Tài liệu về : “Bài 6 Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
... về quốc gia nào? • Năm 1492 • Côlômbô  Năm 17 76 Năm 17 76  Oa – sing - tơn Oa – sing - tơn B. Þa lÝ khu vùc vµ quèc giaĐ Bµi 6. Hîp chóng quèc Hoa Kì Hîp chóng quèc hoa kú Hîp chóng quèc hoa ... lãnh thổ Hoa Kì ? Diện tích 4 nước lớn nhất thế giới (triệu km Diện tích 4 nước lớn nhất thế giới (triệu km 2 2 ) ) TT Quốc gia Diện tích TT Quốc gia Diện tích 1. LB Nga 17,10 3. Hoa Kỳ 9 ,62 9 2. ... điểm tự nhiên 1. Phần lãnh thổ Hoa Kỳ nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ. 1. Phần lãnh thổ Hoa Kỳ nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ. Lược đồ Địa hình và khoáng sản Hoa Kỳ Vị trí: Nằm ở phía Tây từ ven...
 • 31
 • 704
 • 10

Bài 6 HỢP CHÚNG QUỐC HOA

Bài 6 HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ
... Bài 6: HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ PHẦN B: ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA Quốc kì, Đại ấn và đơn vị tiền tệ Tiết 1: Tự nhiên và dân cư I-Lãnh thổ và vị trí địa lí: 1.Lãnh thổ: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ... dân Hoa Kì giai đoạn 1800 – 2005 (Đơn vị: triệu người) Năm 1800 1820 1840 1 860 1880 1900 1920 1940 1 960 1980 2005 Số dân 5 10 17 31 50 76 105 132 179 227 2 96. 5 Người nhập cư đã đem lại cho Hoa ... của Hoa Kì. Ha-oai là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương, có tiềm năng rất lớn về hải sản và du lịch. Alaska Hawaii III-Dân cư: 1.Gia tăng dân số: Ngày 17 tháng 10 năm 20 06, dân số Hoa Kỳ được...
 • 23
 • 464
 • 7

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa

Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì
... Hoa K× SỞ GD – ĐT NghƯ An TRƯỜNG THPT Hoµng Mai GIÁO ÁN GIẢNG DẠY LỚP 11 Quan sát hình ảnh sau, cho biết nó là biểu tượng của nước nào? Bµi 6 Hỵp chđng qc Hoa K× - Diện tích: 9 ,63 triệu ... 9 ,63 triệu km 2 - Dân số: 2 96, 5 triệu người (2005) - Thủ đô: Oasintơn - Thu nhập bình quân theo đầu người: 39 739USD (2004) Tieát 1: Tù nhiªn vµ d©n c­ 1.L·nh thỉ Hoa Kì có 50 bang, tách rời ... ẹềNH Về TR ẹềA L LAếNH THO HOA Kè 2.Vị trí địa lí -Nằm ở bán cầu Tây -Nằm giữa ĐTD và TBD -Giáp với Ca- na đa và Mê hi cô -Gần các nư ớc Mĩ la tinh LệễẽC ẹO CAC BANG CUA HOA Kè 2. Vị trí địa lí...
 • 25
 • 192
 • 3

Bài 7: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Bài 7: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
... BÀI 7: HỢP CHỦNG QUỐC BÀI 7: HỢP CHỦNG QUỐC HOA KÌ (tiếp theo) HOA KÌ (tiếp theo) Tiết 2 DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI Tiết 2 DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI ... chung về sự phân bố dân cư của Hoa Kì. phân bố dân cư của Hoa Kì. Phân bố dân cư Hoa Kì năm 2004 Phân bố dân cư Hoa Kì năm 2004 53 bang của Hoa Kì 53 bang của Hoa Kì 3- Phân bố dân cư: 3- Phân ... của Hoa kì  Số dân: 2 96, 5 triệu người (2005) , đứng thứ 3 thế giới sau Ấn Số dân: 2 96, 5 triệu người (2005) , đứng thứ 3 thế giới sau Ấn Độ và Trung Quốc. Độ và Trung Quốc.  Dân số tăng nhanh,...
 • 19
 • 248
 • 6

Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ

Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa kỳ
... (triệu ha) 2 26 2 26 4 4 7.1: Một số tài nguyên thiên nhiên của Hoa Kì 7.1: Một số tài nguyên thiên nhiên của Hoa Kì Thế mạnh phát triển kinh tế của Thế mạnh phát triển kinh tế của Hoa Hoa Kì  ... dựa vào bản đồ tự nhiên Bắc Mỹ, kết hợp với bản đồ địa hình và khóang Mỹ, kết hợp với bản đồ địa hình và khóang sản Hoa Kì. Các em hãy thảo luận: Đặc sản Hoa Kì. Các em hãy thảo luận: Đặc điểm ... hướng Bắc-Nam, xen giữa là các bồn địa và cao nguyên. nguyên.  Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc. Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc.  Tập trung nhiều kim loại màu: vàng, đồng, Tập trung nhiều...
 • 23
 • 176
 • 1

Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tiết 3: Kinh tế

Bài 7: Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tiết 3: Kinh tế
... của Hoa Kì và một số nước châu lục,năm 2004; GDP của Hoa Kì và một số nước châu lục,năm 2004; năm 2005. năm 2005. Năm 2004 Năm 2004 Toàn TG Toàn TG 40887,8 40887,8 Hoa Hoa Kì 1 166 7,5 1 166 7,5 ... giới tổng số hành khách trên thế giới - Đường bộ: 6, 43 triệu km đường ô tô, - Đường bộ: 6, 43 triệu km đường ô tô, 2 26, 6 nghìn km đường sắt 2 26, 6 nghìn km đường sắt - Vận tải biển và đường ống: ... Á:1574 ,6 tỉ USD và gấp USD,nhiều hơn GDP Châu Á:1574 ,6 tỉ USD và gấp 14,7 lần GDP của châu Phi. 14,7 lần GDP của châu Phi. 3. 3. GDP của Hoa Kì (năm 2005) gấp 2, 76 lần GDP của GDP của Hoa Kì...
 • 24
 • 572
 • 3

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ - KINH TẾ

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ - KINH TẾ
... again! Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Tiết 2- Kinh tếNhững hình ảnh về đất nước Hoa Kỳ Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Tiết 2- Kinh tếNhững hình ảnh về đất nước Hoa Kỳ Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Tiết ... 790,3Dựa vào bảng 6. 3,hãy tính:- Tỷ trọng GDP của Hoa Kỳ so với thế giới ?- So sánh GDP của Hoa Kỳ với các châu lục khác? Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Tiết 2- Kinh tế I- Quy mô nền kinh tế:- ... nền kinh tế:Bảng 6. 3 -GDP của Hoa Kỳ và một số châu lục- năm 2004Đơn vị: Tỷ USDToàn thế giới 40887,8 Hoa Kỳ 1 166 7,5Châu Âu 141 46, 7Châu Á 10092,9Châu Phi 790,3Dựa vào bảng 6. 3,hãy tính:-...
 • 35
 • 240
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP