Tài liệu về : “Ứng dụng đạo hàm tìm cực trị

Ứng dụng đạo hàm tìm cực trị

Ứng dụng đạo hàm tìm cực trị
. CA HM S Vấn đề 1: Tìm cực trị của hàm số bằng dấu hiệu I Vấn đề 2: Tìm cực trị của hàm số bằng dấu hiệu II Vấn đề 3: Tìm cực trị của hàm số chứa tham số. đạt cực trị tại điểm đó và x 0 gọi là điểm cực trị còn f(x 0 ) gọi là giá trị cực trị của hàm số. Ghi chú : Một hàm số có thể có một hay nhiều điểm cực trị...
 • 93
 • 728
 • 1

Ứng dụng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Ứng dụng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
. . Ví dụ 2: Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số : y = f(x) = xcos2 xsin + với x [0, ]. Giải Xét hàm số trên D = [0, ]. Đạo hàm : y'. Bài tập 1: Cho hàm số : y = x 3 3x. a. Khảo sát sự biến thiên của hàm số. b. Sử dụng đồ thị hàm số tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : y = sin3x...
 • 20
 • 1,445
 • 2

Ứng dụng đạo hàm tìm giới hạn

Ứng dụng đạo hàm tìm giới hạn
. điểm tựa để trả lời các thắc mắc − Đăng kí “Học tập từ xa” ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG TÍNH GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ Học Toán theo nhóm (từ 1 đến 6 học sinh) các lớp 9,. chọn một trong hai cách: Cách 1: Sử dụng phép nhân liên hợp. Cách 2: Sử dụng kết quả: 0x lim x 1ax1 n + = n a . đợc chứng minh bằng cách đặt ẩn phụ t =...
 • 9
 • 527
 • 10

Ung dung BDT de tim cuc tri

Ung dung BDT de tim cuc tri
. = * BĐT trị tuyệt đối a b a b + + * BĐT trong tam giác Ta phải áp dụng linh hoạt các bất đẳng thức trên để có thể tìm đợc cực trị Khi tìm cực trị của. c a b c a b c a b c 3abc+ + + + + II - áp dụng BĐT để tìm cực trị - Một số BĐT thờng gặp để tìm cực trị * BĐT Côsi: Cho n số không âm: a 1 , a 2 ,......a...
 • 16
 • 209
 • 7

ứng dụng bdt để tìm cực trị

ứng dụng bdt để tìm cực trị
. = * BĐT trị tuyệt đối a b a b + + * BĐT trong tam giác Ta phải áp dụng linh hoạt các bất đẳng thức trên để có thể tìm đợc cực trị Khi tìm cực trị của. c a b c a b c a b c 3abc+ + + + + II - áp dụng BĐT để tìm cực trị - Một số BĐT thờng gặp để tìm cực trị * BĐT Côsi: Cho n số không âm: a 1 , a 2 ,......a...
 • 16
 • 235
 • 2

Tài liệu Ứng dung BĐT cosi tìm cưc trị

Tài liệu Ứng dung BĐT cosi tìm cưc trị
... thức để có thể vận dụng bất đẳng thức cosi rồi tìm cực trị của nó.Biện pháp 1: Để tìm cực trị của một biểu thức ta tìm cực trị của bình phơng biểu thức đó.Thí dụ2: Tìm gia trị lớn nhất của biểu ... là không tìm đợc giá trị của x,y,z để dấu đẳng thức xảy ra đồng thời do đó không tìm đợc giá trị bé nhất của P.Các bài tâp:Bài 1 : Cho x>0,y>0 và x+y = 2a (a>0). Tìm giá trị nhỏ nhất ... Chuyên đề 1: Vận dụng bất đẳng thức cosi để tìm cực trị. Chúng ta đã biết với a0; b0 thì a + b 2ab (1) (dấu = xảy ra a...
 • 6
 • 95
 • 1

Bài giảng: Cực trị của hàm số (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)

Bài giảng: Cực trị của hàm số (Giải tích 12 - Chương I: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ)
... dụ 3:Ví dụ 3: Cho hàm số: 17Bài tập 8: Tìm cực trị của hàm số: y = 2x + 32x 1+.Bài tập 9: Tìm cực trị của hàm số y = 28 x.Bài tập 10: Tìm cực trị của các hàm số sau:a. y = x ... m| Tìm m để hàm số có cực đại và giá trị cực đại yCĐ < 13.Bài tập 22: Cho hàm số:y = 2mx 4x 1 +.Xác định m để: a. Hàm số không có cực trị. b. Hàm số có cực đại.Bài tập 23: Cho hàm ... gọi là giá trị cực đại của hàm số f(x).Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu đợc gọi chung là cực trị. 13Lập phơng trình đờng thẳng đi qua các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số.Bài...
 • 47
 • 2,044
 • 1

Dạy học tri thức phương pháp cho học sinh qua chủ đề giải toán có ứng dụng đạo hàm ở lớp 12 thpt

Dạy học tri thức phương pháp cho học sinh qua chủ đề giải toán có ứng dụng đạo hàm ở lớp 12 thpt
... Chương I: Đạo hàm Đ1. Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm. Đ2. Các qui tắc tính đạo hàm. Đ3. Đạo hàm của hàm số sơ cấp cơ bản. Đ4. Đạo hàm cấp cao. Đ5. Vi phân. Chương II: ứng dụng của đạo hàm Đ1. Sự ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 14 - Định nghĩa đạo hàm cấp cao và ứng dụng trong cơ học của đạo hàm cấp hai. - Ứng dụng của đạo hàm để giải quyết các bài toán về cực trị của hàm số, tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất, ... đạo hàm. Định nghĩa. Cách tính. ý nghĩa hình học và vật lý của đạo hàm. Đ2. Các qui tắc tính đạo hàm. Đạo hàm và tổng, hiệu tích, thương của các hàm số. Đạo hàm của hàm số hợp. Đ3. Đạo...
 • 87
 • 246
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP