Tài liệu về : “Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ
... CÔNG TY CỔ PHẦN 2T&I VIỆT NAM VINA2T&I.,JSC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc Hà Nội, ngày .06. Tháng 10. năm 2010 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ - Căn ... thanh toán cho Công ty Cổ phần 2T&I Việt Nam số tiền là: (Bốn triệu bảy trăm mười chín nghìn tám trăm đồng) Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 02 bản làm cơ sở ... làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty Cổ phần 2T&I Việt Nam không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp...
 • 2
 • 42,489
 • 406

Mẫu biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường

Mẫu biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
... động trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp; bảng tổng hợp tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.2. Thông tin về công tác bảo vệ ... mặt bằng sản xuất; số lượng công nhân sản xuất; tóm tắt quy trình công nghệ sản xuất; sản phẩm và công suất hoạt động /công suất thiết kế; tình trạng thiết bị hiện nay (công nghệ mới, cũ, lạc hậu,…); ... Phụ lục 8Mẫu biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng...
 • 4
 • 5,975
 • 27

MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH

MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH
... BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH 1. Tên công trình 2. Tên tổ khoan 3. Thành phần trong tham gia nghiệm thu công trình gồm có: - Cán bộ kỹ thuật phụ trách công trình. (CNĐA)………………………………………………………...
 • 1
 • 5,951
 • 19

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU THU NỘP BHXH, BHYT

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU THU NỘP BHXH, BHYT
... giảm 3.4 Nợ kỳ trước chuyển sang 3.5 Lãi chậm đóng phát sinh 4 Số tiền đã nộp 5 Số tiền còn nợ Trong đó: Lãi chậm đóng Hai bên đã thống nhất thông qua biên bản đối chiếu thu nộp, Biên bản được ... Mẫu số: C05-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU THU NỘP BHXH, ... (bà): ………………………………………………….., 2. Ông (bà): …………………………………………….……., Chúng tôi đã tiến hành lập biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT (từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm……), cụ thể như sau: STT...
 • 1
 • 757
 • 1

Tài liệu Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành" docx

Tài liệu Biểu mẫu:
... :- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số : Ngày (theo mẫu 16, Quyết định : /2003/QĐ-UB)- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số : Ngày của : 1 Mẫu ... kiểm tra : - Cán bộ kiểm tra : Nội dung kiểm tra :1. Hiện trạng công trình :- Công trình :- Số tầng : Chiều cao công trình : m- Kết cấu : - Diện tích xây dựng tầng trệt : - Tổng diện ... (HUYỆN) Số: ___ /_____CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN 1KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNHCăn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm...
 • 2
 • 2,240
 • 11

Tài liệu Mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành pdf

Tài liệu Mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành pdf
... :- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số : Ngày (theo mẫu 16, Quyết định : /2003/QĐ-UB)- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số : Ngày của : 1 Mẫu ... kiểm tra : - Cán bộ kiểm tra : Nội dung kiểm tra :1. Hiện trạng công trình :- Công trình :- Số tầng : Chiều cao công trình : m- Kết cấu : - Diện tích xây dựng tầng trệt : - Tổng diện ... (HUYỆN) Số: ___ /_____CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN 1KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNHCăn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm...
 • 2
 • 1,018
 • 2

Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành" pdf

Tài liệu Biểu mẫu
... :- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số : Ngày (theo mẫu 16, Quyết định : /2003/QĐ-UB)- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số : Ngày của : 1 Mẫu ... kiểm tra : - Cán bộ kiểm tra : Nội dung kiểm tra :1. Hiện trạng công trình :- Công trình :- Số tầng : Chiều cao công trình : m- Kết cấu : - Diện tích xây dựng tầng trệt : - Tổng diện ... (HUYỆN) Số: ___ /_____CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN 1KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNHCăn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm...
 • 2
 • 347
 • 0

MẪU BIÊN bản KIỂM TRA tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt

MẪU BIÊN bản KIỂM TRA tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt
... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày… tháng……. năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Thực hiện chủ trương của Chính phủ, ... xuất gạch ngói bằng lò thủ công trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận. Hôm nay, vào lúc ……………giờ ………. phút, ngày ………… /… … /2012. Thành phần Tổ kiểm tra tháo dỡ lò gạch thủ công của huyện, gồm: 1.…………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………… Đại diện Chủ cơ sở SXGN cam kết và đề nghị tháo dỡ lò gạch thủ công: Ông (bà) ………………………………………………………………… ………. Tên, Bảng hiệu cơ sở sản xuất (nếu có):…………………………………………… Giấy đăng ký kinh...
 • 2
 • 324
 • 0

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động
... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày… tháng……. năm 2012 BIÊN BẢN KIỂM TRA Tháo dỡ lò gạch thủ công, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động Thực hiện chủ trương của Chính phủ, ... xuất gạch ngói bằng lò thủ công trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận. Hôm nay, vào lúc ……………giờ ………. phút, ngày ………… /… … /2012. Thành phần Tổ kiểm tra tháo dỡ lò gạch thủ công của huyện, gồm: 1.…………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………… Đại diện Chủ cơ sở SXGN cam kết và đề nghị tháo dỡ lò gạch thủ công: Ông (bà) ………………………………………………………………… ………. Tên, Bảng hiệu cơ sở sản xuất (nếu có):…………………………………………… Giấy đăng ký kinh...
 • 2
 • 315
 • 0

Mẫu biên bản bàn giao tài sản và công nợ trước khi nghỉ việc

Mẫu biên bản bàn giao tài sản và công nợ trước khi nghỉ việc
... BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN VÀ CÔNG NỢHôm nay ngày ……/… …./……………., tại Công ty CP Ôtô Hyundai Thành Công VN, chúng tôi gồm có:A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG ... sản)II. BÀN GIAO CÔNG NỢ VỚI PHÒNG TCKT:Tt Nội dung Người nhận bàn giao. Kết luận Biên bản kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên. Biên bản được lập ... trên. Biên bản được lập thành …. (………….) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNGCÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔHYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
 • 2
 • 4,274
 • 48

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP