Tài liệu về : “đề thi + đáp án sức bền vật liệu

Đề thi, đáp án CD môn Vật lý năm 2009 ( mã đề 297)

Đề thi, đáp án CD môn Vật lý năm 2009 ( mã đề 297)
... vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là A. ánh sáng tím. B. ánh sáng vàng. C. ánh sáng đỏ. D. ánh sáng lục. Câu 38: Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng ... đúng? A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi đi qua lăng kính. B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thi n liên tục từ đỏ đến tím. C. Chỉ có ánh sáng trắng ... Bộ giáo dục và đào tạo Đề chính thức Đề thi tuyển sinh cao đẳng năm 2009 Môn thi: Vật lí Khối A (Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề) Mó 297 I. PHN CHUNG CHO TT C...
 • 7
 • 345
 • 2

Đề thi sức bền vật liệu (có đáp án) 2013-ĐH SPKT TP.HCM

Đề thi sức bền vật liệu (có đáp án) 2013-ĐH SPKT TP.HCM
... kN4mbb2b2b3D111 0P kN Đề thi giữa kì môn: Sức Bền Vật Liệu Mã môn học: 1121090 Đề số: 01. Đề thi có 01 trang Thời gian: 90 Phút Được sử dụng tài liệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ... aBHình 4 CP5a3PANgaøy 30 thaùng 05 naêm 2013 Bộ môn Cơ học ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỨC BỀN VẬT LIỆU_K2013 (8/06/2013)-1121090 Câu 1: a) Phân tích lực như hình 0,25đ ... (b) theo điều kiện bền. Bài 2: (2 điểm) Trục bậc AC mặt cắt ngang hình tròn đường kính 2 ,d d, liên kết, chòu lực và có kích thước như hình 2. Trục làm bằng vật liệu có môđun đàn hồi...
 • 5
 • 3,816
 • 321

Đề thi sức bền vật liệu 2 đề số 1

Đề thi sức bền vật liệu 2  đề số 1
... chú: Không được sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi Trường đại học xây dựng Bộ môn sức bền vật liệu ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-10 Thời gian làm bài ... chú: Không được sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi Trường đại học xây dựng Bộ môn sức bền vật liệu ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-11 Thời gian làm bài ... chú: Không được sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi Trường đại học xây dựng Bộ môn sức bền vật liệu ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-12 Thời gian làm bài...
 • 17
 • 1,434
 • 70

Đề thi sức bền vật liệu 2 đề số 2

Đề thi sức bền vật liệu 2  đề số 2
... Không đợc sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi H Q D a b A C B Trờng đại học xây dựng Bộ môn sức bền vật liệu ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-10 Thời gian ... chú: Không đợc sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi Trờng đại học xây dựng Bộ môn sức bền vật liệu ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-11 Thời gian làm bài ... chú: Không đợc sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi Trờng đại học xây dựng Bộ môn sức bền vật liệu ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-12 Thời gian làm bài...
 • 17
 • 1,192
 • 45

Đề thi sức bền vật liệu 2 đề số 3

Đề thi sức bền vật liệu 2  đề số 3
... chú: Không đợc sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi H Q D a b A C B Trờng H PHƯƠNG ĐÔNG KHOA kt & CT ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-10 Thời gian làm ... Ghi chú: Không đợc sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi Trờng H PHƯƠNG ĐÔNG KHOA kt & CT ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-11 Thời gian làm bài : ... Ghi chú: Không đợc sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi Trờng H PHƯƠNG ĐÔNG KHOA kt & CT ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-12 Thời gian làm bài :...
 • 17
 • 450
 • 11

Đề thi sức bền vật liệu 2 đề số 4

Đề thi sức bền vật liệu 2  đề số 4
... Không đợc sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi H Q D a b A C B Trờng đại học xây dựng Bộ môn sức bền vật liệu ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-10HE Thời ... sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi ba y x dc D F 2 F 1 F 2 F 2 F 1 Trờng đại học xây dựng Bộ môn sức bền vật liệu ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-11HE ... chú: Không đợc sử dụng tài liệu. Giữ đề sạch sẽ và nộp lại cùng bài thi Trờng đại học xây dựng Bộ môn sức bền vật liệu ***************** Đề thi sức bền vật liệu 2 Số đề: sb2-12HE Thời gian làm...
 • 27
 • 581
 • 8

Đề thi sức bền vật liệu (TC)

Đề thi sức bền vật liệu (TC)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BỘ ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN KHOA XÂY DỰNG Môn học : Sức Bền Vật Liệu Bộ môn : Sức Bền – Cơ Kết Cấu ĐỀ THI SỐ : 01 TC (Lần 2) Bài 1: Cho kết cấu chịu lực ... b=1.5cm. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BỘ ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN KHOA XÂY DỰNG Môn học : Sức Bền Vật Liệu Bộ môn : Sức Bền – Cơ Kết Cấu Phần 1 ĐỀ THI SỐ : 02 TC (Lần 2) Bài 1: Cho kết cấu chịu ... 1m; b=2cm. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BỘ ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN KHOA XÂY DỰNG Môn học : Sức Bền Vật Liệu Bộ môn : Sức Bền – Cơ Kết Cấu Phần 1 ĐỀ THI SỐ : 03 TC (Lần 2) Bài 1: Cho kết cấu chịu...
 • 6
 • 1,778
 • 133

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP