Tài liệu về : “tiet 21vung trung du-va mien nui bac bo

Tiet21-vung nui trung duva mien nui bac bo

Tiet21-vung nui trung duva mien nui bac bo
... Vùng trung du *Trung du và miền núi Bắc Bộ gồm tiểu vùng: Đông Bắc và Tây Bắc    Bắc : Trung Quốc  Tây : Lào  Đông : Vịnh Bắc bộ (Đông nam)  Nam : Đồng bằng Sông Hồng và vùng Bắc Trung ... téc miÒn nói Trung du B¾c Bé Đọc GHI NH Trung Du và miền núi Bắc Bộ có điều kiện giao lư u kinh tế xã hội với đồng bằng sông Hồng ,Bắc Trung Bộ , đồng thời với các tỉnh phía nam Trung Quốc ... tự nhiên vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ Chí tuyến Bắc   Lược đồ tự nhiên vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ -Dải đất chuyển tiếp giữa miền núi Bắc Bộ châu thổ sông Hồng gọi là trung du Bắc...
 • 18
 • 50
 • 0

Nghèo đói ở trung du miền núi Bắc Bộ _ thực trạng và giải pháp

Nghèo đói ở trung du miền núi Bắc Bộ _ thực trạng và giải pháp
... hoá của dân cư trong vùng trung bình thấp hơn so với các vùng khác. Trình độ trung bình ở các vùng núi sâu, nơi tập trung nhiều người nghèo nhất chỉ có trình độ văn hoá trung bình là lớp 3. Tỷ ... đói.(Chương này tập trung nghiên cứu bản chất và nội dung, nguyên nhân của nghèo đói). Chương II: Thực trạng nghèo đói ở các tỉnh trung du miền núi Bắc Bộ. (Chương này tập trung phân tích thực ... XỐ ĐĨI GIẢM NGHÈO VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2020 I.1. Định hướng cơng tác xóa đói giảm nghèo ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 Tập trung thực hiện tốt chương trìnhmục...
 • 30
 • 560
 • 3

Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ
... kinh tế: -Trung du Miền núi Bắc Bộ. -Trung du Miền núi Bắc Bộ. - Đồng bằng sông Hồng. - Đồng bằng sông Hồng. - Bắc Trung Bộ. - Bắc Trung Bộ. -Duyên hải Nam Trung Bộ. -Duyên hải Nam Trung Bộ. ... phía Bắc. - Tiếp giáp : - Tiếp giáp : + Trung Quốc. + Trung Quốc. + Lào. + Lào. + Vùng đồng bằng sông + Vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Hồng và Bắc Trung Bộ. + Vịnh Bắc Bộ. + Vịnh Bắc Bộ. ... vùng Đồng bằng sông Hồng , Bắc Trung Bộ ; đồng thời với các tỉnh phía nam sông Hồng , Bắc Trung Bộ ; đồng thời với các tỉnh phía nam Trung Quốc và Thượng Lào. Trung Quốc và Thượng Lào. Sự phân...
 • 30
 • 264
 • 0

Bài 18. Trung du miền núi Bắc bộ

Bài 18. Trung du miền núi Bắc bộ
... của Vùng TD-MN BB? VÙNG TRUNG DU VÀ VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp theo) (Tiếp theo) Tiết 20 - Bài 18 VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC ... khoáng sản. VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: - Khai thác khoáng sản: Than, sắt, apatít, thiết, đồng,… - Năng lượng: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN ... và tài nguyên thiên nhiên. III. Đặc điểm dân cư xã hội. IV. Tình hình phát triển kinh tế: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (tt) IV. Tình hình phát triển kinh tế: 1. Công nghiệp: Dựa vào H 18.1...
 • 29
 • 219
 • 0

Bài 18. Trung du miền núi Bắc bộ

Bài 18. Trung du miền núi Bắc bộ
... mạnh hơn? VÙNG TRUNG DU VÀ VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘMIỀN NÚI BẮC BỘ(Tiếp theo)(Tiếp theo)Tiết 20 - Bài 18 VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘVÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC ... kiện phát triểnV. Các trung tâm kinh tế: VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘIV. Tình hình phát triển kinh tế:1. Công nghiệp:2. Nông nghiệp:3. Dịch vụ :V. Các trung tâm kinh tế:* Thái ... nước (2002) VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘIV. Tình hình phát triển kinh tế:1. Công nghiệp:2. Nông nghiệp:3. Dịch vụ : Vùng có những tiềm năng du lịch nào? VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN...
 • 27
 • 187
 • 0

trung du mien nui bac bo

trung du mien nui bac bo
... nghìn km22.. Trung du và miền núi Đông Bắc Trung du và miền núi Đông BắcVị trí đặc biệt:Vị trí đặc biệt:- Giáp Thượng Lào, Nam Trung Quốc- Giáp Thượng Lào, Nam Trung Quốc- Giáp đồng ... Hồng, Bắc Trung Bộ.- Giáp đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ. *Thuận lợi giao lưu KT – XH, nhất là với Nam Trung Quốc qua các cửa *Thuận lợi giao lưu KT – XH, nhất là với Nam Trung Quốc ... nghìn km22.. Trung du và miền núi Đông Bắc Trung du và miền núi Đông BắcVị trí đặc biệt:Vị trí đặc biệt:- Giáp Thượng Lào, Nam Trung Quốc- Giáp Thượng Lào, Nam Trung Quốc- Giáp đồng...
 • 42
 • 87
 • 0

Bài 17 - Địa 9: Vùng trung du & miền núi Bắc Bộ

Bài 17 - Địa 9: Vùng trung du & miền núi Bắc Bộ
... HUY NỆ THÁI THỤYTiÕt 19 - Bµi 17: Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c BéTiÕt 19 - Bµi 17: Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé Bên cạnh những thuận lợi vùng trung du và miền núi Bắc Bộ còn gặp những ... vùng Trung du miền núi Bắc Bộ I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Sự phân hóa lãnh thổSự phân hóa lãnh thổTI T 19 - B I 17: V NG TRUNG DU V MI N N I B C B TI T 19 - B I 17: V NG TRUNG ... Sù ph©n hãa l·nh thæSù ph©n hãa l·nh thæTI T 19 - B I 17: V NG TRUNG DU V MI N N I B C BẾ À Ù À Ề Ú Ắ ỘTI T 19 - B I 17: V NG TRUNG DU V MI N N I B C BẾ À Ù À Ề Ú Ắ ỘI.VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi...
 • 18
 • 947
 • 3

Trung du mien nui Bac bo

Trung du mien nui Bac bo
... Bắc.c.Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có trình độ phát triển dân c.Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có trình độ phát triển dân cư- xã hội cao hơn mức trung bình cả nước.cư- xã hội cao hơn mức trung ... Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có trình độ phát triển dân d. Vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ có trình độ phát triển dân cư- xã hội thấp hơn mức trung bình cả nước.cư- xã hội thấp hơn mức trung ... cả nước. - Trung du: Đồi bát úp có giá trị kinh tế cao. Đọc bảng 17.1: Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế ở trung du Đọc bảng 17.1: Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế ở trung du và...
 • 13
 • 154
 • 0

bai 17 - trung du mien nui bac bo

bai 17 - trung du mien nui bac bo
... nhất là tuyến đường sắt Thống nhất. Hiện nay đang mở rộng hoạt động đường sắt liên vận sang Trung Quốc+ Đường sông: Có vai trò quan trọng, sôi động nhất là ở ĐBSCL+ Đường biển: Đẩy mạnh...
 • 32
 • 202
 • 0

Gián án Bai 30: Thuc hanh so sanh tinh hinh san xuat cay cong nghiep lau nam cua Trung du mien nui Bac Bo voi Tay Nguyen

Gián án Bai 30: Thuc hanh so sanh tinh hinh san xuat cay cong nghiep lau nam cua Trung du mien nui Bac Bo voi Tay Nguyen
... 30.1: Tình hình sản xuất một số cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, Trung du và miền núi Bắc Bộ, năm 2001.Tây Nguyên Trung du và miền núi Bắc Bộ Tổng diện tích: 632,9 nghìn ha, chiếm 42,9% ... công nghiệp lâu năm ở trung du miền núi bắc bộ với Tây nguyên. Hoạt động nhóm:. Nhóm 2: So sánh về tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm ở 2 vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc ... Nguyên mà không được trồng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.Nhóm 3: So sánh sự chênh lệch về diện tích , sản lượng cây chè ở 2 vùng. Kể tên các tỉnh trồng nhiều chè ở Trung du và miền núi Bắc...
 • 19
 • 835
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP