Tài liệu về : “Tiêu chuẩn ngành 14TCN59-2002

Nghiên cứu quy trình và thiết kế xử lý chất thải để đạt tiêu chuẩn ngành đối với trại chăn nuôi

Nghiên cứu quy trình và thiết kế xử lý chất thải để đạt tiêu chuẩn ngành đối với trại chăn nuôi
... thiết kế xử lý chất thải để đạt tiêu chuẩn ngành đối với trại chăn nuôi 3VII. Tài liệu tham khảo 32Nghiên cứu quy trình và thiết kế xử lý chất thải để đạt tiêu chuẩn ngành đối với trại chăn nuôiI. ... thiết kế xử lý chất thải để đạt tiêu chuẩn ngành đối với trại chăn nuôi 23Hình: mô hình hầm biogasNghiên cứu quy trình và thiết kế xử lý chất thải để đạt tiêu chuẩn ngành đối với trại chăn nuôi ... cuốn tô trát 2 lớp vữa mác 75 và Nghiên cứu quy trình và thiết kế xử lý chất thải để đạt tiêu chuẩn ngành đối với trại chăn nuôi 2MỤC LỤCMỤC LỤCTrangTrangI. Khử trùng bằng phương pháp vật...
 • 32
 • 92
 • 0

Thiết Kế Cầu Thép Theo 22TCN272-05 1 Tiêu chuẩn thiết kế:áp dụng tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05Chiều dài nhịp: ltt=27m.Khổ cầu:K=+2x1m.Tải trọng: hoạt tải 0.5HL93.Đoàn người: 300 dan/m2.

Thiết Kế Cầu Thép Theo 22TCN272-05 1 Tiêu chuẩn thiết kế:áp dụng tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05Chiều dài nhịp: ltt=27m.Khổ cầu:K=+2x1m.Tải trọng: hoạt tải 0.5HL93.Đoàn người: 300 dan/m2.
... Thiết Kế Cầu Thép Theo 22TCN272-05 1 Tiêu chuẩn thiết kế:ápdụng tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05Chiều dài nhịp:ltt=27m.Khổ cầu:K=+2x1m.Tải trọng: hoạt tải ... BTCTI.NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ CẦU THẾP1.Các Số Liệu Thiết kế: 1.1 Tiêu chuẩn thiết kế: áp dụng tiêu chuẩn ngành 22TCN 272-05 1.2 Chiều dài nhịp: ltt=27m. 1.3 Khổ cầu: K= 8+2x1m. ... 2. Nội dung thiết kế II. Nội dungA.Tổng quan 1. Chọn tiết diện 2. Thiết kế bản mặt cầu 3. Tiêu chuẩn thiết kế B. Thiết kế dầm chủ1. Chọn tiết diện 2. Tính toán nội lực 3. Kiểm toán dầm...
 • 3
 • 417
 • 16

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 54-87

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 54-87
... Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 54-87 www.vncold.vn www.vncold.vn www.vncold.vnwww.vncold.vn www.vncold.vn...
 • 64
 • 148
 • 2

Tiêu chuẩn ngành 222-95

Tiêu chuẩn ngành 222-95
... Tiêu chuẩn ngành 222-95 ...
 • 100
 • 184
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP