Tài liệu về : “Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 8
. thức đáng nhớ I/ Mục tiêu • HS sử dụng thành thạo 7 HĐT đáng nhớ vào giải 1 số bài toán khó. • Bồi dưỡng cho HS khả năng phán đoán, suy luận toán học, tư. bậc lẻ, bậc chẵn. Giáo viên cho học sinh thao luận và giải các bài tập trên lớp Cho học sinh lên bảng trình bày Học sinh khác nhận xét Giáo viên chốt lại...
 • 23
 • 3,270
 • 27

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V
... *Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5.PhầnI  IV GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5 *NỘI DUNG :Phần I : Luyện từ và ... so sánh, đảo ngữ)Bài tập 58: Hãy viết một đoạn văn (6 – 8 câu) tả cảnh mưa xuân.*Đáp án tham khảo: (TV5/ NC- Tr.1 78) Bài tập 59: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học ... đổ.c) Tuy gió thổi không mạnh nhưng cây vẫn đổ.d) Nếu Nam giỏi toán thì Bắc giỏi văn.e) Nam không chỉ giỏi toán mà Nam còn giỏi văn.*Đáp án: a) Chỉ quan hệ Nguyên nhân - kết quả.b) Chỉ quan hệ...
 • 20
 • 1,790
 • 12

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V
... *Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5.PhầnI  IV GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5 *NỘI DUNG :Phần I : Luyện từ và ... so sánh, đảo ngữ)Bài tập 58: Hãy viết một đoạn văn (6 – 8 câu) tả cảnh mưa xuân.*Đáp án tham khảo: (TV5/ NC- Tr.1 78) Bài tập 59: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học ... đổ.c) Tuy gió thổi không mạnh nhưng cây vẫn đổ.d) Nếu Nam giỏi toán thì Bắc giỏi văn.e) Nam không chỉ giỏi toán mà Nam còn giỏi văn.*Đáp án: a) Chỉ quan hệ Nguyên nhân - kết quả.b) Chỉ quan hệ...
 • 20
 • 2,247
 • 22

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI MON VAT LY 9

GIAO AN BOI DUONG HOC SINH GIOI MON VAT LY 9
... ⇔2 688 00 m1 = 42500 m2425002 688 0012mm = (2)- Thay (1) vào (2) ta được: 2 688 00 (m - m2) = 42500 m2⇔37632 - 2 688 00 m2 = 42500 m2 ⇔311300 m2 = 37632 ⇔m2 = 0,12 (Kg) Giáo ... 3600⇔m" = 0,629 (Kg) Giáo viên : phạm văn Cảnh Trường THCS Phong thịnh 28 TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013 -2014Bài 7: Khi thực hành trong phòng thí nghiệm, một học sinh cho một luồng ... mặt thoáng củanước trong bình là 100cm2 và khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Giáo viên : phạm văn Cảnh Trường THCS Phong thịnh 18 hS2S1TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2013...
 • 52
 • 1,479
 • 37

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5 potx

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5 potx
... chạ r i mà v n còn ng .ồ ẫ ủb) Căn phòng sáng choang ánh đi n.ệc) M t h ặ ồ sáng loáng d i ánh n ng.ướ ắd) L i g m ưỡ ươ sáng qu cắ .e) L a ử sáng r cự c góc tr i.ả ờ5.(1đ) V i m i t d i ... đ nh D. khô nắ ỗ ơ ễ ẻCâu 2: K t h p nào không ph i là m t t ?ế ợ ả ộ ừ A. bánh n ng B. bánh rán C. rán bánh D. rán n uướ ấCâu 3: (1/2đ) T nào không ph i là t ghép?ừ ả ừ A. nhanh nh n B. chân ... ọL p : ớĐi m:ể*Ti p theo các ph n tr c:ế ầ ướ Giáo án BDHSG môn Ti ng Vi t l p 4-5.Ph n I - Vế ệ ớ ầ GIÁO ÁN T NG H PỔ Ợ B i d ng HSG môn Ti ng Vi t l p 4-5 ồ ưỡ ế ệ ớ*N I DUNGỘ :Ph...
 • 32
 • 1,094
 • 10

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý lớp 9

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý lớp 9
... đây là những năm nhuận: 596 16 78 1 184 1600 180 0 184 2 189 8 1993 1995 1999 2002 2004 20 08 2009Đáp án: Những năm sau đây là năm nhuận:596 1 184 1600 180 0 2004 20 08 Câu 2: Một trận bóng đá ở nước ... chấm dứtchất thải gây phá hủy tầng Ôzôn.Trang 19 Giáo án Bồi dưỡng HSG Địa Lí 9 GV : Nguyễn Thành HiếuKẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG Môn: Địa Lí - Lớp 9 Giáo Viên: Nguyễn Thành HiếuBuổi Ngày dạy Nội ... 2007Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007DS (triệungười)77653.4 786 85. 8 79272.4 80 902.4 82 031.7 83 106.3 84 155. 8 85195Tỉ lệ GTDS (%)1.36 1.35 1.32 1.47 1.40 1.31 1.26 1.23a. Vẽ biểu...
 • 19
 • 407
 • 3

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 tham khảo
... båi dìng Häc sinh giái M«n Ng÷ v¨n 8 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎIMÔN: NGỮ VĂN 8 *****BÀI 1:KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN 1945A: YÊU CẦU: - Giúp học sinh có cái nhìn ... học lên án thơ cũ là khuôn sáo, trói buộc. Họ đòi hỏi đổi mới thi ca và sáng tác những bài thơ không hạn định về số câu, chữ -> Thơ mới. 18 Tµi liÖu båi dìng Häc sinh giái M«n Ng÷ v¨n 8 - ... văn lớp 8 trang 26 – 31) Bài tập 4 trang 66 (Nâng cao ngữ văn 8) C. PH ƯƠNG PHÁP: 1. Tư liệu Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự (SGK/72, sách ôn tập ngữ văn/ 48) Nâng cao ngữ văn 8, sổ...
 • 30
 • 5,645
 • 18

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS
... some accounts that you must check. Here are some accounts for you to check. 18 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ HANOI3) ... sandwiches,’ said his mother.13. ‘ Don’t go near the water, children,’ she said. 10 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ HANOI14. ... (telephone). you at once.4. If he (read) in bad light he will ruin his eyes. 13 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ HANOI5....
 • 35
 • 711
 • 9

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh tham khảo
... before 1 980 .Will + VThey will make Hondas here.Japan.Was/were + p.pHondas were made here.Was/were + being + p.pHondas were made then.Had + been + p.pHondas had been made here before 1 980 . ... postman has won a lot of money. 6. Why didn’t they hepl him? - 28 - 7. What time can the pupils hand in their papers? 8. How did the police find the lost little girl? 9. Take off your hat. ... do they……………………………………………………………………….? 8. Is maths taught in primary school? Do teachers…………………………………………………………………………? 9. Bell invented the telephone in 187 6. The telephone………………………………………………………………………...
 • 76
 • 418
 • 2

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 7
... Tiếng gió thổi- Tiếng cời nói- Tiếng bớc chânBài 2: Đọc một bài học trong SGK Toán, Vật lý hoặc Sinh học và cho biết trongcác bài học đó có nhiều từ tợng hình và tợng thanh không, tại sao?11( ... câu)14Ngày soạn:15/ 08/ 2012 Ngày dạy: Tiết 28, 29,30: *Phân biệt trợ từ, thán từ, tình thái từ * Luyện viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảmTiết 28 Phân biệt trợ từ, thán từ, tình thái ... túng.g. Có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ!h. Tôi chỉ ốm có một trận đấy thôi. Một trận đúng hai tháng mời támngày, ông giáo ạ!( * từ gạch chân)15Bài 2: Tìm các thán từ trong những câu...
 • 20
 • 3,019
 • 13

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP