Tài liệu về : “Phan tich hieu qua hoat dong tin dung ngan hang sacombank CN kien giang

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
... vay.4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA QUA CÁC CHỈ TIÊU4.3.1. Vòng quay vốn tín dụngBảng 17: VÒNG QUAY VỐN TÍN DỤNG DN N&V Chỉ tiêu Đvt 2005 2006 2007Doanh số ... 495.086 372.584Vòng quay vốn tín dụng (1)/(2) Vòng 3,27 5,71 7,10Vòng quay vốn tín dụng DN N&V giúp ta đánh giá hiệu quả hoạt động của đồng vốn tín dụng cho DN N&V qua tính luân chuyển ... này tăng nhanh qua 3 năm gần đây, tốc độ tăng nhanh nhất là trong năm 2006 tương đương với 139,88% so với năm 2005.Biểu đồ 6: Doanh số thu nợ DN N&V theo thành phần kinh tế Qua biểu đồ ta...
  • 25
  • 37
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP