Tài liệu về : “Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới

Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới

Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới
... V.1. Quá trình xích lại gần nhau của các tư tưởng kinh tế hiện đại QÚA TRÌNH XÍCH LẠI CỦA CÁC TƯ TƯỞNG KT HIỆN ĐẠI Các học thuyết của chủ nghĩa tự do mới I – LT trọng tiền hiện đại ở Mỹ II ... lg sx là kết quả của chi phí, chi phí mang lại kích thích kt  Nhiệm vụ của nhà nc là xây dựng các đk để các yếu tố kích thích kt xuất hiện  tăng chi phí  tăng cung  cầu mới  Con đg để tăng ... lg có tính linh hoạt để cung-cầu cân bằng ở các thị trg  Vì giá cả và tiền lg linh hoạt nên hầu hết thất nghiệp là tự nguyện  Trình độ hiểu biết của l/đ sẽ ảnh hưởng tới tình hình thất nghiệp...
 • 1
 • 419
 • 8

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới pot

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới pot
... và do đó tác động đến chu kỳ thất nghiệp và do đó tác động đến chu kỳ kinh tế. kinh tế. 3.1. Các thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới ở Mỹ3.1. Các thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự ... kinh tế thị trường tự do, “sức mạnh tự do , kinh tế thị trường tự do , kinh tế thị trường xã hội” … do , kinh tế thị trường xã hội” …CHƯƠNG 7HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TỰ DO MỚI ... lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới ở Mỹ - - Ủng hộ tự do kinh doanh, ủng hộ chế độ tư Ủng hộ tự do kinh doanh, ủng hộ chế độ tư hữu, bảo vệ quyền tự do hoạt động của doanh hữu,...
 • 29
 • 508
 • 2

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN
... /44 Phần thứ hai HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GI NG VIEÂN: CHU NAM HAÛIẢ 2 2 /44 /44 Chương 4 HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ ... bén. Thứ tư: Làm cho giao lưu kinh tế văn hóa giữa các địa phương, các ngành ngày càng phát triển. Thứ năm, xóa bỏ tính bảo thủ trì trệ của kinh tế tự nhiên. 10 10 /44 /44 ... /44 /44 1. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá a. Khái niệm - Kinh tế tự nhiên: Là một hình thức tổ chức kinh tế mà mục đích của những người sản xuất ra sản phẩm là...
 • 44
 • 1,020
 • 15

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất bản Chủ Nghĩa

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản Chủ Nghĩa
... HAI Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa1/ Điều kiện ra đời và tồn tại của ... tế cơ bản của CNTB và vận dụng vào việc lý giải các vấn đề trong nền kinh tế. -Vạch rõ bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản thông qua học thuyết giá trị và giá trị thặng dư. Từ đó lý giải ... dụng của quy luật giá trịMột là, điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. + Điều tiết sản xuất tức là điều hòa, phân bổ các yếu tố sản xuất giữa các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. +...
 • 56
 • 811
 • 9

Bài giảng môn nguyên lý II HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT BẢN CHỦ NGHĨA

Bài giảng môn nguyên lý II HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
... NL MÁC PHẦN THỨ IIHỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨACHƯƠNG 4. HỌC THUYẾT GIÁ TRỊI. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG ... kinh tế cơ bản của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa là quy luật giá trị thặng dư. a. Thế nào là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản?Quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt ... kiến, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa như ở Anh, Mỹ, Pháp v.v. - Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa. Nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải thuê ruộng đất của địa chủ và thuê công nhân...
 • 74
 • 524
 • 0

Phần 2 Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất bản chủ nghĩa - Chương VI Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa bản độc quyền và chủ nghĩa bản độc quyền nhà nước doc

Phần 2 Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa - Chương VI Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước doc
... phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sốngCơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng dịch vụ hoá công nghệ caoChương VI Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản ... địae. Sự phân chia lãnh thổ giữa các cường quốcChiến tranhThế giớiPhần 2 Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 20a. Mối quan hệ giữa cạnh ... lãi để đưa vào những ngành kinh doanh có hiệu quả hơnBa là: làm chỗ dựa cho sự điều tiết kinh tế tư bản chủ nghĩa theo những chương trình nhất địnhChức năng của doanh nghiệp nhà nướcb....
 • 45
 • 1,107
 • 11

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG ppt

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNG ppt
... vào kinh tế Tư tưởng Nhà nước can thiệp vào kinh tế vào kinh tế được kinh tế học tư sản hiện đại vào kinh tế được kinh tế học tư sản hiện đại vận dụng.vận dụng.HỌC THUYẾT KINH TẾ HỌC THUYẾT ... HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNGCỦA CHỦ NGHĨA TRỌNG THƯƠNGCHƯƠNG 2CHƯƠNG 21. 1. Hoàn cảnh ra đời và các đặc điểm kinh tế Hoàn cảnh ra đời và các đặc điểm kinh tế Xuất hiện ... nước Anh,Ở nước Anh, để tích lũy tiền tệ các nhà kinh để tích lũy tiền tệ các nhà kinh tế học như T.Mun chủ trương khuyến khích tế học như T.Mun chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất...
 • 16
 • 240
 • 7

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT BẢN CHỦ NGHĨA ppt

HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA ppt
... DỤNGGIÁ TRỊCÁC CHƯƠNG TRONG PHẦN HAIChương 1: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊChương 2: HỌC THUYẾT KINH TẾ GIÁ TRỊ THẶNG DƯChương 3: HỌC THUYẾT KINH TẾ VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ... dụng mới được thực hiện.PHẦN THỨ HAIHỌC THUYẾT KINH TẾCỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNINVỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤTTƯ BẢN CHỦ NGHĨANgười biên sọan: TS NGUYỄN VĂN NGỌCHÀNG HÓA VÀ HAI THUỘC TÍNH CỦA ... biến nhất của của cải trong xã hội tư bản.- Hàng hóa là tế bào kinh tế trong đó chứa đựng mọi mầm móng mâu thuẫn của CNTB- Phân tích hàng hóa là phân tích cái cơ sở của tất cả các phạm...
 • 75
 • 1,019
 • 5

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất bản chủ nghĩa ppt

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ppt
... cổ" của xã hội phong kiến, đoạn tuyệt vời nền kinh tế tự nhiên, tự túc, tự cấp chuyển nền kinh tế tự nhiên, tự túc, tự cấp chuyển sang phát triển kinh tế hàng hoá t bản chủ sang phát triển kinh ... liên hệ kinh tế giữa các đơn vị, các ngành, các lĩnh vực hệ kinh tế giữa các đơn vị, các ngành, các lĩnh vực ngày càng chặt chẽ làm cho các quá trình sản ngày càng chặt chẽ làm cho các quá ... II. chủ nghĩa t bản độc quyền nhà nớc chủ nghĩa t bản độc quyền nhà nớc Iii. vai trò, hạn chế và xu hớng vận động của chủ nghĩa Iii. vai trò, hạn chế và xu hớng vận động của chủ nghĩa...
 • 42
 • 156
 • 1

CHƯƠNG VI HỌC THUYẾT KINH TẾ VỀ CHỦ NGHĨA BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚ pptx

CHƯƠNG VI HỌC THUYẾT KINH TẾ VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚ pptx
... ở các nướcnhập khẩu tư bản2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của ... chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước1. Nguyờn nhõn hỡnh thnh v bn cht ca chngha t bn c quyn nh nc Các nhà nớc trớc chủ nghĩa t bản: Chủ nghĩa t bảntrong giaiđoạn tự do cạnh tranh Chủ nghĩa ... siêu kinh tế Vai trò của nhà nớc chỉ dừnglại ở việc điều tiết bằng thuếvà pháp luậtThuế, pháp luậtĐiều tiết các xí nghiệp thuộckhu vực kinh tế nhà nớcDùng đòn bẩy kinh tế vào các khâu của...
 • 44
 • 1,180
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP