Tài liệu về : “ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOAN 8 HUYỆN YÊN LẠC - TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOAN 8 HUYỆN YÊN LẠC - TỈNH VĨNH PHÚC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOAN 8 HUYỆN YÊN LẠC - TỈNH VĨNH PHÚC
... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 HUYỆN YÊN LẠC - TỈNH VĨNH PHÚC * Môn thi : Toán * Thời gian :150 phút * Khóa thi : 2002 - 2003 Câu 1 : (2 điểm) Cho : A = (a 2 + 4a + 4) / (a 3 + 2a 2 - 4a - 8) ... số nguyên. Câu 2 : (2,5 điểm) a) Cho a + b + c = 1 và 1/a + 1/b + 1/c = 0 . Tính a 2 + b 2 + c 2 . b) Cho ba số a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn : a / (b - c) + b / (c - a) + c / (a - b) =...
 • 1
 • 829
 • 12

Đề thi học sinh giỏi Toán 8

Đề thi học sinh giỏi Toán 8
... Chng minh rng: 2 2 2 5a b c+ + - Ht - PHềNG GIO DC V O TO BM SN TRNG THCS Lấ QUí ễN P N BI THI CHN I TUYN TON 8 NM HC 200 7-2 0 08 Lp 8A Thi gian: 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) B i 1 : (3 ) ... PHềNG GIO DC V O TO BM SN TRNG THCS Lấ QUí ễN THI CHN I TUYN TON 8 NM HC 200 7-2 0 08 Ln 1 Thi gian: 120 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) Bi 1: (3) Choa,b,c l cỏc s hu t khỏc 0 tha ... định thì ( ) 2 2 2 2 8 0 4 ( 2) 0 0 x x x x + + 0 2 x x (*) Khi đố M nguyên thì 2M nguyên hay 1x x + nguyên . Mà 1x x + =1+ 1 x Z x Ư(1)= { } 1;1 Với x =-1 thoả mãn (*) và M...
 • 3
 • 1,164
 • 26

Đề thi học sinh giỏi Toán 8

Đề thi học sinh giỏi Toán 8
... và AC. 6 đề chính thức Tỉnh vĩnh phúc đề thi chọn học sinh giỏi năm học 200 3- 2004 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1. Cho biểu thức A PHềNG GIO DC-O TO Huyn Trc Ninh THI KHO ST ... DEF. 5 đề chính thức phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 200 3- 2004 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1: Cho biểu thức: 2 3 2 a 4a 4 A a 2a 4a 8 + + = ... 1 đề chính thức phòng GD- đt huyện trực ninh đề thi chọn học sinh giỏi năm học 1999 -2 000 Môn Toán lớp 8 Thời gian làm bài 120 phút Câu 1: Tìm số tự nhiên n để: a) Số A = n 4 + 4 là số nguyên...
 • 8
 • 1,156
 • 46

Đề thi Học sinh giỏi Toán 8

Đề thi Học sinh giỏi Toán 8
... Đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học 2006 - 2007 __________ Môn thi : Toán Lớp 8 Ngày thi : 26/5/2007 Thời gian làm bài : 120 phút Bài 1 : ... 6x 3 + 13x 2 + 4x - 3 b) Tìm GTNN của biểu thức A = (x - 1) (x+2)(x+3)(x+6) Bài 2 : a) Giải PT : x 2 + 2x + 2 1 + x - 2 = 0 b) Giải BPT : x 2 - x - 2 < 0 Bài 3 : a) Biết a - b = 7. Tính GT ... BPT : x 2 - x - 2 < 0 Bài 3 : a) Biết a - b = 7. Tính GT của biểu thức a 2 (a+1) - b 2 (b-1) + ab - 3ab(a - b + 1) b) Chứng minh rằng : * Nếu và x, y, n > 0 thì * Nếu a, b, c là 3 cạnh của...
 • 1
 • 590
 • 10

De thi hoc Sinh giỏi Toán 8

De thi hoc Sinh giỏi Toán 8
... Bài5: Cho a,b,c là các số nguyên. Chứng minh rằng: (a+b+c) 3 (a+b-c) 3 (b+c-a) 3 (c+a-b) 3 chia hết cho 24 Tr ờng THCS Nguyễn Hiền đề kiểm tra chất lợng hsg lớp 8 môn toán (Thời gian làm bài: ... khoảng cách từ B,C đến d là lớn nhất. Bài5: Cho a,b,c là các số nguyên. Chứng minh rằng: (a+b+c) 3 (a+b-c) 3 (b+c-a) 3 (c+a-b) 3 chia hết cho 24 ... ờng THCS Nguyễn Hiền đề kiểm tra chất lợng hsg lớp 8 môn toán (Thời gian làm bài: 150 phút) Bài1: Cho a,b,c là các số khác 0 thoả mãn a+b+c= 0. Tính giá trị biểu thức P = 20 082 0062004 333 3 cba...
 • 2
 • 203
 • 3

Đề thi học sinh giỏi toán 8 (đề số 1)

Đề thi học sinh giỏi toán 8 (đề số 1)
... Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 8 C âu 1 : (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 12 2 xx b) 1 8 ++ xx c) 5)3011)(23( 22 ++++ xxxx Câu 2: (2 ... thức: 1974126692 22 ++= yxxyyxA 2) Giải phơng trình: 02224 12 =+++ + xx yy 3) Chứng minh rằng: 222 288 88 4 dcbadcba +++ Câu 4: (3 điểm) Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm trên cạnh BC (E khác B ... đổi. Câu 5: (1 điểm) Cho đa thức f(x) có các hệ số nguyên. Biết rằng f(1) và f(2) là các số lẻ. Chứng minh rằng đa thức f(x) không có nghiệm nguyên. ...
 • 1
 • 228
 • 8

Đề thi học sinh giỏi toán 8(1VL-QT)

Đề thi học sinh giỏi toán 8(1VL-QT)
... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS (Vĩnh Linh - Quảng Trị ) Bài 1 : Tìm một số có hai chữ số , biết rằng chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị là 2 , số đó bao gồm giữa 21 và 38 Bài ... rằng nếu a 2 + b 2 + c 2 = ab + bc + ac thì a = b = c Bài 3 : Tìm m và p sao cho : 2 2 4 5 10 22 28A m mp p m p= − + + − + đạt giá trị nhỏ nhất . Giá trị đó bằng bao nhiêu ? Bài 4 : Cho tam giác...
 • 1
 • 224
 • 8

Đề thi học sinh giỏi toán 8 (2VL-QT)

Đề thi học sinh giỏi toán 8 (2VL-QT)
... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 THCS (Vĩnh Linh - Quảng Trị ) Bài 1 : Chứng minh rằng tổng P = 2 + 2 2 +2 3 +2 4 +........... ... Bài 2 : Một ô tô đi qua cột km ac lúc 7 giờ , qua cột km ca lúc 8 giờ cà qua cột km abc lúc 9 giờ . Biết ô tô chuyển động thẳng đều . Tính vận tốc của ô tô Bài 3 : Tìm chữ số cuối cùng của số...
 • 1
 • 221
 • 6

de thi hoc sinh gioi toan 8

de thi hoc sinh gioi toan 8
... Đề thi học sinh giỏi cấp huyện Môn toán 8 năm học 20 08 - 2009 (Thời gian 150 phút)Bài 1.(3 đ) Rút gọn biểu thức. 2 2 2 ... Nếu x <1 ta có (II) - 2x + 6 = 4 x =1 (loại) + nều 1x<2 ta có (II) 0.x +4 = 4 Phơng trình nghiệm đúng với 1x<2+Nếu 2x<3 ta có (II) - 4x = - 8 x = 2 ( thỏa mãn)+ ... phơng trình.a) (x 20 08 )4 + (x -2 010)4 = 2 (I) Đặt y =x 2009 Ta có: (I) (y +1)4 +(y 1)4 = 2 2y 4 +12y 2= 0 2y2(y 2 +6 ) = 0 y = 0 x -2 009 = 0 x = 2009b)...
 • 4
 • 135
 • 7

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP