Tài liệu về : “Báo cáo kết quả kinh doanh Vinamilk tháng 8/2013

Báo cáo kết quả kinh doanh Vinamilk tháng 8/2013

Báo cáo kết quả kinh doanh Vinamilk tháng 8/2013
... của báo cáo này. 2 Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (HSX: VNM) DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2013 Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh. Theo kế hoạch năm 2013, Vinamilk đặt mục tiêu tăng doanh ... 79.507.485 9,54 Deutsche Bank 40.023.830 4,8 BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Triệu đồng 2010A 2011A 2012A Triệu đồng 2010A 2011A 2012A Doanh thu thuần 15.752.866 21.627.429 26.561.574 ... xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Mọi quan điểm và phân tích trong bài báo cáo có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công...
 • 7
 • 521
 • 11

Kế toán Thực tập tốt nghiệp - Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty TNHH Thắng Lợi I

Kế toán Thực tập tốt nghiệp - Báo cáo kết quả kinh doanh Công ty TNHH Thắng Lợi I
... công tác xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công việc quản lý ở doanh nghiệp. Do thấy được tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh nên tôi ... báo cáo tốt nghiệp của mình là “Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thắng Lợi I. 2. Mục tiêu của đề tài - Tìm hiểu cơ sở lý luận về kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh ... chi. - Cuối kỳ kết chuyển chi phí khác sang tài khoản 911 – xác định kết quả kinh doanh: Nợ TK 911: kết quả hoạt động kinh doanh. Có TK 811: Chi phí khác. IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH 1. Khái...
 • 98
 • 157
 • 1

Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và vận tải thăng long

Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và vận tải thăng long
... chính và hoạt động khác để đạt đ-ợc kết quả kinh tế cao nhất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Xây dựng ... pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời của Công ty 83 Kết luận 88 DANH MC TI LIU THAM KHO 90 Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ ... phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Thăng Long Sinh viên: Vũ Hải Long QT1004K 12 II. BO CO KT QU KINH DOANH V PHNG PHP LP BO CO KT QU KINH DOANH 1....
 • 94
 • 106
 • 0

Luận văn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Xây dựng và Vận tải Thăng Long potx

Luận văn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Xây dựng và Vận tải Thăng Long potx
... công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Xây dựng và Vận tải Thăng Long Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần ... qu kinh doanh, tim Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Thăng Long Sinh viên: Vũ Hải Long QT1004K 21 nng tng trng ca doanh ... QT1004K 12 II. BO CO KT QU KINH DOANH V PHNG PHP LP BO CO KT QU KINH DOANH 1. Khỏi nim v k cu bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh 1.1. Khỏi nim Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh l bỏo cỏo ti chớnh...
 • 95
 • 104
 • 0

Hoàn thiện kết cấu và nội dung phản ánh của báo cáo kết quả kinh doanh hiện hành ở Việt Nam.DOC

Hoàn thiện kết cấu và nội dung phản ánh của báo cáo kết quả kinh doanh hiện hành ở Việt Nam.DOC
... Học Kinh Tế Quốc Dân, Năm 2006) .Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo quan điểm Bắc Mỹ nh sau: Trong hệ thống báo cáo kế toán của Mỹ, Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo thu nhập. Báo cáo ... Tây Âu: Trong hệ thống báo cáo của Kế toán Pháp, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đợc gọi là Báo cáo kết quả liên độ. Báo cáo liên độ là báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp thể hiện ... kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành.3.1.Hoàn thiện kết cấu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chế độ kế toán hiện hành.10 Báo cáo kết quả hoạt động...
 • 12
 • 617
 • 0

Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.pdf

Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh.pdf
... VỐN 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Khái niệm: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ... kinh doanh. Tác dụng:  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lãi lỗ và các chỉ tiêu khác giúp nhà quản trị ra các quyết định trên cơ sở phân tích tình hình và kết quả hoạt động của doanh ... gồm:  Bảng cân đối kế toán.  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.  Bảng thuyết minh bổ sung. Sau đây sẽ giới thiệu 2 báo cáo biểu hiện tập trung tính tổng...
 • 10
 • 1,026
 • 10

Kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện

Kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiện
... luận về kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính Phần II: Thực trạng kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính do ... Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nói riêng và kiểm toán Báo cáo tài chính nói chung phải đợc thực hiện hiệu quả. Nhận thức đợc tầm quan trọng của kiểm toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ... viên luôn coi Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có vị trí quan trọng trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp những chỉ tiêu quan trọng nh doanh thu, chi...
 • 99
 • 173
 • 0

Quy trình kiểm toán Báo cáo kết quả kinh doanh

Quy trình kiểm toán Báo cáo kết quả kinh doanh
... nh Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh là bức tranh tổng quát về tình hình và kết quả kinh doanh của đơn vị thì kiểm toán Báo cáo Kết quả kinh doanh sẽ đem lại niềm tin cho ngời sử dụng Báo cáo ... cáo Kết quả kinh doanh ch ơng i: cơ sở lý luận của kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. i- báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - đối tợng của kiểm toán báo cáo ... toán Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần đi vào các nội dung. 1. Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Khái niệm: Báo cáo...
 • 73
 • 155
 • 2

Hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

Hoàn thiện kiểm toán báo cáo kết quả kinh doanh trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
... các doanh nghiệp là lợi nhuận, và điều đó được thể hiện rõ nét hơn cả trên Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên Báo cáo kết quả kinh doanh cho biết tổng quan về tình hình kinh doanh ... trình kiểm toán Báo cáo kết quả kinh doanh đòi hỏi sự chính xác cao, trình độ của các kiểm toán viên tham gia kiểm toán và trách nhiệm của Công ty kiểm toán đưa ra Báo cáo kết quả kinh doanh sau kiểm ... kế toán BCĐKTBảng cân đối số phát sinh BCĐSPSBáo cáo tài chính BCTCBáo các kết quả kinh doanh BCKQKDBáo cáo lưu chuyển tiền tệ BCLCTTDoanh nghiệp DNDoanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ DTBH&CCDVGiá...
 • 88
 • 201
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP