Tài liệu về : “Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ XÂY DỰNG hoặcỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) ...Số: ___ /_____CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN 1KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNHCăn ... :................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Nội dung kiểm tra :1. Hiện trạng công trình :- Công trình :- Số tầng : ..................Chiều cao công trình :............m- Kết cấu :..................................................................- ... vấn đề khác :- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số :................ Ngày....................... (theo mẫu 16, Quyết định :......../2003/QĐ-UB)- Biên bản (văn bản) nghiệm thu...
 • 2
 • 1,066
 • 6

Tài liệu Biểu mẫu: "Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành" docx

Tài liệu Biểu mẫu:
... dân thành phố(Kèm theo Giấy phép xây dựng số: do : cấp ngày : )- Ngày kiểm tra : - Địa điểm kiểm tra : - Cán bộ kiểm tra : Nội dung kiểm tra :1. Hiện trạng công trình :- Công trình ... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ XÂY DỰNG hoặcỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) Số: ___ /_____CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN 1KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNHCăn ... Số tầng : Chiều cao công trình : m- Kết cấu : - Diện tích xây dựng tầng trệt : - Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế : 2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng : 3. Kiến...
 • 2
 • 2,256
 • 11

Tài liệu Mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành pdf

Tài liệu Mẫu Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành pdf
... dân thành phố(Kèm theo Giấy phép xây dựng số: do : cấp ngày : )- Ngày kiểm tra : - Địa điểm kiểm tra : - Cán bộ kiểm tra : Nội dung kiểm tra :1. Hiện trạng công trình :- Công trình ... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ XÂY DỰNG hoặcỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) Số: ___ /_____CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN 1KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNHCăn ... Số tầng : Chiều cao công trình : m- Kết cấu : - Diện tích xây dựng tầng trệt : - Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế : 2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng : 3. Kiến...
 • 2
 • 1,032
 • 2

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành.

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành.
... ngày..................................................................................................................Tôi đề nghị ………………………………… 2 kiểm tra và lập biên bản công trình hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng. Tp.Hồ Chí Minh, ngày..........tháng.......năm ....... ... ngày___/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng2 2 ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRACÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH 1 Kính gửi:................................................................
 • 1
 • 801
 • 1

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành
... .................................................................................................................. Tôi đề nghị ………………………………… 2 kiểm tra và lập biên bản công trình hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng. Tp.Hồ Chí Minh , ngày..........tháng.......năm ....... ... ngày___/___/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng 2 2 ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY BÁO ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HOÀN THÀNH 1 Kính gửi :................................................................
 • 1
 • 277
 • 1

Biên bản hiện trường cong trinh xay dung

Biên bản hiện trường cong trinh xay dung
... CẦN GIẢI QUYẾT: - Căn cứ vào bản vẽ thi công kè ao Phượng - Căn cứ vào thực tế hiện trường; Hiện tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Linh Giang đã hoàn thành thi công công tác đào móng từ cọc 4 ... Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật 4. Đại diện nhà thầu thi công: Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng Linh Giang Ông : Nguyễn Văn Sơn Chức vụ: Chỉ huy trƣởng công trình Ông : Đồng Xuân Chính Chức vụ: Cán bộ kỹ ... lập – Tự do – Hạnh phúc --------o0o-------- SỐ: ………/BBHT BIÊN BẢN HIỆN TRƢỜNG Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2013, tại công trình Xây dựng kè, hệ thống thoát nước kết hợp điểm vui chơi ao Gạo,...
 • 2
 • 6,186
 • 144

Tài liệu Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành ppt

Tài liệu Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành ppt
... - Địa điểm kiểm tra : - Cán bộ kiểm tra : Nội dung kiểm tra : 1. Hiện trạng công trình : - Công trình : - Số tầng : Chiều cao công trình : m - Kết cấu : - Diện tích xây dựng tầng ... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) Số: ___ /_____ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN 1 KIỂM TRA CÔNG TRÌNH ... - Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế : 2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng : 3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có) :...
 • 2
 • 109
 • 1

Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản kiểm tra công trình hoàn thành" pdf

Tài liệu Biểu mẫu
... dân thành phố(Kèm theo Giấy phép xây dựng số: do : cấp ngày : )- Ngày kiểm tra : - Địa điểm kiểm tra : - Cán bộ kiểm tra : Nội dung kiểm tra :1. Hiện trạng công trình :- Công trình ... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ XÂY DỰNG hoặcỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) Số: ___ /_____CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN 1KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNHCăn ... Số tầng : Chiều cao công trình : m- Kết cấu : - Diện tích xây dựng tầng trệt : - Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế : 2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng : 3. Kiến...
 • 2
 • 356
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP