Tài liệu về : “MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ppt

Tài liệu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ppt
... kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Km …thuộc Quốc lộ ….; (…2…) xin gửi kèm theo đơn đề nghị chấp thuật xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường ... giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ; - Căn cứ (…3 ) (nếu có); Nay (… 2….) đề nghị được chấp thuật xây dựng công trình thiết yếu (…5…) trong phạm vi bảo vệ kết ... NGHĨA VI T NAM (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / , ngày tháng năm 200 Mẫu: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG...
 • 4
 • 97
 • 0

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án nhóm A,nhóm B; dự án liên quan đến đường cao tốc, đường cấp cao, đường cấp I, đường quản lý theo quy chế riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ pptx

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án nhóm A,nhóm B; dự án liên quan đến đường cao tốc, đường cấp cao, đường cấp I, đường quản lý theo quy chế riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ pptx
... thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án nhóm A,nhóm B; dự án liên quan đến đường cao tốc, đường cấp cao, đường cấp I, đường quản lý theo quy chế riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao ... phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đường bộ Vi t Nam Cơ quan hoặc người có thẩm ... hiện TTHC: Phòng Giao thông thuộc Cục Đường bộ Vi t Nam Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị quản lý đường bộ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Sau...
 • 3
 • 90
 • 0

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Nhóm C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ từ đường cấp II trở xuống pptx

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Nhóm C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ từ đường cấp II trở xuống pptx
... thuận xây dựng công trình thiết yếu (Nhóm C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với Quốc lộ từ đường ... lý đường bộ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, có văn bản trả lời Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản đề nghị (bản chính) 2. Hồ sơ dự án hoặc Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật công trình thiết yếu ... TTHC: Phòng Quản lý giao thông thuộc Khu Quản lý đường bộ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị quản lý đường bộ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Sau...
 • 3
 • 98
 • 0

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương pptx

Tài liệu Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương pptx
... thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa ... an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ Bộ trưởng bộ giao thông vận tải Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn cứ Nghị định ... hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; ...
 • 4
 • 81
 • 0

Tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ ppt

Tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ ppt
... đường bộ; - Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm ... của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường ... dựng trong hành lang an toàn đường bộ; + Sơ đồ hiện trạng đoạn tuyến quốc lộ có xây dựng công trình trong HLATĐB; + Ý kiến của đơn vị quản lý đường bộ về hiện trạng đoạn tuyến quốc lộ có công trình...
 • 3
 • 59
 • 0

Tài liệu Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ pptx

Tài liệu Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ pptx
... trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư 13/2005/TT-BGTVT (bản chính) 3. Hồ sơ thiết ... Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Khu Quản lý đường bộ Cơ quan ... và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đảm bảo an toàn giao...
 • 7
 • 58
 • 0

Tài liệu Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý pptx

Tài liệu Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý pptx
... thi công Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp phép thi công (bản chính) Thành phần hồ sơ 2. Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông ... Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường địa phương và quốc lộ được ủy thác quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đường bộ Cơ quan có thẩm ... trình xin xây dựng v.v ) 4. Phương án thi công bảo đảm an toàn giao thông, thời gian thi công (bản chính) 5. Bản cam kết của chủ công trình tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu...
 • 6
 • 77
 • 0

Giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các quốc gia trong tiểu vùng Mê Công mở rộng thông qua phát triển kết nối hạ tầng giao thông đường bộ

Giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các quốc gia trong tiểu vùng Mê Công mở rộng thông qua phát triển kết nối hạ tầng giao thông đường bộ
... là phải xây dựng, cải thiện và nâng cấp cơ sở vật chất ở mỗi nước, trong đó giao thông giao thông đường bộ là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo ra các tuyến đường thông suốt kết nối ... với giao thông trong nước. Giao thông quốc tế tại Lào chiếm 36% trong khi giao thông trong nước là 64%, tỷ lệ này ở Vi t Nam lần lượt là 26% và 74%. Điều này chứng tỏ rằng mức độ kết nối, giao ... Republic of Viet Nam: Greater Mekong Subregion: East−West Corridor Project, ADB, 12/2009Dự án hành lang giao thông Đông – Tây không chỉ bao gồm xây dựng hạ tầng giao thông phần cứng (các công trình) ...
 • 89
 • 228
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP