Tài liệu về : “đề kiểm tra 1 tiết công nghệ HK II

Bài kiểm tra 1 tiết lớp 10 HK II

Bài kiểm tra 1 tiết lớp 10 HK II
... của đề thi SH10 - HKII 0708 - 0 01 : 1[ 40]b... 2[40]c... 3[40]c... 4[40]a... 5[40]d... 6[40]c... 7[40]c... 8[40]b... 9[40]d... 10 [40]c... 11 [40]c... 12 [40]c... 13 [40]d... 14 [40]b... 15 [40]b... 16 [40]c... ... Câu 1: Câu 5: Câu 9: Câu 13 : Câu 17 : Câu 21: Câu 25: Câu 29: Câu 33: Câu 37: Câu 2: Câu 6: Câu 10 : Câu 14 : Câu 18 : Câu 22: Câu 26: Câu 30: Câu 34: Câu 38: Câu 3: Câu 7: Câu 11 : Câu 15 : Câu 19 : ... cacbonhiđrat BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LỚP 10 MÔN SINH HỌC Tr­êng THPT Chuyªn Phan Béi Ch©u Ngày ……tháng ……năm 200 … Họ và tên: …………………………………………… Lớp: ………… Thời gian : ……………… Mã số đề thi : ……SH10 - HKII 0708...
  • 5
  • 512
  • 7

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐS 11NC CHƯƠNG III

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ĐS 11NC CHƯƠNG III
... sau: 1 1 1 6 1, 1 n n u u u n + =   = − ≥  lập dãy ( ) n v với 1 5 n n v u= − CMR: dãy ( ) n v là cấp số nhân KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐỀ 3 Câu 1: Chứng minh bằng phương pháp quy nạp: 2 19 1 n − ... 1 1 1 3 1 , 1 3 n n u n u u n n +  =    +  = ≥   lập dãy ( ) n v với n n u v n = CMR: dãy ( ) n v là cấp số nhân KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐỀ 4 Câu 1: Chứng minh bằng phương pháp quy nạp: 2 16 ... được xác định như sau: 1 1 1 3 1 , 1 3 n n u n u u n n +  =    +  = ≥   lập dãy ( ) n v với n n u v n = CMR: dãy ( ) n v là cấp số nhân KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐỀ 2 Câu 1: Chứng minh bằng phương...
  • 2
  • 362
  • 7

đề kiểm tra 1 tiết địa 11 kì II đề A

đề kiểm tra 1 tiết địa 11 kì II đề A
... Họ và tên: KIỂM TRA MỘT TIẾT_KÌ II Lớp: 11 Môn: Địa lí 11 <chuẩn>A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn ý đúng nhất rồi khoanh tròn cho các câu sau: Câu 1: Lãnh thổ Trung Quốc ... lợiKhó khăn Câu 10 : Dựa vào bảng số liệu sau: Cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật thời kì 19 95-2005(đơn vị: %)Năm 19 95 19 97 19 99 20 01 2005Xuất khẩu 56.9 55.4 57.4 53.6 54.7Nhập khẩu 43 .1 44.6 42.6...
  • 2
  • 261
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP