Năng lượng: ☻Con lắc lò xo: *Thế năng: 21W2tkx= (J) *Động năng: 2d1W2mv= (J) - m:Khối lượng của vật (kg)- ... = ⇒ = ◦0ϕ⇔ = ⇔u cùng pha i ◦max maxos 1C P UIϕ⇔ = ⇔ = Công suất : osP UIcϕ= hoặc P = R.I2 (W) *Hệ số công suất:Ros =ZRUcUϕ= ( cosϕ≤1)4. Máy phát điện: ... +Ud: Điện áp giữa hai dây pha +Up: Điện áp giữa dây pha và dây trung hoà5. Máy biến thế: * .Công thức 1 1 22 2 1U N IU N I= = + Nếu N1 >N2 thì U1>U2: Máy hạ thế. + Nếu N1<N2...
 • 5
 • 430
 • 34

Toan bo cong thuc Vat Ly 12

Toan bo cong thuc Vat Ly 12
... F= - kx công thức độc lập với thời gian 22 22vA xω= +5.Năng lượng: ☻Con lắc lò xo: *Thế năng: 21W2tkx= (J) *Động năng: 2d1W2mv= (J) - m:Khối lượng của vật (kg)- ... :Động năng ban đầu cực đại e (J) +ax:omvVận tốc ban đầu cực đại e (m/s) +A: Công thoát (J)5 .Công thức Anhxtanh: domaxWAε= +♣Ống Rơnghen:+Động năng e đến đối âm cực: dWAKeU=U ... +Ud: Điện áp giữa hai dây pha +Up: Điện áp giữa dây pha và dây trung hoà5. Máy biến thế: * .Công thức 1 1 22 2 1U N IU N I= = + Nếu N1 >N2 thì U1>U2: Máy hạ thế. + Nếu N1<N2...
 • 5
 • 164
 • 9

Toan-bo-cong-thuc-vat-ly

Toan-bo-cong-thuc-vat-ly
... Công Thức Vật 12 Nguyeãn Höõu Thanh 09440054471I.DAO ĐỘNG CƠ1.Phương trình điều hòa : -li độ: Acos( ... 21 2 1 2 2 12 os( )A A A A A cϕ ϕ= + + −*Pha ban đầu của dao động tổng hợp:(ϕ) Công Thức Vật 12 Nguyeãn Höõu Thanh 09440054472 1 1 2 21 1 2 2sin sinos osA AtgAc A cϕ ϕϕϕ ... (Ω)C : Điện dung của tụ điện (Fara :F)☻Điện áp hiệu dụng: 2 2( )R L CU U U U= + − Công Thức Vật 12 Nguyeãn Höõu Thanh 09440054473- U R = I.R : Điện áp hai đầu điện trở - U L =...
 • 5
 • 207
 • 9

Tài liệu Hệ thống toàn bộ kiến thức vật 12 doc

Tài liệu Hệ thống toàn bộ kiến thức vật lý 12 doc
... lõm: + Vật thật cho ảnh thật lớn hoặc nhỏ hơn vật + Vật thật cho ảnh ảo luôn lớn hơn vật + Vật ảo luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật * Với gương cầu lồi: + Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật + Vật ... + Vật thật cho ảnh thật lớn hoặc nhỏ hơn vật + Vật thật cho ảnh ảo luôn lớn hơn vật + Vật ảo luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật * Với thấu kính phân kỳ: + Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật + Vật ... cách vật ảnh: L = |d – d’|Quy ước dấu: d = OA; d ' = OA ' Vật thật d > 0; vật ảo d < 0Ảnh thật d’ > 0; ảnh ảo d’ < 0=(1 - )k f Vật và ảnh cùng chiều k > 0, vật...
 • 45
 • 151
 • 2

Hệ thống toàn bộ kiến thức vật lớp 12

Hệ thống toàn bộ kiến thức vật lý lớp 12
... phát điện  = NBScos(t +) = 0cos(t + ) Hệ thống toàn bộ kiến thức vật lí lớp 12 1 Tóm tắt VL12 GV: Trần Đình Hùng – Tel:0983932550 Trường THPT Thanh Chương 3CHƯƠNG ... )5. Gia tốc trung bình:tbvat6. Vật ở VTCB: x = 0; vMax = A; aMin= 0 Vật ở biên: x = ±A; vMin = 0; aMax= 2A7. Hệ thức độc lập:2 2 2( )vA x  a = -2x8. ... hợp vật ở dưới: + Chiều dài lò xo tại VTCB: lCB= l0 + l (l0 là chiều dài tự nhiên) + Chiều dài cực tiểu (khi vật ở vị trí cao nhất): lMin= l0 + l – A + Chiều dài cực đại (khi vật...
 • 10
 • 173
 • 0

Tóm tắt công thức vật 12

Tóm tắt công thức vật lý 12
... lượng nghỉ (ứng với khi vật đứng yên).Trần văn hùng 0979322011 tranhung2011@gmail.com2514Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân BanChú ý: Có thể dùng công thức tổng quát: 'MSv ... BHình 1R L CMA BHình 21Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân BanCHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN1. Toạ độ gócLà toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định ... tranhung2011@gmail.com11OxM1d2M2d123Hệ thống công thức Vật lớp 12 chương trình Phân Ban13 12 231 1 1λ λ λ= + và f13 = f 12 +f23 (như cộng véctơ)CHƯƠNG VIII : SƠ LƯỢC VỀ...
 • 30
 • 5,255
 • 46

Cong thuc Vat Ly 12

Cong thuc Vat Ly 12
... Tóm tắt công thức vật 12 –cơ bản - Ôn Thi Chương I và II:Dao động cơ học và sóng cơ học 1/ Dao động điều hoà ... xuống.F = k(∆lo - x) nếu chọn chiều dương hướng lên. 3. Con lắc đơnÔân tậpTóm tắt công thức vật 12 –cơ bản - Ôn Thi - Phương trình dao động : s = Socos(ωt + ϕ) hay α = αocos(ωt ... (2k + 1)4λá ;với k là số bụng sóng(nút sóng) và (k -1) là số bó sóngÔân tậpTóm tắt công thức vật 12 –cơ bản - Ôn Thi -Để có sóng dừng trên sợi dây với hai điểm nút ở hai đầu dây thì...
 • 5
 • 831
 • 78

Công thức vật 12

Công thức vật lý 12
... Tóm tắt công thức vật 12 –cơ bản - Ôn Thi Chương I và II:Dao động cơ học và sóng cơ học 1/ Dao động điều hoà ... xuống.F = k(∆lo - x) nếu chọn chiều dương hướng lên. 3. Con lắc đơnÔân tậpTóm tắt công thức vật 12 –cơ bản - Ôn Thi - Phương trình dao động : s = Socos(ωt + ϕ) hay α = αocos(ωt ... (2k + 1)4λá ;với k là số bụng sóng(nút sóng) và (k -1) là số bó sóngÔân tậpTóm tắt công thức vật 12 –cơ bản - Ôn Thi -Để có sóng dừng trên sợi dây với hai điểm nút ở hai đầu dây thì...
 • 5
 • 280
 • 11

công thức Vật 12 phan ban

công thức Vật lý 12 phan ban
... VŨNG TÀU 01/07/2013CÁC CÔNG THỨC VỀ VẬT LÝ LỚP 12 PHÂN BANI. ĐỘNG L Ự C H Ọ C VẬT RẮN :(Dùng cho Ban KHTN)1. Chuy ể n động quay v ật rắn quanh một trục Toạ độ góc của vật rắn: ϕ là góc giữa ... dao động riêng và dao động cưỡng thì vật dao động mạnh khi cộng hưởng tốc độ vật xác đònh : v = 0TsTstscb==III. CÁC CÔNG THỨC VỀ SÓNG CƠ HỌC  Công thức liên hệ giữa bước sóng λ, chu ... Tìm biên độ tổng hợp bằng giản đồ hay dùng công thức : A2 = A12 + A22 + 2A1A2 cos ( 12 ϕϕ−) Tìm pha ban đầu tổng bằng giản đồ hay công thức : tan22112211coscossinsinϕϕϕϕϕAAAA++=Thay...
 • 10
 • 347
 • 16

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP