Tài liệu về : “Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải

Bài tập kiểm toán căn bản lời giải

Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải
. định được xem như là: a. Kiểm toán BCTC b. Kiểm toán tuân thủ c. Kiểm toán thực hiện - 1- Bài tập Kiểm toán đại cương d. Kiểm toán hoạt động 9. Ý nghĩa. a. Kiểm toán hoạt động b. Kiểm toán tuân thủ c. Kiểm toán BCTC d. Kiểm toán độc lập II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI, GIẢI THÍCH 1. Việc một công ty nhỏ được kiểm toán...
 • 15
 • 22,461
 • 183

Bài tập môn marketing căn bản (có lời giải)

Bài tập môn marketing căn bản (có lời giải)
... người trả lời phải suy nghĩ nhiều và thể đưa ra phương ánkhông chính xác với bản thân họ. Cố gắng đừng để người trả lời phỏng vấnrơi vào tình huống như đi thi trắc nghiệm, số gắng trả lời mà ... bông < mua <10 bông5. Bạn muốn gói thành bó hoa và thêm các loại hoa phụ đi kèm không ? a. b. Không6. Bạn muốn giao hoa tận nhà không ? a. b. Không- Qúa trình khảo sát ... quỹđầu tư khu vực (quỹ đầu tư vào quỹ) thì thể vì họ thể giảm bớt đầu tưtại các thị trường khác để chuyển sang thị trường Việt Nam*) Nếu 50 triệu em sẽ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh...
 • 15
 • 2,299
 • 44

Bai tap kiem toan can ban

Bai tap kiem toan can ban
... cáo kiểm toán là: a. Chủ phần hùn b. KTV chính phụ trách cuộc kiểm toán c. Bất kỳ KTV nào tham gia cuộc kiểm toán d. Chủ phần hùn và KTV chính phụ trách cuộc kiểm toán - 3- Bài tập Kiểm toán ... Chuẩn mực kiểm toán là hợp lý nhất: a. Chuẩn mực kiểm toán là những điều kiện tiền đề để Công ty kiểm toán thể ký hợp đồng kiểm toán với khách hàng. b.Chuẩn mực kiểm toán là văn bản hướng ... Trưởng phòng kiểm toán nội bộ b.Ban giám đốc ngân hàng c. Kế toán trưởng d .Kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC này 7. Các thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ a. Kiểm toán các chi...
 • 14
 • 2,601
 • 4

bài tập kiểm toán căn bản

bài tập kiểm toán căn bản
. Bài tập Kiểm toán căn bản Bài tập Kiểm toán căn bản  GV : NCS.ThS Phan Thanh Hải  Kiểm toán căn bản là môn học. Nội kiểm và ngoại kiểm. b. Kiểm toán trước, kiểm toán sau, kiểm toán hiện thời. c. Kiểm toán thường kỳ, kiểm toán định kỳ, kiểm toán bất thường. d. Kiểm toán...
 • 37
 • 5,544
 • 33

Bài tập kiểm toán căn bản,kiểm toán nội bộ

Bài tập kiểm toán căn bản,kiểm toán nội bộ
... 20.050.000Yêu cầu: Phát hiện sai sót thể trong việc lập bảng cân đối kế toán tại ngày 20/9/N và lập bảng cân đối kế toán mới. Bài 22: Bài tập tổng hợpAnh (chị) đang kiểm toán tài chính năm 2000 của ... Số liệu đã đến ngày kiểm toán nh sau:A. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/năm N (những số liệu đã đợc kiểm toán và lợc bỏ khoản mục không số d và rút gọn).Bảng cân đối kế toán Ngày ... thủ tục kiểm toán thích hợp để phát hiện các sai sót nêu trên. Bài tập 17: Bài tập nghiệp vụKhi kiểm toán về TSCĐ của Công ty Sông Hơng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/1999, kiểm toán viên...
 • 23
 • 1,086
 • 5

Bài tập kiểm toán căn bản

Bài tập kiểm toán căn bản
... kiểm toán BCTC năm 96 650,000.00 3316 Phải trả ngời bán " ;kiểm toán& quot; 650,000.00 Ghi đảo bút toán chi phí phải trả cho kiểm toán 335 Điều chỉnh, Hoá đơn phải thu " ;Kiểm toán& quot; ... hạch toán Thu ngân đã trên bảng kê ngân hàng Thu ngân đã hạch toán nhng cha nhng cha đợc hạch toán 0.00 trên bảng kê ngân hàng 303,064.21 261,105.36 261,105.36Số d kế toán ngày ... 313131TổngSố d kế toán ngày 31/12/96 152,103.94Bảng kê ngân hàng ngày 31/12/96-41,958.85 Chi tiêu đã hạch toán nhng cha Chi tiêu trên bảng kê ngân hàng nhng 0.00trên bảng kê ngân hàng...
 • 28
 • 1,002
 • 10

bài tập kế toán quản trị lời giải

bài tập kế toán quản trị có lời giải
... Bài 1: Công ty A tài li u c a 2 b ph n ph c v : (1.000 đ ng)ệ ủ ộ ậ ụ ụ ồ Ch tiêuỉ PX ĐI NỆ PXSCChi ... (đvt)ế ạ- SXC ( Th c t ) : 65x 140 = 9.100 (đvt)ự ế- QLDN ( TT) : 65 x 40 = 2.600 (đvt) Bài 2:Công ty B tài li u c a 3 b ph n ph c v ( ĐVT: 1.000 đ ng)ệ ủ ộ ậ ụ ụ ồ- K ho ch:ế ạT đi nổ ệ ... : 46,5 x 155= 7.207,5 (đvt)ấ- Cung c p cho QLDN : 46,5 x 55 = 2.557,5 (đvt)ấ Bài 3: DN Thành Toàn xu đ gia d ng thông tin v đ nh m c nh sau:ấ ồ ụ ề ị ứ ưKho n m cả ụ L ng đ nhượ ị m cứGiá...
 • 7
 • 5,804
 • 185

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP