Tài liệu về : “Excel ve do thi va ham nang cao

Vẽ đồ thị khớp hàm đơn giản bằng microsoft excel

Vẽ đồ thị và khớp hàm đơn giản bằng microsoft excel
... bằng Microsoft Excel Thread này lập ra nhằm giúp các bạn có những thao tác đơn giản để vẽ đồ thị và có những xử lý số liệu đơn giản, bằng những phần mềm thông dụng, ví dụ như Excel Qua vòng ... thấy các bạn học sinh chưa rõ về điều này rất nên tham khảo thread này!Ví dụ về cách sử dụng công cụ vẽ đồ thị và khớp hàm của Microsoft Excel, cái nàythì hầu như ai cũng có:Ví dụ như ta ... 2 cột A và B trên Excel cần xác định sự phụ thuộc tuyến tính của Y vào X dạngY=A.X+B, thuật toán để tìm ra A và B là phép hồi quy tuyến tính, có thể xem chi tiết tại đây. Excel có thể giúp...
 • 6
 • 167
 • 3

Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị của hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
... Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số bậc hai:y= x2 - 4x + 33/ Bài mới:T/g Hoạt đông của GV Hoạt động của HS Ghi bảng15’ HĐ1: Ứng dụng đồ thị để khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị ... Sơ đồ khảo sát hàm số ( sgk)15’ HĐ3: Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số y= x3 + 3x2 -4CH1: TX ĐCH2: Xét chiều biến thi n gồm những bước nào?CH3: Tìm các giới hạnCH4: lập ... KHẢO SÁT SỰ BIẾN THI N VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐTIẾT 1+2: SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ - KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC BAI/ Mục tiêu:Về...
 • 4
 • 363
 • 3

Tài liệu KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ TIẾT 1+2: SƠ ĐỒ KHẢO pdf

Tài liệu KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ TIẾT 1+2: SƠ ĐỒ KHẢO pdf
... Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số bậc hai: y= x2 - 4x + 3 3/ Bài mới: T/g Hoạt đông của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 15’ HĐ1: Ứng dụng đồ thị để khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ ... đồ khảo sát hàm số ( sgk) 15’ HĐ3: Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số y= x3 + 3x2 -4 CH1: TX Đ CH2: Xét chiều biến thi n gồm những bước nào? CH3: Tìm các giới hạn ... KHẢO SÁT SỰ BIẾN THI N VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ TIẾT 1+2: SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ - KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC BA I/ Mục...
 • 4
 • 640
 • 9

Tài liệu KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ TIẾT 1+2: SƠ ĐỒ KHẢO doc

Tài liệu KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ TIẾT 1+2: SƠ ĐỒ KHẢO doc
... Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số bậc hai: y= x2 - 4x + 3 3/ Bài mới: T/g Hoạt đông của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 15’ HĐ1: Ứng dụng đồ thị để khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ ... đồ khảo sát hàm số ( sgk) 15’ HĐ3: Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số y= x3 + 3x2 -4 CH1: TX Đ CH2: Xét chiều biến thi n gồm những bước nào? CH3: Tìm các giới hạn ... KHẢO SÁT SỰ BIẾN THI N VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ TIẾT 1+2: SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ - KHẢO SÁT HÀM SỐ BẬC BA I/ Mục...
 • 4
 • 366
 • 2

CHUYÊN ĐỀ I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ. docx

CHUYÊN ĐỀ I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ. docx
... sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số  C b) Tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt: 323x 9x m 0.    Bài 4: Cho hàm số:  42y x –2x 2C a) Khảo sát sự biến thi n và vẽ ... là tham số. Tìm m để đường thẳng y1cắt đồ thị  mC, tại 4 điểm phân biệt có hoành độ nhỏ hơn 2. Bài 6: ( ĐH khối A 2010 ): Cho hàm số    32y x 2x 1 m x m 1 ,    m là tham ... 3yCx3 và đương thẳng : y x m  , biện luận theo tham số m số giao điểm của đồ thị  C và đườngthẳng  . Trung Tâm Luyện Thi & Bồi Dưỡng Văn Hóa Star http://maths.edu.vn ĐC:...
 • 80
 • 140
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP