Tài liệu về : “ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn TIN HỌC LỚP 12 THPT

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2007-2008

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm 2007-2008
... Sở giáo dục đào tạo Đề thi chọn học sinh giỏi toàn tỉnh nam định Năm học 2007-2008 Môn hoá học- lớp 12 THPT Đề chính thức Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề A- Phần trắc nghiệm: ... 2-metyl propanol-2B. Butanol-1 và butanol-2C. Butanol-2 và butanol-1D. Cả đáp án B và C đều thoả mãn 12. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X(phân tử chỉ có chứa C, H, O) cần 0,4 mol O2 thu ... trình phản ứng hoá học minh hoạ2. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:C3H6 C3H6Br2 C3H8O2 C3H4O2 C3H4O4 C4H6O4 C6H10O4 Viết phơng trình hoá học biểu diễn sơ đồ...
 • 3
 • 170
 • 3

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn HOÁ HỌC LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn HOÁ HỌC LỚP 12 THPT
... THANH HOÁ ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2010-2011 Môn thi: HOÁ HỌC Lớp 12 THPT Ngày thi: 24 tháng 03 năm 2011 Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề này có ... hoàn. * Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Sở giáo dục v đo tạo Thanh hóa đề chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2010 2011 Môn thi : Hóa Học lớp 12 THPT HNG DN CHM Cõu ... 0 ,12 = 0 ,12 (mol). Suy ra số mol nước tạo ra = 0 ,12/ 2 = 0,06 (mol) Số mol Cu(NO 3 ) 2 tạo ra = số mol Cu = 0,04 (mol) Áp dung ĐLBT KL mCu +m HNO 3 = mCu(NO 3 ) 2 + m khí X + mH 2 O 2,56 + 0,12x63...
 • 7
 • 197
 • 7

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn LỊCH SỬ LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn LỊCH SỬ LỚP 12 THPT
... thanh hoá đề chính thức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học 2010- 2011 Môn thi: Lịch sử Lớp: 12 THPT Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi : 24/ 03/ 2011 (Đề thi có 05 ... - Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu - Giám thị coi thi không đợc giải thích gì thêm Số báo danh Sở Giáo dục v đo tạo thanh hoá Hớng dẫn chấm đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học 2010 ... thanh hoá Hớng dẫn chấm đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học 2010 - 2011 Môn thi: Lịch sử Lớp: 12 THPT Ngày thi: 24/ 03/ 2011 (Hớng dẫn này có 04 trang) Câu Nội dung cơ bản Điểm Nêu khái...
 • 5
 • 244
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn TIN HỌC LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2010-2011 Môn TIN HỌC LỚP 12 THPT
... ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH THANH HÓA Năm học: 2010 – 2011 Môn thi: TIN HỌC ĐỀ CHÍNH THỨC Lớp 12 THPT Ngày thi: 24/3/2011 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi có 05 câu, ... Bính) ví dụ: Trang 2/2 Së Gi¸o dôc vμ ®μo t¹o thanh ho¸ Kú thi häc sinh giái tØnh Năm học: 2010-2011 Môn thi: Tin học Lớp 12 THPT Ngày thi: 24/03/2011 HƯỚNG DẪN CHẤM Bài 1: 5 điểm Test File dữ ... 0 0 0 12 2 5 0 0 0 9 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---------------- Hết ------------------- Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không...
 • 3
 • 126
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 THPT
... HÓA ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 Môn thi: Giáo dục công dân Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề ... - Thí sinh không sử dụng tài liệu. - Giám thị không giải thích gì thêm. Số báo danh …...............…… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG ... KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD (Đề chính thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 04 trang) Câu Yêu cầu nội dung Điểm I (2,0 đ)...
 • 5
 • 362
 • 9

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn TIẾNG ANH LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn TIẾNG ANH LỚP 12 THPT
... THANH HÓA ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 Môn thi: Tiếng Anh Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề này ... THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH (Đề chính thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 03 trang) A. ĐÁP ÁN Part A : PHONETICS ... about 120 words on a book you have read recently. (10 pts) ___________________________ The End __________________________ 1/3 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: ...
 • 9
 • 173
 • 7

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn TIN HỌC LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn TIN HỌC LỚP 12 THPT
... THANH HÓA ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 Môn thi: TIN HỌC Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề này ... Thí sinh không sử dụng tài liệu. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Trang 1/2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC ... CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌC (Đề chính thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 2 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM (Kèm theo đĩa CD) Bài 1 : 5...
 • 5
 • 112
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn NGỮ VĂN LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn NGỮ VĂN LỚP 12 THPT
... THANH HÓA ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 Môn thi: NGỮ VĂN Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề này có ... • Thí sinh không sử dụng tài liệu. • Giám thị không giải thích gì thêm. Số báo danh …...............…… 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG ... 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN (Đề chính thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 05 trang) CÂU NỘI DUNG ĐIỂM I Suy nghĩ của anh /chị về những bài học trong cách sống của...
 • 6
 • 139
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn VẬT LÍ LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn VẬT LÍ LỚP 12 THPT
... THANH HÓA ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 Môn thi: VẬT LÍ Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao đề) Đề này có ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ (Đề chính thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 03.trang) Câu ... + Vì Z DQ = 80 Ω = R nên 12 63 π π ϕϕ = ⇒= 2 tan 3 80 3 C C Z Z R ϕ ⇒==⇒=Ω Suy ra: C = 6 1 23.10 ( ) 23( ) 100 .80 3 F F μ π − = 0,25 0,25 + Mặt khác : 1 120 3 ( ) 120 3 0,562( ) 6 3 100 LC...
 • 5
 • 98
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn HOÁ HỌC LỚP 12 THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2011-2012 Môn HOÁ HỌC LỚP 12 THPT – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN
... (Đề thi chính thức) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 – 2 012 Khóa ngày: 17 / 11 / 2011 Môn thi: LỊCH SỬ Cấp: THPT Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ: (Đề ... tộc khoa học và sáng tạo ? Câu 2: (4,0 điểm) Ngay sau ngày Nh ật đảo chính Pháp (9/3/1945) Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã có những chủ trương gì cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ... 2011 Môn thi: LỊCH SỬ Cấp: THPT Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ: (Đề thi có 01 trang) A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (14,00 điểm) Câu 1: (8,0 điểm) Qua bản Cương lĩnh chính trị...
 • 1
 • 141
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP