Tài liệu về : “Bài tập chuỗi phản ứng hữu cơ

Tài liệu Bài tập chuỗi phản ứng doc

Tài liệu Bài tập chuỗi phản ứng doc
... THÀNH CHUỖI PHẢN ỨNG. Bài 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:1. KMnO4 + HClđ 2. MnO2 + HClđ 2. PbO2 + HClđ 4. KClO3 + HClđ 5. NaClO + HClđ 5. CaOCl2 + HClđ Bài ... phương trình phản ứng: 1. NaOH + F2 2. NaOH + Cl2 → 3. NaOH + Cl2 → (đun nóng) 4. NaOH + Br2 → 5. NaOH + I2 → 6. Ca(OH)2 + Cl2 Bài 3. Dự đoán sản phẩm của các phản ứng sau đây:1. ... C1↑ + D1 + E1.9. C1 + NaBr Bài 6. Viết 5 dãy phản ứng có dạng: Cl2 → A → B → C → A → Cl2. Bài 7. Viết 5 phương trình ở dạng: BaCl2 +…….→ NaCl + …… Bài 8. Tìm chất thích hợp:1. X1...
 • 2
 • 1,907
 • 49

Sử dụng các phản ứng hữu mang tên người để xây dựng hệ thống bài tập tổng hợp các chất trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT luận văn thạc sỹ hóa học

Sử dụng các phản ứng hữu cơ mang tên người để xây dựng hệ thống bài tập tổng hợp các chất trong bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT luận văn thạc sỹ hóa học
... với dạng bài tập này, cần nắm vững chế của các phản ứng hữu cơ, biệt tính lập thể của phản ứng. Dựa vào gợi ý của đề bài ở các tác nhân, ta có thể dự đoán được chế của phản ứng. Ví dụ ... và tổng hợp chất hữu cơ, ở dạng bài tập này, các điều kiện phản ứng và tác nhân được đề bài nêu rõ. Với dạng bài tập dễ và tường minh, đề bài cho dưới dạng sơ đồ. Với dạng bài khó hơn, đề sẽ ... chất hữu Đây là một dạng bài tập sử dụng rất nhiều chế phản ứng. Thông thường đề bài yêu cầu xác định cấu trúc của chất cuối cùng hoặc của các chất trung gian. Khác với dạng bài tập điều...
 • 195
 • 825
 • 19

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))
... Fe2(SO4)3,FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số lượng phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử làA. 5 B. 6 C. 7 D. 8Câu 27(A-07): Cho các phản ứng sau:a) FeO + HNO3đặc nóng ... 4,5Câu 3: Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+A. nhận 1 mol electron B. nhường 1 mol electronC. nhận 2 mol electron D. nhường 2 mol electronCâu 4: Trong phản ứng: KClO3 ... hoáCâu 5: Trong phản ứng: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Số phân tử HNO3 đóng vai trò chấtoxi hoá là: A. 8 B. 6 C. 4 D. 2 Câu 6: Khi tham gia vào các phản ứng hoá học, nguyên...
 • 4
 • 9,306
 • 749

bài 23 phản ứng hưu

bài 23 phản ứng hưu cơ
... Cho các phản ứng sau phản ứng nào là Củng cố . Cho các phản ứng sau phản ứng nào là phản ứng thế, phản ứng nào là phản ứng cộng, phản phản ứng thế, phản ứng nào là phản ứng cộng, phản ứng nào ... khái niệm phản ứng cộng là gì ? Khái niệm phản ứng cộngKhái niệm phản ứng cộng.. Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu kết hợp ... Bài 23 Tiết 32Ph n ng H u cả ứ ữ ơ I-PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HỮU CƠI-PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HỮU CƠ1. Phản ứng thế1. Phản ứng thế . . CH4 + Cl2 →askt 3CHCL + HCLVÍ Dụ 1Phản...
 • 14
 • 133
 • 2

LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỰA CHỌN, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG OXI HÓA- KHỬ (PHẦN VÔ CƠ-BAN KHTN) NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC NHẬN THỨC VÀ TƯ DUY CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... ngữ bài tập được dùng theo quan niệm này.2. Tác dụng của bài tập hóa học. Bài tập hóa học (BTHH về pư oxh - khử phần vô cơ- ban KHTN ) cần được quan tâm, chú trọng hơn nữa trong các bài học ... cứu bài tập hóa học, trên sở hoạt động tư duy của hs, từ đó đề ra pp sử dụng bài tập hóa học trong giảng dạy cũng như bài tập nêu ra vấn 1- Tạo điều kiện phát triển tư duy hs: khi giải bài ... thống bài tập đó chúng tôi đề xuất pp sử dụng bài tập hóa học làm phương tiện rèn luyện, phát huy năng lực nhận thức và tư duy qua việc hướng dẫn giải một số 20 bài tập tiêu biểu và dùng bài tập...
 • 169
 • 424
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP