Tài liệu về : “Đề thi HSG Huyện môn Hóa 05-06

Đề thi HSG Huyện môn Hóa 05-06

Đề thi HSG Huyện môn Hóa 05-06
... Đề thi học sinh giỏi huyện khối 9 vòng 1 năm học 2005-2006 Môn thi: Hoá học ( Thời gian 90 phút không kể giao đề) Câu 1: Cho các chất sau đây: Ag; Fe 3 ... thí nghiệm có dung dịch NaOH 1M, Phenolphtalein, dung dịch HCl cha rõ nồng độ và các dụng cụ cần thi t khác. Hãy trình bày cách xác định nồng độ mol của dd HCl ở trên và đa ra công thức tính C ... có nồng độ 12,794%. Hãy tính m (g) và xác định kim loại A ? Phòng giao dục đức thọ Hớng dẩn chấm thi chọn học sinh giỏi Hoá Lớp 9 năm học 2005-2006 Câu 1 (5 điẻm) Các phán ứng xẩy ra: 1. 2Ag +...
 • 2
 • 223
 • 6

Đề thi HSG huyện môn Hóa học năm 2008 - 2009

Đề thi HSG huyện môn Hóa học năm 2008 - 2009
... KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2008 - 2009 ĐỀ THI MÔN HOÁ HỌC Thời gian : 120 phút Câu 1: Có 400ml dung dịch H 2 SO 4 15%...
 • 1
 • 312
 • 5

Đáp án đề thi HSG huyện môn Địa

Đáp án đề thi HSG huyện môn Địa
... PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN THÀNH CHƯƠNG NĂM HỌC 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ 9 ĐỀ CHÍNH THỨC Nội dung Điểm Câu 1. 4,0 * Đặc điểm ... được cải thi n: sân bay quốc tế Đà Nẵng, Nha Trang… 0,5 - Chính sách đầu tư phát triển du lịch của các tỉnh trong vùng đã được chú trọng. 0,5 * Khó khăn: 1,5 - Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thi u ... nghiệp ở nước ta giai đoạn 1995-2005 1,5 - Diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm và lâu năm đều tăng. Giai đoạn 1995- 2000 tăng nhanh hơn giai đoạn 2000-2005 0,75 - Diện tích trồng cây công...
 • 2
 • 712
 • 5

Đề thi HSG huyện môn Giải Toán trên MTBT Casio năm 2008 - 2009

Đề thi HSG huyện môn Giải Toán trên MTBT Casio năm 2008 - 2009
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO HUYỆN NÚI THÀNH NĂM 2009 - LỚP 6 Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 12/02/2009 Điểm toàn bài thi Các giám khảo (Họ, ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO HUYỆN NÚI THÀNH NĂM 2009 - LỚP 7 Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 12/02/2009 Điểm toàn bài thi Các giám khảo (Họ, ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO HUYỆN NÚI THÀNH NĂM 2009 - LỚP 8 Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian giao đề. Ngày thi: 12/02/2009 Điểm toàn bài thi Các giám khảo (Họ,...
 • 10
 • 233
 • 14

Đề thi HSG huyện môn toán

Đề thi HSG huyện môn toán
... PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI - CẤP TỈNH. NĂM HỌC 2008-2009 MÔN THI: TOÁN (Thời gian làm bài 150 phút) Bài 1 (2,5 điểm) Giải...
 • 1
 • 478
 • 8

Đáp án đề thi HSG huyện môn Anh

Đáp án đề thi HSG huyện môn Anh
... ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN THANH CHƯƠNG Môn thi : Tiếng Anh Thời gian : 150 phút (không kể thời gian giao đề) READING COMPREHENSION Passage 1 (1,5 point) ... But as this situation is becoming recognized, people shouldn't have to fear comments such as, 'He's had a nervous breakdown. Can't take the pressure, you know'. This is ... (0,25 pt each) 1.Stress is more common in this century than in previous century √ 2.Stress can cause illness and illness can cause stress 3.Some people still think that stress is natural √ 4.We should...
 • 4
 • 309
 • 4

Đáp án đề thi HSG huyện môn Sinh

Đáp án đề thi HSG huyện môn Sinh
... mới cho điểm, nếu chỉ vẽ 1 trường hợp thì không được điểm nào vì không thể hiện được yêu cầu của đề ra) - Mỗi NST đồng dạng phân ly về 1 cực của TB; thể hiện chính xác 2 cực tế bào mà các NST phân...
 • 2
 • 104
 • 1

Đáp án đề thi HSG huyện môn Sử

Đáp án đề thi HSG huyện môn Sử
... CHƯƠNG KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH Năm học 2008 – 2009 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ 9 Câu Ý Yêu cầu Điểm 1(3,0 điểm) Giống nhau (1,25 điểm) Khác nhau (1,75 điểm) - Cả hai đều ... tư sản. - Đều nhằm mục đích giải phóng dân tộc, đưa đất nước lên con đường TBCN. - Đều xác định lực lượng cách mạng là tất cả đồng bàonhưng không chỉ rõ lực lượng nào là chủ yếu. - Đều dựa vào ... thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam phân hóa sâu sắc...Mỗi giai cấp tầng lớp trong xã hội đều có thái độ chính trị và và khả năng cách mạng khác nhau. - Giai cấp...
 • 4
 • 89
 • 0

Đáp án đề thi HSG huyện môn Toán

Đáp án đề thi HSG huyện môn Toán
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI - CẤP TỈNH. NĂM HỌC 2008-2009. MÔN THI: Toán (Thời gian làm bài 150 phút) Câu Ý Nội dung Điểm ... phương 0,5 0,5 2.2 (1,0đ) Gọi số cần tìm là : 10ab a b= + (a, b là số nguyên và a khác 0) Theo giả thi t: 10a b a b+ = + là số nguyên, nên ab và b là các số chính phương, do đó: b chỉ có thể là 1...
 • 3
 • 222
 • 3

Đề thi HSG tỉnh môn hóa 2008-2009

Đề thi HSG tỉnh môn hóa 2008-2009
... VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2008 - 2009 Môn: Hoá Học - Bảng A Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12 -12 -2008 ... cấu tạo của A. 2. Trùng hợp 7,25 gam Stiren, sau phản ứng thêm 400 ml dung dịch Brôm 0,125M khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn. Sau đó lại thêm lượng dư dung dịch KI, toàn bộ lượng I 2 sinh ra phản ... tạo ra. 3. Khi thuỷ phân Tinh bột và Xenlulozơ trong điều kiện thích hợp cho hai sản phẩm X và Y đều có công thức phân tử là C 12 H 22 O 11 . Viết công thức cấu tạo của X,Y. X,Y có phản ứng được...
 • 1
 • 191
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP