Bài tập trắc nghiệm môn luật 2

Bài tập trắc nghiệm môn luật 2

Bài tập trắc nghiệm môn luật 2
... pháp luật. b. Công bố Luật, pháp lệnh.c. Ban hành các văn bản pháp luật. d. Cả a,b,c. Câu 27 : Tập quán pháp là:a. Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật. b. ... pháp luật thể hiện ở chỗa. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.b. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan ... saiCâu 21 : Cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm: a. Giả định, quy định, chế tài.b. Chủ thể, khách thể.c. Mặt chủ quan, mặt khách quan.d. b và c. Câu 22 : Trong...
 • 6
 • 970
 • 15

Bài tập trắc nghiệm môn luật

Bài tập trắc nghiệm môn luật
... a,b,c. Câu 19: Tập quán pháp là:a. Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật. b. Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật. c. Biến ... thức sử dụng pháp luật nào? a. Tuân thủ pháp luật b. Thi hành pháp luậtc. Sử dụng pháp luậtd. Áp dụng pháp luật Câu 34: Phương pháp điều chỉnh của ngành Luật ... - bộ lạc.Câu 21 . Năng lực lập di chúc là:a. Minh mẫn, sáng suốt vào thời điểm lập di chúc.b. Có tài sản riêng hợp pháp.c. 18 tuổi trở lên.d. Cả a,b,c.Câu 22 . Trường hợp...
 • 6
 • 1,108
 • 11

Bài tập trắng nghiệm môn luật 3

Bài tập trắng nghiệm môn luật 3
... tài bắt buộcCâu 16: Tập quán pháp là:a. Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật. b. Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật. c. Biến đổi những ... đều saiCâu 21 : Năng lực của chủ thể bao gồm:a. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi.b. Năng lực pháp luật và năng lực công dânc. Năng lực hành vi và năng lực nhận thứcd. Năng lực pháp luật và ... giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗa. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.b. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai...
 • 6
 • 476
 • 3

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn Hóa
... X là CnH2nO2 MX = 14n + 32 = = 67 n = 2, 5 Sơ đồ cháy : CnH2nO2 nCO2 + nH2O n = 2, 5.0,1 = 0 ,25 mol m = 0 ,25 .18 = 4,5 gam Đáp án A. 2/ Bài 2: Hòa ... trị là: A. 2, 66 B. 22 ,6 C. 26 ,6 D. 6 ,26 *Hướng dẫn giải: 23 0 ,2 ( )BaCl BaCOn n mol Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 2hh BaClm m mkết tủa + m m = 24 ,4 + 0 ,2 . 20 8 – 39,4 = 26 ,6 gam ... A. 2, 24 lít B. 3,36 lít C. 5,6 lít D. 6, 72 lít b. Giá trị của m là: A. 18 gam B. 20 gam C. 24 gam D. 36 gam *Hướng dẫn giải: a. 22 , 4 11 ,20 , 324 56H Mg Fen n n mol 20 ,3 . 22 ,4 6,72HV...
 • 9
 • 3,675
 • 215

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý

Bài tập trắc nghiệm môn vật lý
... nối tiếp. Tổng trở Z được xác địnhbởi công thức nào sau đây?A .22 122 )1(1CCRZB .22 122 )11(1CCRZ C .22 2 122 122 )(1CCCCRZD .22 2 12) 1()1(CCRZ Câu 75) Đặt vào hai đầu đoạn mạch không phân ... thức nào sau đây?A .22 12) ( LLRZ  B .22 2 122 122 )(LLLLRZ C .22 12) ( LLRZ  D .22 2 12) ()( LLRZ   Câu 74) Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện C1, tụ điện C2mắc nối tiếp. Tổng ... )100sin (21 10 Hiệuđiện thế hiệu dụng của đoạn mạch là:A. 110V B.V .21 10C. 22 0V D.V .22 20 Câu 22 ) Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thứcVtu ).100sin( 522 0  là:A. 22 0V.5B. 22 0V...
 • 30
 • 1,120
 • 4

bài tập trắc nghiệm chương 1,2,3

bài tập trắc nghiệm chương 1,2,3
... cùng tần số, khác biên độ: a. )cos(AA2A+A=A 122 1 2 2 2 1 ϕϕ . b. )cos(AA2+A+A=A 122 1 2 2 2 1 ϕϕ c. )cos(AA2+A+A=A 122 1 2 2 2 1 ϕϕ . d. )cos(AA2A+A=A 122 1 2 2 2 1 ϕϕ 47. Pha ban đầu ϕ của dao động ... biên độ được xác đònh: a. 22 11 22 11 sinA+sinA cosA+cosA = tg 1 ϕϕ ϕϕ ϕ b. 22 11 22 11 cosA+cosA sinAsinA =tg ϕϕ ϕϕ ϕ c. 22 11 22 11 cosAcosA cosA+cosA =cos ϕϕ ϕϕ ϕ d. 22 11 22 11 cosA+cosA sinA+sinA ... 2 b. Hai dao động thành phần ngược pha thì A = A 1 - A 2 c. Hai dao động thành phần vuông pha nhau thì 2 2 2 1 2 A A A= + d. Hai dao động thành phần lệch pha nhau một góc ∆ϕ thì 2 2 1 2 1 2 2...
 • 18
 • 558
 • 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ 5 -HK2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ 5 -HK2
... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN Lịch sử HK2 Phần1: Nối các mốc lịch sử với các sự kiện lịch sử sao cho phù hợp Sau 1954 Miền ... 4: Ngày nào Ních –xơn tun bố ngừng ném bom bắn phá miền Bắc. A. Ngày 29 - 12 -19 72 B. Ngày 1 -1 -1973 C. Ngày 30 - 12 -19 72 Câu 5: Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy cơ khí ... xây dựng nhà máy cơ khí Hà Nội 25 – 4 - 1976 Khởi cơng xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình Tháng 12- 19 72 Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt nam thống nhất. Phần 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu...
 • 3
 • 1,433
 • 13

Bài tập trắc nghiệm môn kiểm toán

Bài tập trắc nghiệm môn kiểm toán
... Bài tập trắc nghiệm môn kiểm toán Trả lời đúng sai các câu hỏi sau đây và giải thích ngắn gọn tại sao? 1. ... tính cố hữu của kiểm toán nhằm đảm bảo tính chính xác khi thực hiện các chức năng của kiểm toán. 2. “Theo quan điểm hiện đại, kiểm toán được hiểu là kiểm toán BCTC”_Sai. Vì kiểm toán không chỉ...
 • 1
 • 783
 • 15

Bài tập trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 12

Bài tập trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 12
... plays 20 . A. coughs B. sings C. stops D. sleeps 21 . A. signs B. profits C. becomes D. survives 22 . A. walks B. steps C. shuts D. plays 23 . A. wishes B. practices C. introduces D. leaves 24 . A. ... D. potatoes 25 . A. desks B. maps C. plants D. chairs 26 . A. pens B. books C. phones D. tables 27 . A. dips B. deserts C. books D. camels 28 . A. miles B. attends C. drifts D. glows 29 . A. mends ... C. mended D. old-aged 20 . A. clapped B. attracted C. lifted D. needed 21 . A. involved B. believed C. praised D. locked 22 . A. remembered B. cooked C. closed D. cleaned 23 . A. smiled B. regarded...
 • 102
 • 4,864
 • 63

Bài tập trắc nghiệm ôn thi 2

Bài tập trắc nghiệm ôn thi 2
... giá trị sau: A. ∆φ = 2n.π C. ∆φ = (2n + 1) 2 π B. ∆φ = (2n + 1) π D. ∆φ = (2n + 1) 2 λCâu 24 : Đơn vị của cường độ âm là:A. J/ m 2 B. W/ m 2 C. J/ (kg.m) D. N/ m 2 Câu 25 : Âm sắc phụ thuộc ... động.Câu 22 : Tại nguồn O, phương trình dao động của sóng là u = a sin ωt. Phương trình dao động của điểm M cách O một đoạn d có dạng:A. u = a sin (ωt - λπd2) C. u = a sin (ωt - vdπ 2 ) ... sóng dừng trên sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do là: A. l = kλ /2 B. λ = 21 +klC. l = (2k + 1)λ D. λ = 12 4+kl Với l là chiều dài sợi dâyC â u 18: Hai sóng như thế nào có thể...
 • 3
 • 245
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập trắc nghiệm môn luật kinh doanhbài tập trắc nghiệm môn luật kinh tếbài tập trắc nghiệm môn luật hình sựbài tập trắc nghiệm môn luật sở hữu trí tuệbài tập trắc nghiệm môn luật hình sự 1bai tap trac nghiem mon luat kinh te co dap anbài tập trắc nghiệm môn tài chính doanh nghiệp 2bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 2bai tap trac nghiem mon phap luat dai cuongbai tap trac nghiem mon phap luat dai cuong co dap anbài tập trắc nghiệm môn hóa học lớp 10 chương 2 bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học pptbài tập trắc nghiệm môn lịch sử nhà nước và pháp luậtbài tập trăc nghiệm môn lýbài tập trắc nghiệm môn sinhbài tập trắc nghiệm môn hoáPack 4LẬP TRÌNH PHAY CNC PHẦN bMATLAB22.DOCPhân tích và mô phỏng thiết bị chỉnh lưu bằng MATLAB, đại học Đà nẵngchuong 1chuong 2chuong 3chuong 4huong dan su dung phan memphan 2PRS 27timerW ADCINCW ADCINCVR27Ch2 may thu hinh trang denChg 5 he mau PALThông tin cổ động công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong việc đưa thông tin về cơ sơ tại tỉnh hải dương hiện nay tiểu luận cao học695 câu trắc nghiệm tích phân,nguyên hàmĐảng bộ quận cầu giấy lãnh đạo đổi mới, kiện toàn HTCT phường trong giai đoạn hiện nay luận văn thạc sĩẨm thực truyền thống của người tày chợ đồn bắc kạn với việc phát triển du lịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập