Tài liệu về : “Câu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Đề cương ôn tập môn kinh tế phát triển

Đề cương ôn tập môn kinh tế phát triển
... trưởng kinh tế CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG V Câu 1: (4.0 điểm) Vì sao ở Việt Nam cần phải hỗ trợ cho NN, NT, nông dân….? Giảipháp?0.5 – KN sản xuất NN, KINH Tế hgd ndPhải hỗ trợ cho NN, nông thôn, nông ... phản ánh 3 phương diện: thu nhập (kinh tế) - phúc lợi xã hội (y tế - giáodục)CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG VII Câu 1 (3.0 đ): Sản phẩm XD có quy mô lớn kết cấu phức tạp(0.5) + SP quy mô lớn kết ... chưa phản ánh sự biến đổi vềchất của nền kinh tế. Để phát triển kinh tế, ngoài việc tăng trưởng còn cần đạt được mộtcơ cấu kinh tế hợp lý một xã hội tiến bộ.Tăng trưởng kinh tế có thể thực...
 • 23
 • 2,446
 • 30

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... không giới hạn quy mô, lĩnh vực địa bàn.Đại diện cho kinh tế tập thể là giai cấp nông dân tập thể các tập thể lao động khác.Hình thức tổ chức kinh tế nòng cốt phổ biến của kinh tế tập ... với mức độ phạm vi phù hợp, ngày càng giữ vững vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.Hai là, Kinh tế tập thể Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế bao gồm những cơ sở kinh tế do người ... hội X XI của Đảng đã xác định: Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế .Bốn là, Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là thành phần kinh tế...
 • 33
 • 353
 • 22

Tài liệu ôn tập Môn: Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập Môn: Kinh tế chính trị
... ra79+ Tài nguyên vốn+ Thể chế chính trị - Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế ổn định gắn liền với hoàn chỉnh cơ cấu thể chế kinh tế - Nội dung của tăng trưởng kinh tế: Sự tăng trưởng ... thị trường là kinh tế hàng hoá phát triển ở trình độ cao, không phải bất cứ kinh tế hàng hoá nào cũng là kinh tế thị trường.4. Đặc trưng những ưu thế của kinh tế hàng hoá: Kinh tế hành hoá ... quan hệ kinh tế đều được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ được giải quyết thông qua tiền tệ, chịu sự chi phối của các qui luật kinh tế của thị trường gọi là kinh tế thị trường. Kinh tế thị...
 • 127
 • 219
 • 4

Tài liệu ôn tập môn Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập môn Kinh tế chính trị
... kiện kinh tế nhất định. Phân biệt giữa Qui luật kinh tế Chính sách kinh tế: + Qui luật kinh tế hoạt động khách quan, con người nhận thức, vận dụng đưa ra các chính sách kinh tế + Chính ... TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ ♣ VẤN ĐỀ I: SẢN XUẤT VÀ TÁI SẢN XUẤT XÃ HỘI 1. Vì sao Mác khẳng định: Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại phát ... QUY LUẬT GIÁ TRỊ 1) Quy luật kinh tế: Quy luật kinh tế đó là sự phản ánh mối quan hệ nhân quả, tất yếu, khách quan, bền vững, lắp đi lắp lại của các hiện tượng quá trình kinh tế. Phân...
 • 91
 • 228
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP