Tài liệu về : “Tóm tắt lý thuyết hóa học 11

Tóm tắt thuyết hóa học 11

Tóm tắt lý thuyết hóa học 11
... –lg0,1) = 2,87 → pH = 14 – pOH = 11, 13 Xác định pH của dung dịch đệm. Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Tháng 05/ 2010 Giáo viên Chu Anh Tuấn Trang 8 Tóm tăt thuyết hoá học 11 • Dung dịch đệm là dung ... 2 loại : Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Tháng 05/ 2010 Giáo viên Chu Anh Tuấn Trang 11 Tóm tăt thuyết hoá học 11 - Cation (ion dương) : của các bazơ yếu như NH 4 + ,Fe 3+ , Fe 2+ ,Al 3+ ,Zn 2+ ... 2010 Giáo viên Chu Anh Tuấn Trang 13 Tóm tăt thuyết hoá học 11  90 + 10 = 10 [ pH ∆ ] . 10 → 10 [ pH ∆ ] = 10  10 –( sau pH - 12) = 10 → sau pH = 11 Thí dụ 3: Thêm 80ml nước vào 20ml dung...
 • 33
 • 14,208
 • 23

Tóm tăt thuyết hoá học 11Chương II :NITƠ – PHOT PHO docx

Tóm tăt lý thuyết hoá học 11Chương II :NITƠ – PHOT PHO docx
... phân bón hóa học , Kalinitrat còn được sử dụng để chế thuốc nổ đen . Tóm tăt thuyết hoá học 11 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Tháng 05/ 2010 Giáo viên Chu Anh Tuấn Trang 22 Tóm tắt kiến ... Tóm tăt thuyết hoá học 11 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Tháng 05/ 2010 Giáo viên Chu Anh Tuấn Trang 24 - Dung dịch đặc sánh , có nồng độ 85% III .Tính chất hóa học : a. Tính oxihóa ... 5000C . Áp suất : 300 – 1000 at Chất xúc tác : Fe hoạt hóa , tăng áp suất để thu lượng NH3 nhiều. Tóm tăt thuyết hoá học 11 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Tháng 05/ 2010 Giáo viên...
 • 12
 • 491
 • 44

Tóm tăt thuyết hoá học 11 Chương 3 :CACBON - SILICA pot

Tóm tăt lý thuyết hoá học 11 Chương 3 :CACBON - SILICA pot
... phòng độc và trong công nghiệp hóa chất . 5. Than muội : được dùng làm chất độn khi lưu hóa cao su , sản xuất mực in , xi đánh giầy ,. . . Tóm tăt thuyết hoá học 11 Trường THPT Số 1 Nghĩa ... suốt , không dẫn điện , dẫn nhiệt kém. - Tinh thể thuộc loại tinh thể nguyên tử Tóm tăt thuyết hoá học 11 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Tháng 05/ 2010 Giáo viên Chu Anh Tuấn Trang 28 2. ... Tóm tăt thuyết hoá học 11 Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành Tháng 05/ 2010 Giáo viên Chu Anh Tuấn Trang 27 Chương...
 • 7
 • 1,417
 • 93

tóm tắt thuyết hóa học ôn thi đại học

tóm tắt lý thuyết hóa học ôn thi đại học
... công thức phân tử C12H22O 11 .1. Tính chất vật Tất cả các đisaccarit đèu là những chất không màu, kết tinh được và tan tốt trong nước.2. Tính chất hóa học a) Phản ứng thuỷ phân (Lactozơ ... polietylenglicol terephtalat. Tơ lapsan rất bền cơ học, bền nhiệt và bền với axit, bazơ hơn tơ nilon.MỘT SỐ PP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌCI. PP BẢO TOÀN 1. Bảo toàn điện tích- Nguyên tắc: ... cấu tạo được biểu diễn: Ví dụ: 2. Tính chất vật Các hợp chất nitro là những chất rắn hoặc lỏng, ít tan trong nước.3. Tính chất hoá học a) Nhiều hợp chất nitro kém bền, khi đun nóng hoặc...
 • 128
 • 2,526
 • 5

Tài liệu Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 1 : NGUYÊN TỬ doc

Tài liệu Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 1 : NGUYÊN TỬ doc
... IV- Nguyên tố hóa học Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 2 1.Định nghĩa Nguyên tố hóa học là những nguyên ... Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 1 Chƣơng 1 : NGUYÊN TỬ I. ... 5.3510023,2410077,75A VII- Cấu hình electron nguyên tử Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 3 1.Sự chuyển động của các...
 • 6
 • 780
 • 33

Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 2 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌCI- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ppt

Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 2 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌCI- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC ppt
... Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 7 Chƣơng 2 : BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH ... nhân tăng : Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 8 * Trong cùng chu kỳ năng lƣợng ion hóa tăng. * Trong ... của điện tích hạt nhân nguyên tƣ.û Tóm tắt thuyết hố học vơ cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 9 III. QUAN HỆ HỆ GIỮA VỊ TRÍ...
 • 4
 • 2,087
 • 115

Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 3: LIÊN KẾT HOÁ HỌC docx

Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 3: LIÊN KẾT HOÁ HỌC docx
... Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 11 Chƣơng 3: LIÊN KẾT HOÁ HỌC Các nguyên tử có ... Xét trong phân tử CH4, H2O, NH3 Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 13 c. Áp dụng : Giải thích ... hoá học hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu. Bàn chất : Sự cho – nhận các e 2.3 Ví dụ :Xét phản ứng giữa Na và Cl2. Phƣơng trình hoá học : Tóm tắt thuyết hoá học...
 • 4
 • 1,140
 • 83

Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10Chương 4: PHẢN ỨNG OXYHOÁ - KHỬ pdf

Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10Chương 4: PHẢN ỨNG OXYHOÁ - KHỬ pdf
... Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 15 Chƣơng 4: PHẢN ỨNG OXYHOÁ - KHỬ PHẢN ỨNG ÔXI HÓA KHỬ là ... số oxi hoá của các nguyên tử bằng không. Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 16 H2SO4 2(+1) + x + 4(-2) ... kiện phản ứng ôxihóa - khử là chất ôxihóa mạnh tác dụng với chất khử mạnh để tạo thành chất oxihóa và chất khử yếu hơn. 1. CHẤT ÔXIHÓA là chất nhận electron, kết quả là số oxihóa giảm. Nếu hợp...
 • 3
 • 441
 • 34

Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10Chương 5 : NHÓM HALOGENA. pdf

Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10Chương 5 : NHÓM HALOGENA. pdf
... Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 18 Chƣơng 5 : NHÓM HALOGEN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. Vị ... 3H2O Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 21 3.CLORUA VÔI công thức phân tử CaOCl2 là chất ôxihóa mạnh, ... tính oxyhoá mạnh Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 22 VII. BRÔM VÀ IÔT là các chất ôxihóa yếu hơn clo....
 • 6
 • 649
 • 57

Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 6: OXI – LƯU HUỲNHI. pot

Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 6: OXI – LƯU HUỲNHI. pot
... 2MnSO4 + 5O2 + 8H2O Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 25 V. LƢU HUỲNH là chất ôxihóa nhƣng yếu hơn O2, ... Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 24 Chƣơng 6: OXI – LƢU HUỲNH ... mạnh OS42 + 2H2S 2H2O + 30S Tóm tắt thuyết hoá học vô cơ 10 Trƣờng THPT Số 1 Nghĩa Hành Năm học 2010 - 2 011 Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Trang 26 OS42 + Mg MgO + S Ngoài...
 • 4
 • 2,355
 • 199

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP