Tài liệu về : “MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

MẪU PHIẾU BỔ SUNG LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (từ tháng/năm... … … đến tháng/năm… …) pdf

MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (từ tháng/năm... … … đến tháng/năm… …) pdf
... đơn vị có thẩm quyền quản CCVC ………. 2D/BNV-2008 Số hiệu công chức, viên chức ………………………… Cơ quan, đơn vị sử dụng CCVC ……………………… PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (từ tháng/năm … … ... sinh: ……………….Giới tính (Nam/nữ) 3) Chức vụ (chức danh) hiện tại: (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) 4) Ngạch công chức (viên chức) : ………………………. Mã ngạch: 5) Bậc ... cấp chức vụ: ……. Phụ cấp khác: …… 6) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …… /… /… Ngày chính thức: …./… /…… I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Từ tháng năm đến tháng năm Chức...
  • 3
  • 421
  • 3

MẪU PHIẾU BỔ SUNG LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (từ tháng/năm... … … đến tháng/năm… …) doc

MẪU PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (từ tháng/năm... … … đến tháng/năm… …) doc
... đơn vị có thẩm quyền quản CCVC ………. 2D/BNV-2008 Số hiệu công chức, viên chức ………………………… Cơ quan, đơn vị sử dụng CCVC ……………………… PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (từ tháng/năm … … ... sinh: ……………….Giới tính (Nam/nữ) 3) Chức vụ (chức danh) hiện tại: (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) 4) Ngạch công chức (viên chức) : ………………………. Mã ngạch: 5) Bậc ... cấp chức vụ: ……. Phụ cấp khác: …… 6) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …… /… /… Ngày chính thức: …./… /…… I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Từ tháng năm đến tháng năm Chức...
  • 3
  • 326
  • 1

XK: Mẫu sơ yếu lịch công chức (A3)

XK: Mẫu sơ yếu lý lịch công chức (A3)
... quy, tại chức, chuyên tu , bồi dỡng/ Văn bằng: Tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, kỹ s.27) Tóm tắt quá trình công tácTừ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, ... thậtNgày tháng năm Xác nhận của cơ quan quản Bộ, Tỉnh: Đơn vị trực thuộc: Đơn vị cơ sở: Sơ yếu lịch 2C/TVTW-98 Số hiệu cán bộ, công chức 1) Họ và tên khai sinh: . 2) Các tên gọi ... Ngoại Ngữ: 18) Công tác chính đang làm: 19) Ngạch công chức: Bậc Lơng: Hệ số: Từ / / 20) Danh hiệu đợc phong: 21) Sở trờng công tác: Công việc làm lâu nhất: 22) Khen Thởng: 23) Kỷ Luật:...
  • 3
  • 2,354
  • 85

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP