Tài liệu về : “Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn ngữ văn lớp 9

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn anh văn lớp 9 năm 2007 - 2008 pdf
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Năm học: 2007 – 2008 - Ngày thi: 05/ 03/ 2008 MÔN THI: TIẾNG ANH - Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC SỐ ĐIỂM ... include) _______‘green’ thinking in the designs for the games. A large transport link into central London will be built, but it (5 not start) ______ yet. The facilities for the 199 2 Barcelona Olympics ... these (6) f……. . For one thing, adults know more about the world and therefore are able to understand meanings more easily than children. Moreover, adults can use logical thinking to help themselves...
 • 5
 • 747
 • 31

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý lớp 9 năm 2007 - 2008 ppt

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý lớp 9 năm 2007 - 2008 ppt
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Năm học: 2007 - 2008 Ngày thi 05 tháng 03 năm 2008 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : VẬT LÝ Thời gian làm bài: ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Năm học: 2007 - 2008 Ngày thi 05 tháng 03 năm 2008 HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN : VẬT LÝ ĐỀ CHÍNH THỨC ( Bản hướng dẫn này ... thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chữ ký Giám thị số 1 Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R B A C + - U A U B C R 1 R 2 + - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC...
 • 4
 • 321
 • 8

Tài liệu de thi hoc sinh gioi cap huyen mon tv lop 5

Tài liệu de thi hoc sinh gioi cap huyen mon tv lop 5
... ĐỀ THI HSG HUYỆN NĂM HỌC: 20 09- 2010 MÔN TIẾNG VIỆT: LỚP 5 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian chép đề) Câu 1: Xác địng từ loại của các từ in đậm ... thế giới về hoà bình về hoà bình sẽ trở thành hiện thực. Câu 2: Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: a) Sau tiếng chuông chùa, mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc. b) ... Hoàng Phủ Ngọc Tường) Em hãy cho biết đoạn văn trên có những hình ảnh và âm thanh nào có sức gợi tả sinh động? Gợi tả được điều gì? Câu 5: Tập làm văn Đêm, Dế Mèn tỉnh giấc- khát quá! Chú bèn...
 • 3
 • 958
 • 8

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh môn tiếng Anh lớp 9 THCS (2008-2009) doc

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi vòng tỉnh môn tiếng Anh lớp 9 THCS (2008-2009) doc
... ĐỀ THI CHÍNH THỨC UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2008-20 09 Môn thi: TIẾNG ANH Ngày thi: 20/03/20 09. Thời gian làm bài: 90 phút. (Đề thi ... END=== UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH Trang 4 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LỚP 9 NĂM HỌC 2008-20 09 Môn: Tiếng Anh ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Thang điểm 100, ... của câu không thay đổi. 96 . Gary is the best guitarist in the class  No one else …………… 97 . Lan was sick but she still went to class yesterday  Despite ………………. 98 . People think that doing morning...
 • 6
 • 392
 • 31

Bài giảng De thi hoc sinh gioi cap huyen + Dap an Mon Toan 4

Bài giảng De thi hoc sinh gioi cap huyen + Dap an Mon Toan 4
... điểm) Lớp 4A, 4B, 4C của một trường tiểu học 95 học sinh. Biết rằng nếu thêm 7 học sinh nữa vào lớp 4C thì sẽ bằng số học sinh lớp 4B và số học sinh lớp 4A là 32 em. Hỏi số học sinh lớp 4B ... 150 x 21 X = 3150 0,25 7 3 Bài giải 1,5 Tổng số học sinh lớp 4B và 4C là: 95 - 32 = 63 (học sinh) 0,5 Số học sinh lớp 4C là: (63 - 7) : 2 = 28 (học 0,5 ... Đề thi häc sinh giái cÊp huyÖn n¨m häc 2010-2011 Môn: Toán lớp 4 Thời gian làm bài: 60 phút 1. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Bài...
 • 3
 • 180
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP