Tài liệu về : “GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY

GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY
. do – Hạnh phúc ---------------------- ……….., ngày ……..tháng …năm…… GIẤY XIN PHÉP NGHỈ DẠY Kính gửi: - Ban Giám hiệu; - Ban Thanh tra Giáo dục Tôi tên là:. Khoa:............................................................................................................. Xin được phép nghỉ dạy môn:......................................................................................
 • 1
 • 922
 • 0

Mẫu giấy xin phép

Mẫu giấy xin phép
... tôi viết giấy này kính xin Ban Giám Hiệu nhà trường cho tôi được phép nghỉ dạy. Khi nào khỏi bệnh, tôi sẽ tiếp tục lên lớp và hoàn thành mọi thủ tục theo đúng quy định của nhà trường. Tôi xin chân ... hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khe Sanh, ngày 21 tháng 11 năm 2007 GIẤY XIN PHÉP Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường THPT Hướng Hóa - Tổ trưởng tổ Hóa. Tôi tên là: Lý Chí ... Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2007 được sự nhất trí của Ban Giám Hiệu tôi được nghỉ dạy để điều trị. Vậy tôi viết giấy này để bàn giao chương trình. Cụ thể: Thứ 5 ngày 22 tháng 11 năm 2007 Buổi...
 • 2
 • 1,040
 • 8

Giấy xin phép

Giấy xin phép
... dạy môn .................... Xin nghỉ dạy từ ngày....................đến............................ Lý do: ................................... Hết thời gian nghỉ, tôi xin chấp hành nghiêm túc quy ... ạnh phúc. Giấy xin phép Kính gửi: BGH trờng THPT Hoàng Mai. Tổ trởng tổ chuyên môn. Tên tôi là: ..................................................... Chức vụ: giáo viên. Giáo viên dạy môn .................... ... Ngày.........tháng........năm......... Hiệu trởng Nguyễn Bá Bích Bùi Huy Lu Giáo viên nghỉ dai ngày, bố trí tiếp ở mặt này. TKB những ngày nghỉ Nguời dạy thay Thứ.....ngày......tháng ......năm....... T1: Lớp ..........Bài......................................................
 • 4
 • 327
 • 2

giấy xin nghỉ phép

giấy xin nghỉ phép
... QUI TRÌNH NGHỈ PHÉP, NGHỈ VIỆC RIÊNGMã tài liệu: NS – 10 – BM01Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08…………, Ngày…….. tháng…….. năm…………GIẤY XIN NGHỈ PHÉPKính gửi : ……………………………………………………………………….. ... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .Phép năm Nghỉ Nghỉ hưởng lương Nghỉ không lươngÝ kiến của người quản lý trực tiếp :...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ý ... vị:.................................................................Tổng thời gian nghỉ: ....................ngày, kể từ........................đến ngày.......................................Lý do nghỉ: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Phép...
 • 1
 • 1,082
 • 13

17 MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ, TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

17 MẪU GIẤY PHÉP, ĐƠN XIN PHÉP, GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ, TỜ KHAI NỘP LƯU CHIỂU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
... Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)Mẫu số 1. Giấy phép thành lập nhà xuất bảnMẫu số 2. Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanhMẫu số 3a. Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (do ... cấp)Mẫu số 10a. Giấy phép hoạt động ngành in(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)Mẫu số 10b. Giấy phép hoạt động ngành in(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)Mẫu số 11. Đơn xin phép đặt văn phòng ... Thông tin cấp)Mẫu số 15. Giấy xác nhận đăng ký Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩuMẫu số 16. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩmMẫu số 17. Giấy phép hoạt động kinh doanh...
 • 23
 • 278
 • 0

Tài liệu 17 mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản pptx

Tài liệu 17 mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiểu sử dụng trong hoạt động xuất bản pptx
... Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)Mẫu số 1. Giấy phép thành lập nhà xuất bảnMẫu số 2. Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanhMẫu số 3a. Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (do ... cấp)Mẫu số 10a. Giấy phép hoạt động ngành in(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)Mẫu số 10b. Giấy phép hoạt động ngành in(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)Mẫu số 11. Đơn xin phép đặt văn phòng ... Thông tin cấp)Mẫu số 15. Giấy xác nhận đăng ký Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩuMẫu số 16. Đơn xin cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩmMẫu số 17. Giấy phép hoạt động kinh doanh...
 • 23
 • 207
 • 0

Tài liệu 17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiếu sử dụng trong hoạt động xuất bản. docx

Tài liệu 17 Mẫu giấy phép, đơn xin phép, giấy xác nhận đăng ký, tờ khai nộp lưu chiếu sử dụng trong hoạt động xuất bản. docx
... Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)Mẫu số 1. Giấy phép thành lập nhà xuất bảnMẫu số 2. Đơn xin phép xuất bản tài liệu không kinh doanhMẫu số 3a. Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (do ... cấp)Mẫu số 10a. Giấy phép hoạt động ngành in(do Cục trưởng Cục Xuất bản cấp)Mẫu số 10b. Giấy phép hoạt động ngành in(do Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin cấp)Mẫu số 11. Đơn xin phép đặt văn phòng ... Giấy phép đặt văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Namtrong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩmMẫu số 13. Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩmMẫu số 14a. Giấy phép...
 • 23
 • 183
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP