Tài liệu về : “Bài 12- GDCD 9 Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân

Tài liệu TIỂU LUẬN: NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN NGHĨA VỤ CÔNG DÂN pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN: NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VỚI VẤN ĐỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN pptx
... pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với việc xây dựng xã hội dân sự, chúng ta cần chủ động tiến hành nhiệm vụ giáo dục cho người dân hiểu, nắm vững tự giác thực hiện quyền nghĩa vụ công dân ... hiện nay, nhiệm vụ giáo dục cho người dân hiểu thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân của họ chủ yếu thuộc về Nhà nước các đoàn thể xã hội. Nhà nước phải có trách nhiệm trong việc nâng ... nhật có định hướng để giúp cho người dân nắm bắt được một cách đúng đắn kịp thời những thông tin cần thiết, nhằm thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” dân...
  • 95
  • 516
  • 0

bài 12: Quyền nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
... THUỘC NỘI DUNG BÀI VÀ LÀM BÀI TẬP SGK.SƯU TẦM NHỮNG TÀI LIỆU VỀ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNHSưu tầm những hình ảnh bài hát có liên quan đến quyền nghóa vụ của công dân trong hôn nhân chuẩn bò ... Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 122. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân VN hiện nay?Chế độ hôn nhân ở VN hiện nayChế độ hôn nhân trong XH cũ Tự do lưa chon không do ép buộc-Cha ... tình yêu chân chính hôn nhân đúng pháp luật. Tiết: 21, Tuần 211. Thế nào là hôn nhân? Bài 12 Bài 12Từ phần vừa tìm hiểu em hãy cho biết thế nào là hôn nhân? Hôn nhân là sự liên kết...
  • 17
  • 2,321
  • 3

Bài 12: Quyền nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
... đẳng.- Hôn nhân giưa công dân việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo không theo tôn giáo Tiết: Bài 12( tiết 2) Quyền nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. I. ... chính là cơ sở quan trọng của hôn nhân. 2. Những qui định của pháp luật nước ta về hôn nhân. a. Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:- Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, Một ... của pháp luật về hôn nhân không? vi phạm điều gì hậu quả của nó? Nguyên nhân: - Do trình độ dân trí thấp.- Do nhận thức chưa đầy đủ các qui định của pháp luật về hôn nhân. - Do bị người...
  • 9
  • 2,520
  • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP